Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza
Mariusz Nowak

Przewodniczący Rady Nadzorczej AESA
członek Zarządu Kulczyk Investments

Jest absolwentem ekonomii oraz cybernetyki i informatyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada także tytuł MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu.
Doświadczony manager, strateg, dyrektor finansowy i członek zarządów w międzynarodowych spółkach. W Kulczyk Investments i Kulczyk Holding od 2012 roku. Od 2010 roku pełnił funkcję dyrektora finansowego KPI Polska Group oraz członka zarządu i dyrektora finansowego w Magro International – firmach należących do Kulczyk Holding i Pon Holding. Przez prawie 20 lat, od początku działalności firmy w Polsce, związany był z Grupą Wavin, w której przeszedł pełną ścieżkę kariery. Zaczynał jako specjalista IT w Wavin Metalplast-Buk w 1991 roku, potem pracował jako kontroler finansowy, a następnie na stanowisku dyrektora finansowego w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wreszcie jako dyrektor zarządzający w latach 2007-2010 odpowiadał za biznes spółki Wavin Ekoplastik s.r.o. w Czechach i Słowacji.
Jest członkiem Rady Nadzorczej AESA (od grudnia 2013 roku), a od listopada 2017 roku również Przewodniczącym Rady Nadzorczej AESA.

Rada Nadzorcza
Emmanuelle Frénéat

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej AESA
dyrektor zarządzający Egis Road Operation

W 1995 roku uzyskała tytuł inżyniera École Nationale des Mines de Nancy (Państwowa Wyższa Szkoła Górnicza) we Francji i rozpoczęła karierę w grupie Egis jako inżynier budowy dróg. Następnie jako specjalista ds. zarządzania majątkiem zajmowała się zarówno projektami wsparcia rozwojowego w byłym ZSRR, jak i zarządzaniem powierzonymi infrastrukturami. W 2006 roku dołączyła do Egis Road Operation: najpierw jako dyrektor O&M ds. budowy autostrad w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Europie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a następnie jako dyrektor ds. rozwoju. Przyczyniła się wówczas do pozyskiwania spółek operacyjnych w Irlandii.
W 2012 roku objęła stanowisko dyrektora ds. eksploatacji odpowiedzialnego za nadzór nad oddziałami O&M. Dołączyła też do rad nadzorczych kilku z tych oddziałów w Irlandii, Polsce, Portugalii, Turcji i na Węgrzech oraz nadzorowała wdrażanie nowych projektów w Turcji. We wrześniu 2017 roku została nominowana na stanowisko dyrektora zarządzającego Egis Road Operation z pełną odpowiedzialnością za nadzór nad oddziałami drogowymi O&M Egis (2,5 tys. km, 25 oddziałów O&M, 6000 pracowników) oraz rolą administratora Stowarzyszenia Francuskich Firm Autostradowych i Poboru Opłat (ASFA). 30 października 2017 roku, jak sama przyznaje, z największą przyjemnością dołączyła do Rady Nadzorczej AESA.

Rada Nadzorcza
Wolfgang Zechmeister

Sekretarz Rady Nadzorczej AESA
członek Zarządu STRABAG AG

Ukończył studia inżynierskie w zakresie inżynierii lądowej. Od 1988 roku związany z firmą Strabag AG (wcześniej Strabag Austria AG, Linz). Brał udział w projektach mających na celu zaopatrzenie w wodę i leczenie w Gambii („Greater Banjul Urban Water Supply”) i Ghanie. W latach 1997-1999 zarządzał projektem i przygotowywał finansowanie 140-kilometrowego odcinka autostrady A2 w Polsce. Jako dyrektor zarządzający w latach 2000-2006 był odpowiedzialny m.in. za projekt wdrożenia i eksploatacji autostrady A2, rozbudowę autostrady A4 i A1 oraz fazy II A2 w Polsce. Brał też udział w projektach na Węgrzech, Słowacji, w Czechach i Turcji. Od 2007 roku członek Zarządu Strabag AG. Członek Rady Nadzorczej AWSA i AWSA II. Członkiem Rady Nadzorczej AESA jest od momentu powołania firmy, czyli od października 2000 roku.

Rada Nadzorcza
Henri Skiba

członek Rady Nadzorczej AESA
Prezes Zarządu VIA 4 SA

Obywatel francuski, absolwent  Politechniki HEI w Lille, rozpoczął karierę w zakładach energetycznych w północnej Francji. Od roku 1990 działa w branży  autostrad płatnych, zarządzał m. in. autostradą A6 w regionie Mâcon (Francja). W roku 2001 przeszedł do firmy Egis (która wówczas nosiła nazwę Transroute International)  aby od podstaw zbudować działalność autostrady A2 w firmie operatorskiej AESA, początkowo jako Dyrektor Naczelny, a następnie jako Prezes Zarządu. Po trzech latach przeniósł się do Chorwacji jako dyrektor generalny innej spółki zależnej Egis (Egis Road Operation Croatia) i zarządzał autostradą Zagrzeb - Macelj. Od 2010 roku dzieli swój czas między Chorwację a Polskę w charakterze Prezesa Zarządu VIA4 SA, spółki prowadzącej eksploatację autostrady A4 na odcinku Katowice - Kraków.
Od kwietnia 2018 roku sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej AESA.

Rada Nadzorcza
Łukasz Rędziniak

członek Rady Nadzorczej AESA
General Counsel
członek Zarządu Kulczyk Investments

Adwokat z ponad 20-letnim stażem zarówno w praktyce prywatnej, jak i służbie publicznej. Zanim związał się z grupą Kulczyk w styczniu 2013 roku, był partnerem zarządzającym biurem warszawskim kancelarii T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski. W latach 2007-2009 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wcześniej był partnerem w kancelarii prawnej Dewey Ballantine. W trakcie swojej kariery prawniczej uczestniczył w największych transakcjach M&A sektora spożywczego, energetycznego i wydobywczego. Jako zewnętrzny doradca brał udział w licznych transakcjach Grupy Kulczyk, m.in. w ramach tworzenia Kompanii Piwowarskiej, przy sprzedaży akcji TUiR Warta, zbyciu udziałów w spółkach motoryzacyjnych oraz transakcji sprzedaży akcji SABMiller plc. Jest członkiem Rady Nadzorczej AESA od października 2017 roku.