REGULAMIN MONITORINGU AWSA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z PŁATNEJ AUTOSTRADY A2
NA ODCINKU ŚWIECKO-KONIN

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
AUTOSTRADY PŁATNEJ A2 ŚWIECKO-KONIN

(„REGULAMIN”)

 

Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego autostrady płatnej A2 Świecko-Konin, miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich udostępnienia i zabezpieczenia.

§ 1

Celem monitoringu jest:

 1. dokumentowanie obsługi transakcji poboru opłat za przejazd autostradą,
 2. zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników autostrady oraz osób obsługujących autostradę,
 3. zwiększenie bezpieczeństwa mienia.

§ 2

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz (bez dźwięku) z kamer systemu monitoringu.

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego autostrady płatnej A2 składa się z kamer umieszczonych w MPO oraz OUA, obserwujących:
  1.  pasy poboru opłat,
  2. wnętrza kiosków poboru opłat,
  3. wnętrza budynków i kabin nadzoru MPO,
  4. tereny otwarte MPO,
  5. wnętrza budynków i otoczenie siedziby Operatora,
  6. wnętrza budynków i otoczenie OUA,
  7. tereny otwarte OUA,
  8. bramy serwisowe,
  9. węzeł autostradowy Słupca.
 2. Użytkownicy autostrady płatnej A2 zostali poinformowani o funkcjonowaniu na autostradzie systemu monitoringu w następujący sposób:
 1. umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.autostrada-a2.pl, www.aesa.pl,
 2. umieszczenie niniejszego Regulaminu w POS,
 3. umieszczenie piktogramu – symbolu kamery na budynkach PPO, kabinach poboru opłat oraz na automatach na PPO i SPO.

§ 4

 1. Dane rejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego przechowywane są na serwerach  znajdujących się w pomieszczeniach, do których dostęp mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie oraz zapoznane z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Zapis obrazu może zostać udostępniony właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, etc.) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań. Dane udostępniane są w/w podmiotom na pisemne żądanie w związku z prowadzonym postępowaniem.
 3. Okres przechowywania nagrań wynosi 30 dni. Przedłużenie tego okresu jest możliwe wyłącznie na wniosek uprawnionego organu o zabezpieczenie zarejestrowanego obrazu w związku
  z prowadzonymi czynnościami.

§ 5

 1. Dane pochodzące z nagrań, umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane
  i przechowywane, uważane są za dane osobowe.
 2. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzane są zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu korzystania
  z płatnej autostrady A2 na odcinku Świecko – Konin.