Aktualne oferty pracy

Spółka Autostrada Eksploatacja S.A. (www.aesa.pl), zajmująca się obsługą Autostrady A2 w zakresie jej utrzymania, eksploatacji i poboru opłat, poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:

Stanowisko Miejsce pracy    
KASJERA Plac Poboru Opłat Gołuski Aplikuj Szczegóły
PRACOWNIKA UTRZYMANIA AUTOSTRADY Obwód Utrzymania Autostrady Ilanka Aplikuj Szczegóły
PRACOWNIKA UTRZYMANIA AUTOSTRADY Obwód Utrzymania Autostrady Biały Mur Aplikuj Szczegóły

Przy wybranej ofercie pracy kliknij Aplikuj aby złożyć swoją aplikację online.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem danych jest  Autostrada Eksploatacja SA z siedzibą w Poznaniu (kod 60-004) przy ul. Głogowskiej 431 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem 0000004375, posiadająca NIP nr 782-21-82-433.

Kontakt do osoby zajmującej się ochroną danych osobowych w imieniu Administratora: odo@aesa.pl

  • Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie  rekrutacyjne do spółki Autostrady Eksploatacja SA zgadza się Pan/Pani  na przetwarzanie przez Administratora  swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  • Pana/Pani dane osobowe wskazane w art. 22¹  Kodeksu pracy są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/a  Pan/Pani wysyłając  nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  • Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia podanych danych do innego administratora danych.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator.
  • Pana/Pani  dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu wyłonienia kandydata na stanowisko, a gdy  Pan/Pani  wyraził/a  zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach,  przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.
  • Nie przekazujemy Pana/Pani  danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  • W każdym czasie może Pan/Pani  cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Administratorem danych pod adresem e-mail  odo@aesa.pl
  • Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.