Place i stacje poboru opłat

Autostrada A2 wybudowana jest w dwóch systemach poboru opłat. Na odcinku Konin-Poznań A2 ma charakter otwarty oznacza to, że kierowca podróżując płatną A2 uiszcza opłatę za przejazd w rozmieszczonych mniej więcej na środku każdego z odcinków Placach Poboru Opłat. Kierowca płaci za przejazd całym odcinkiem, niezależnie od ilości kilometrów jakie pokonał. 
 
Na odcinku Poznań-Świecko obowiązuje zamknięty system poboru opłat oznacza to, że kierowca wjeżdżając na autostradę na Placach Poboru Opłat (Gołuski, Tarnawa) lub na Stacjach Poboru opłat zlokalizowanych na węzłach autostradowych zobowiązany jest pobrać bilet i opuszczając autostradę oddać go obsługującej go kasjerce. Tu kierowca płaci za ilość kilometrów, jaką faktycznie przejechał.

Place i stacje poboru opłat

Zobacz również MAPA A2