Opłaty

Za przejazdy autostradą A2 można uiszczać opłaty:

  • w polskich złotych (PLN),
  • w walucie Wspólnoty Europejskiej (EURO) - tylko banknoty, reszta wydawana jest w złotówkach,
  • w dolarach amerykańskich (USD) - tylko banknoty, reszta wydawana jest w złotówkach,
  • kartami koncernów paliwowych,
  • kartami bankowymi: Visa, MasterCard.