Remont nawierzchni na węźle Jordanowo (68+710 km A2)

3 kwietnia br. planowane jest rozpoczęcie drugiego etapu remontu nawierzchni na węźle Jordanowo (68+710  km A2). W związku z pracami zostaną wytyczone objazdy. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków Tymczasowej organizacji ruchu.

Autostrada Wielkopolska II, zgodnie z wieloletnim planem utrzymaniowym,  przystępuje do kontynuacji rozpoczętych w ubiegłym roku prac modernizacyjnych na węźle Jordanowo (68+710  km A2). Aby zminimalizować uciążliwość remontu dla kierowców, prace zostały podzielone na etapy. 

Prace remontowe rozpoczną się 3 kwietnia br. i będą polegały na remoncie konstrukcji nawierzchni na łącznicach wjazdowych na węzeł. W związku z tym, dla kierowców podróżujących autostradą A2 i chcących wjechać na A2 z drogi S3 zostaną wytyczone objazdy. 

 • Dla kierowców podróżujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 7 ton (DMC < 7 ton), chcących włączyć się do ruchu na A2 w kierunku na Warszawę zostanie wytyczony objazd drogami powiatowymi do drogi krajowej (DK) nr 92 do miejscowości Trzciel, następnie drogą wojewódzką nr 137 do węzła Trzciel, na którym będzie można wjechać na autostradę w kierunku na Warszawę.

Remont nawierzchni na węźle Jordanowo (68+710 km A2)

 

 • Dla kierowców podróżujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton (DMC>7t) chcących wjechać na A2 w kierunku na Warszawę objazd zostanie wytyczony przez węzeł Nowy Tomyśl, tzn. z trasy S3, drogą krajową nr 92 w kierunku Nowego Tomyśla, następnie drogą wojewódzką nr 305 do węzła w Nowym Tomyślu. 

Remont nawierzchni na węźle Jordanowo (68+710 km A2)

 

 • Kierowcy chcący wjechać na autostradę A2 w kierunku na Świecko będą proszeni o skorzystanie z objazdu prowadzącego do węzła Torzym, tj. objazd drogą krajową nr 92 w kierunku Torzymia, następnie drogą wojewódzką nr 138 do węzła Torzym, gdzie będą mogli włączyć się do ruchu na autostradzie w kierunku Świecka. 

Remont nawierzchni na węźle Jordanowo (68+710 km A2)

 

Czas realizacji prac na łącznicach zjazdowych szacowany jest na ok trzech tygodni, tj. do 25 kwietnia. Spółka Autostrada Wielkopolska II zobowiązała wykonawcę do terminowego ich wykonania. Warto jednak pamiętać, że niesprzyjające warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz itp.) mogą wpłynąć na czas realizacji. 

 

Protesty rolników 20 marca

20 marca (środa) br. od godziny 7:00 do godziny 20:00 zapowiadane są protesty rolników  polegające na blokowaniu dróg mających wpływ na ruch na autostradzie A2.  

W związku planowanymi blokadami nie będzie możliwości zjazdu z autostrady na węzłach  Poznań Zachód, Buk oraz Modła (Konin). Kierowcy powinni liczyć się także z utrudnieniami w  okolicy węzłów Nowy Tomyśl, Września, Słupca i Sługocin ze względu na blokady dróg w  sąsiedztwie A2. Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do poleceń służb obecnych w  miejscach utrudnień. 

W celu zminimalizowania skutków blokad i zapewnienia bezpieczeństwa kierowców podróżujących  autostradą Autostrada Wielkopolska zmuszona jest do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w  przypadku wystąpienia utrudnień. Decyzją Policji, w czasie trwania protestów nastąpi zamknięcie zjazdów z Autostrady A2 z obu kierunków na węzłach: 

 • Buk (140 km A2) – utrudnienia w godzinach 6:30-20:00 
 • Poznań Zachód (154 km A2), utrudnienia w godzinach 6:30-20:00 
 • Modła (255 km A2 – sąsiedztwo Konina), utrudnienia od godziny 7:00. 

Ze względu na planowane blokady dróg poprzecznych w sąsiedztwie Autostrady A2 należy spodziewać  się utrudnień w ruchu w okolicy węzłów Nowy Tomyśl, Września, Słupca i Sługocin. 

Informujemy również, że do godziny 22:00 dnia 20 marca (środa), nadal blokowany będzie dojazd  do przejścia granicznego w Świecku. Dodatkowo możliwe jest zamknięcie zjazdu z autostrady  A2 na drogę ekspresową S3 w kierunku Zielonej Góry (węzeł Jordanowo w km 68 autostrady). 

Ciąg główny autostrady A2 między Świeckiem a Koninem będzie przejezdny w obu kierunkach. 

Kierowcy korzystający z koncesyjnego odcinka autostrady A2 będą informowani o bieżącej sytuacji za  pośrednictwem mediów, strony internetowej Autostrady Wielkopolskiej >>> oraz Autostrady  Eksploatacji >>> oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych – X  https://twitter.com/AutostradaWlkp . Odpowiednie komunikaty informacyjne będą umieszczone także w  ciągu głównym autostrady. Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do poleceń Policji oraz  pracowników autostrady.

Protest rolników w okolicy węzła Świecko od 17 marca – możliwe utrudnienia w ruchu

W dniu 17 marca br (niedziela) od godziny 13:00 zapowiadany jest protest rolników w okolicy Świecka.  Organizator protestu zapowiada blokadę drogi krajowej nr 2 w obu kierunkach na odcinku pomiędzy  węzłem Świecko a przejściem granicznym. Protest ma trwać do środy, 20 marca do godziny 22:00. 

Protest może spowodować znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, zarówno w gminie Słubice, jak i  na autostradzie A2 w kierunku wyjazdowym z Polski. W celu zminimalizowania skutków blokady,  Autostrada Wielkopolska została zmuszona do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w przypadku  wystąpienia utrudnień: 

 • na węźle Jordanowo (68 km autostrady) od godz. 10:00 ruch pojazdów ciężarowych będzie  kierowany przez Policję na trasę S3, pojazdy osobowe będą mogły przemieszczać się dalej  autostradą  
 • na węźle Rzepin (20 km autostrady) regulacja ruchu przez Policję nastąpi od godziny 10:30.  Pojazdy ciężarowe będą kierowane na drogę krajową nr 92 lub drogę powiatową. Wjazd na  autostradę w kierunku Świecka dla wszystkich pojazdów zostanie zamknięty.  
 • ruch pojazdów osobowych będzie mógł się odbywać do węzła Świecko (2 km autostrady,  powiat słubicki), gdzie od godziny 10:30 zostanie skierowany na drogę krajową nr 29.  

W wyżej wymienionych lokalizacjach należy liczyć się z tworzeniem się zatorów drogowych. Wszystkie  służby autostradowe będą pracowały w stanie najwyższej gotowości. Zostanie uruchomiona także  dodatkowa komunikacja w ciągu głównym autostrady. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej  ostrożności oraz uwzględnienie ww. sytuacji w planowaniu czasu podróży oraz miejsca przekroczenia  granicy. 

Protest rolników – brak możliwości zjazdu z niektórych węzłów autostrady A2 w okolicach Poznania

11 marca (poniedziałek) od godziny 7:45 do godziny 18:00 zapowiadany jest protest rolników  polegający na blokowaniu zjazdów z autostrady A2 w okolicy Poznania. W związku z tym nie  będzie możliwości zjazdu z autostrady na węzłach Poznań Komorniki, Poznań Zachód oraz  Buk. Kierowcy powinni liczyć się także z utrudnieniami w okolicy węzła Nowy Tomyśl ze  względu na planowaną blokadę ronda na skrzyżowaniu DK92 i DW305. Prosimy o ostrożną  jazdę i stosowanie się do poleceń służb obecnych w miejscach utrudnień. 

W celu zminimalizowania skutków blokad, w tym między innymi zapewnienia bezpieczeństwa  kierowców podróżujących autostradą oraz zabezpieczenia płynności ruchu, Autostrada Wielkopolska  podjęła w porozumieniu z Policją oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad decyzję o  wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu w przypadku wystąpienia utrudnień: 

 • Zamknięciu pasów wyłączeń z obu kierunków na węzłach: 
  • Poznań Komorniki, (159 km A2), utrudnienia w godzinach 7:45 do 18:00 
  • Poznań Zachód (154 km A2), utrudnienia w godzinach 7:45 do 18:00 
  • Buk (140 km A2) – utrudnienia w godzinach 9:30 do 16:00 

Oznacza to brak możliwości zjazdu z autostrady w czasie trwania protestów w tych miejscach.  

Zjazd na węźle Nowy Tomyśl będzie otwarty dla obu kierunków, jednak ruch w tym miejscu może być  utrudniony ze względu na planowaną blokadę ronda na skrzyżowaniu DK92 i DW305. Policja ma  zamiar kierować ruch na wlocie łącznicy w DW305 w lewo, w kierunku Nowego Tomyśla 

Ciąg główny autostrady A2 między Świeckiem a Koninem będzie przejezdny w obu kierunkach. 

Kierowcy korzystający z koncesyjnego odcinka autostrady A2 będą informowani o bieżącej sytuacji za  pośrednictwem mediów, strony internetowej Autostrady Wielkopolskiej ( https://www.autostrada a2.pl/aktualna-sytuacja/ ) oraz Autostrady Eksploatacji (https://www.aesa.pl/ ) oraz za pośrednictwem  mediów społecznościowych – X https://twitter.com/AutostradaWlkp . Stosowne komunikaty będą  umieszczone także w ciągu głównym autostrady. Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do  poleceń Policji oraz pracowników autostrady. 

Waloryzacja stawek opłat za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin

Od 11 marca 2024 roku zmienią się stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami Autostrady  Wielkopolskiej na trasie Nowy Tomyśl – Konin. Zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami  utrzymania autostrady, niezmiennie wysokimi stopami procentowymi oraz utrzymującym się wzrostem  inflacji. Spółka utrzymuje 50% bonifikatę dla pojazdów kat. 6 (motocykle).

Zmiana stawek opłat za przejazd 150 km koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym  Tomyślem a Koninem zostanie wprowadzona 11 marca 2024 roku. Obowiązująca od tego dnia od  godziny 6.00 rano stawka za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym  Tomyślem a Koninem będzie wynosić: 

 • 16 PLN – Kat. 6 (motocykle)  
 • 32 PLN - Kat. 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach) 
 • 51 PLN - Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna  wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z  przyczepami) 
 • 78 PLN - Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch  osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami) ∙ 118 PLN - Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami) 
 • 320 PLN - Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne) 

Podane stawki zawierają 23 proc. podatku VAT, który jest odprowadzany do Skarbu Państwa,  ponieważ opłaty na koncesyjnych autostradach w Polsce są objęte podatkiem od towarów i usług. 

Koszt przejazdu Autostradą Wielkopolską na trasie Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian.  Kierowcy pojazdów kategorii 1 płacą w tym przypadku 18 PLN za przejechanie 106 km. 

Spółka utrzymuje 50 procentową bonifikatę dla kategorii 6 pojazdów (motocykle) za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin. Stawka dla motocykli na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl, na  którym obowiązują stawki opłat ustanowione przez Ministerstwo Infrastruktury, jest taka sama jak dla  pojazdów osobowych.  

Autostrada Wielkopolska S.A. ustala wysokość stawek za przejazd płatnym odcinkiem A2 między  Nowym Tomyślem, a Koninem na podstawie realnych kosztów utrzymania autostrady, kosztów obsługi  finansowania, remontów i modernizacji oraz realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego. Spółka nie  otrzymuje żadnego dofinansowania od strony publicznej. Odcinek autostrady A2 na trasie Nowy Tomyśl  – Konin jest w całości utrzymywany przez Autostradę Wielkopolską. Oznacza to, że podatnicy w żadnym  stopniu nie ponoszą kosztów jej eksploatacji i utrzymania. Tylko kierowcy faktycznie korzystający z  usługi płacą za przejazd. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023  r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 11,4%. Obecna waloryzacja stawek opłat za przejazd  koncesyjnym odcinkiem A2 między Nowym Tomyślem a Koninem wynosi od 6,6 proc. Do 8,5 proc., w  zależności od kategorii pojazdu.

Mimo obserwowanego wzrostu kosztów utrzymania i realizacji prac remontowych, w tym materiałów  budowalnych i usług, Spółka terminowo wywiązuje się z podjętych zobowiązań koncesyjnych i bez  zbędnej zwłoki realizuje przyjęty harmonogram prac. W 2023 roku terminowo zakończono prace  remontowe 50 kilometrów nawierzchni na odcinku między Nowym Tomyślem a Poznaniem, w tym remont węzła Poznań Zachód, łączącego trasy S5 i S11 z autostradą A2. Na rok 2024 planowana jest  rozbudowa obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu na odcinku Poznań Krzesiny – Poznań Wschód. To  znacznie trudniejsza pod względem technicznym realizacja niż niedawna rozbudowa odcinka A2  Poznań Zachód – Poznań Krzesiny. Obejmuje ona większy zakres prac ziemnych, miedzy innymi  wymaga poszerzenia jezdni na całej długości od zewnątrz na obu kierunkach. Prace planistyczne oraz  projektowe trwają już od kilkunastu miesięcy. 

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zmodernizowano także wjazdy na niektóre Miejsca  Obsługi Podróżnych, nawierzchnię i wiaty na kilku Placach Poboru Opłat oraz dobudowano 25 km  nowych barier ochronnych, zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dodatkowo Spółka  realizuje na bieżąco remonty obiektów inżynierskich oraz inwestuje w rozwiązania sprzyjające ochronie  środowiska takie jak między innymi budowa sieci ładowarek aut elektrycznych. 

Wszystkie inwestycje realizowane przez Autostradę Wielkopolską służą zapewnieniu wysokiej jakości  infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa kierowców i komfortu podróżowania. Średni dobowy ruch na  odcinku Nowy Tomyśl – Konin wynosi około 30 tysięcy pojazdów. W okolicach Poznania, między  skrajnymi węzłami autostradowej obwodnicy miasta, przekracza 90 tysięcy pojazdów, a w niektórych  dniach nawet 110 tysięcy aut na dobę. Warto pamiętać, że ok. trzech czwartych ruchu na tym odcinku  stanowią pojazdy wjeżdżające na obwodnicę Poznania z trasy S11, S5 oraz arterii miejskich, które  korzystają z obwodnicy w sposób nieodpłatny. 

Autostrada Wielkopolska od początku istnienia zapewnia podróżnym bezpieczny przejazd i usługę o  najwyższym standardzie. Oznacza to w szczególności: 

 • Bardzo dobre utrzymanie nawierzchni,  
 • Wysoką jakość zimowego utrzymania drogi, 
 • Całodobową, stałą pomoc służb w przypadku awarii lub zdarzenia, 
 • Infolinię i inne kanały komunikacji dla kierowców, 
 • Czyste i bezpieczne Miejsca Obsługi Podróżnych, 
 • Dostępność sieci stacji benzynowych wraz z restauracjami, 
 • Wysokie standardy ochrony środowiska i dbałości o infrastrukturę służącą bezkolizyjnym  migracjom zwierząt.

 

 

 

 

Protest rolników w okolicy węzła Świecko – możliwe utrudnienia w ruchu

W dniu 25 lutego br. (niedziela) od godziny 13:00 zapowiadany jest protest rolników w okolicy Świecka. Organizator protestu zapowiada blokadę drogi krajowej nr 2 w obu kierunkach na odcinku pomiędzy węzłem Świecko a przejściem granicznym.

Protest może spowodować znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, zarówno w gminie Słubice, jak i na
autostradzie A2 w kierunku wyjazdowym z Polski. W celu zminimalizowania skutków blokady, Autostrada Wielkopolska podjęła w porozumieniu z Policją oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad decyzję:

 • o możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w przypadku wystąpienia utrudnień: ruch pojazdów ciężarowych zostanie przekierowany na węźle autostradowym Jordanowo (68 km autostrady, powiat świebodziński) na drogę ekspresową S3,
 • ruch pojazdów osobowych będzie mógł się odbywać do węzła Świecko (2 km autostrady, powiat słubicki), gdzie zostanie skierowany na drogę krajową nr 29.
 • Dodatkowo, na węźle Rzepin (20 km autostrady, powiat słubicki) zostanie zamknięty wjazd na autostradę w kierunku zachodnim.

W wyżej wymienionych lokalizacjach należy liczyć się z tworzeniem się zatorów drogowych. Wszystkie służby autostradowe będą pracowały w stanie najwyższej gotowości. Zostanie uruchomiona także dodatkowa komunikacja w ciągu głównym autostrady. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz uwzględnienie ww. sytuacji w planowaniu czasu podróży oraz miejsca przekroczenia granicy.

Protest rolników – możliwe utrudnienia w ruchu

W związku z zapowiadaną blokadą wjazdów na autostradę A2 w okolicach Poznania i  prawdopodobieństwem, że blokada wjazdu na autostradę na poszczególnych węzłach może  skutkować również zablokowaniem się zjazdu z autostrady na tych węzłach Autostrada Wielkopolska uruchomiła procedurę dodatkowego informowania kierowców o aktualnej sytuacji na drodze. W  zależności od bieżącej sytuacji komunikaty dla kierowców podróżujących A2 będą wyświetlane na  tablicach zmiennej treści w ciągu głównym autostrady. Dodatkowo aktualną sytuację będzie  można sprawdzić na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych (platforma X)  Koncesjonariusza oraz Operatora. W zależności od utrudnień komunikaty będą przesyłane także  za pośrednictwem Centrum Zarządzania Autostradą do mediów. Kierowcy planujący podróż będą  mogli także sprawdzić aktualną sytuację na A2 w obrębie Poznania dzwoniąc na naszą infolinię.  

Służby autostradowe są w stanie najwyższej gotowości. Zwróciliśmy się także do Policji z prośbą o  pomoc w minimalizowaniu skutków zapowiadanych protestów. Kierowców prosimy o szczególną  ostrożność w dniu zapowiadanych protestów i uważne śledzenie sytuacji na trasie. 

https://www.aesa.pl/
https://twitter.com/AutostradaWlkp

Odcinkowy Pomiar Prędkości na Autostradzie Wielkopolskiej

2 lutego br. zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości na autostradowej obwodnicy Poznania, między węzłami Poznań Komorniki a Poznań Krzesiny. To inicjatywa mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu, co jest jednym z priorytetów Autostrady Wielkopolskiej.

Cel: Bezpieczeństwo i płynność ruchu

Celem wprowadzenia nowego systemu jest troska o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie większej płynności przejazdu. Nasze analizy wykazują, że autostradowa obwodnica Poznania jest najbardziej obciążonym ruchem odcinkiem Autostrady Wielkopolskiej oraz jednym z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, ze średnim dobowym ruchem pojazdów na poziomie 90 tysięcy. Z pomiarów wykonywanych za pomocą wewnętrznych stacji licznikowych wynika, że nawet jedna czwarta pojazdów osobowych poruszających się między węzłami Poznań Komorniki, a Poznań Krzesiny przekracza na tym odcinku dozwoloną prędkość 120 km/h. 

- W obliczu nieuwzględnienia autostradowej obwodnicy Poznania jako jednego z odcinków, o który jest  rozbudowywany system CANARD, po  uzgodnieniach  z GITD, zdecydowaliśmy o samodzielnym sfinansowaniu i instalacji systemu pomiaru. Głęboko wierzymy, że jego funkcjonowanie na koncesyjnym odcinku A2 przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenia ryzyka wypadków. – mówi Sebastian Joachimiak, członek Zarządu spółki Autostrada Wielkopolska S.A.

Integracja z Systemem CANARD pod zarządem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Zainstalowany system odcinkowego pomiaru prędkości na odcinku A2 między węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Komorniki jest integralną częścią systemu CANARD, zarządzanego przez Główny Inspektorat Ruchu Drogowego. System będzie monitorował przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz skutecznie reagował na przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości.

- Z naszych doświadczeń i analiz wynika, że obecność odcinkowych pomiarów prędkości, realnie wpływa na podniesienie stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Następuje zmiana zachowania kierujących pojazdami, uspokojenie ruchu, wyhamowanie prędkości, a w konsekwencji  spada liczba niebezpiecznych zdarzeń drogowych – podkreśla Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Weronika Biaduń. 

Nowoczesny system wykorzystuje zaawansowane technologie pomiaru prędkości, umożliwiając precyzyjne i skuteczne monitorowanie prędkości pojazdów na danym odcinku autostrady. Rejestracja naruszeń, ich analiza i prowadzenie czynności wyjaśniających w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami będzie realizowana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. 

- Wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości przyczyni się niewątpliwie do zmniejszenia liczby przekroczeń dozwolonej na tym odcinku prędkości, a tym samym do mniejszej dysproporcji pomiędzy prędkością samochodów jadących najszybciej i najwolniej. Jest to jeden z czynników zwiększających poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikający z mniejszego ryzyka wystąpienia wypadków drogowych oraz mniejszej ciężkości w przypadku zaistnienia wypadku. - dodaje Michał Pabich, Inżynier ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Autostrady Wielkopolskiej S.A. 

Przypominamy, że maksymalna dozwolona prędkość dla pojazdów osobowych na polskich autostradach wynosi na podstawie przepisów ogólnych 140 km/h. Na autostradowej obwodnicy Poznania, między węzłami Poznań Zachód a Poznań Krzesiny obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Pojazdy ciężarowe, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, nie powinny przekraczać 80 km/h.

Zachęcamy wszystkich użytkowników do świadomego i bezpiecznego korzystania z autostrady. Wprowadzenie nowego systemu ma na celu nie tylko egzekwowanie przepisów, ale również edukację i zmianę zachowań na drodze.