Odpowiedzialność społeczna (CSR)

Każdego dnia autostradą A2 tysiące pojazdów, a w nich tysiące podróżnych i tony ładunków, przemieszczają się za wschodu na zachód i z zachodu na wschód. Dziś drogi, w tym autostrady stanowią krwioobieg życia gospodarczego. Nad sprawnym funkcjonowaniem „naszego”, ponad 250 – kilometrowego odcinka tego systemu czuwają każdego dnia dziesiątki osób.

Nasza rola to dbać o to by ten krwioobieg funkcjonował w sposób nieprzerwany i bezpieczny dla ludzi i otoczenia. Tak postrzegamy naszą odpowiedzialność.

Podróżni

Bezpieczeństwo wymaga perfekcji. Powtarzania tych samych czynności dla jednych jest rutyną, dla nas jest ciągłym doskonaleniem. Regularne patrole na trasie, nieustanny monitoring Centrum Zarządzania Autostradą. Intensywne szkolenia pracowników, weryfikowane procedury zarządzania i zapewnienia jakości usług. Badanie satysfakcji. Analiza zagrożeń i reklamacji. Regularnie powtarzane ćwiczenia służb ratowniczych. Wszystko po to, by podróżni szczęśliwie i cało dotarli do celu, nie zauważywszy nawet naszej obecności.

Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych. To także nasze zobowiązanie.

Pracownicy

Jesteśmy sąsiadem, jesteśmy obywatelem małych społeczności, w których życiu na co dzień funkcjonujemy. Jesteśmy z nimi nierozerwalnie związani. Z nich sami pochodzimy, ponieważ 90% naszego zespołu zamieszkuje w najbliższym sąsiedztwie autostrady. Zapewniamy szanse na szkolenia i rozwój osobisty. Słuchamy. Bezpieczeństwo i higiena pracy są dla nas priorytetem. Każdego dnia . W każdym miejscu. Na każdym stanowisku. Zawsze.

Zapewnić bezpieczne miejsce pracy. To nasza powinność wobec pracowników, ich rodzin, czyli naszych najbliższych sąsiadów.

Przyroda

Czuwać nad bezpieczeństwem środowiska i interweniować w sytuacjach zagrożenia dla ekosystemów. Zabezpieczać miejsca zdarzeń drogowych. Ograniczać ryzyko skażenia wody i gleby. Dbać o zieleń przy autostradzie. Optymalizować zużycie materiałów, paliw oraz energii.

Naszą odpowiedzialnością jest zapewnić bezpieczeństwo i pozostawić po sobie jak najmniejszy ślad środowiskowy.

Raporty CSR