Miejsca obsługi podróżnych

Płatna Autostrada A2 wyposażona jest w 22 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) po 11 z każdej strony autostrady.

Wszystkie MOP-y wyposażone są w parkingi, toalety, miejsca piknikowe oraz place zabaw dla dzieci.

Dodatkowo przy MOP-ach w Gnilcu, Sośnie, Chociszewie, Rogozińcu, Zalesiu, Sędzinku, Krzyżownikach, Gozdowie, Sołecznie, Osieczy II, Osieczy III i Tulcach znajdują się stacje benzynowe.

Na MOP-ch Osiecza, Tulce, Zalesie, Sosna i Gnilec znajdują się restauracje. Na MOP-ach Rogoziniec i Chociszewo zlokalizowane są restauracje McDonald's a na MOP-ach Gozdowo i Sołeczno znajdują się restauracje KFC. Na MOP-ie Osiecza III w kierunku na Warszawę znajduje się hotel.

Szczegółowe informacje na temat infrastruktury przyautostradowej znajdują się na mapie na głównej stronie (http://www.aesa.pl/mapa-autostrady/).