Aktualne oferty pracy

Spółka Autostrada Eksploatacja S.A. (www.aesa.pl), zajmująca się obsługą Autostrady A2 w zakresie jej utrzymania, eksploatacji i poboru opłat, poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:

Stanowisko Miejsce pracy    
ADMINISTRATOR SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH Biuro Ilanka – Torzym, ul. Sulęcińska 19 Aplikuj Szczegóły
PRACOWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO Biuro Ilanka – Torzym, ul. Sulęcińska 19 Aplikuj Szczegóły
MŁODSZY SPECJALISTA ds. ZAKUPÓW Biuro Kotowo – Poznań, ul. Głogowska 431 Aplikuj Szczegóły
PRACOWNIK UTRZYMANIA AUTOSTRADY Obwód Utrzymania Autostrady Bolewice – 64-305 Bolewice, Bolewice 1 Aplikuj Szczegóły
PRACOWNIK ZABEZPIECZENIA AUTOSTRADY Obwód Utrzymania Autostrady Bolewice – 64-305 Bolewice, Bolewice 1 Aplikuj Szczegóły

Przy wybranej ofercie pracy kliknij Aplikuj aby złożyć swoją aplikację online.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem danych jest  Autostrada Eksploatacja SA z siedzibą w Poznaniu (kod 60-004) przy ul. Głogowskiej 431 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem 0000004375, posiadająca NIP nr 782-21-82-433.

Kontakt do osoby zajmującej się ochroną danych osobowych w imieniu Administratora: odo@aesa.pl

  • Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie  rekrutacyjne do spółki Autostrady Eksploatacja SA zgadza się Pan/Pani  na przetwarzanie przez Administratora  swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  • Pana/Pani dane osobowe wskazane w art. 22¹  Kodeksu pracy są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/a  Pan/Pani wysyłając  nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  • Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia podanych danych do innego administratora danych.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator.
  • Pana/Pani  dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu wyłonienia kandydata na stanowisko, a gdy  Pan/Pani  wyraził/a  zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach,  przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.
  • Nie przekazujemy Pana/Pani  danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  • W każdym czasie może Pan/Pani  cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Administratorem danych pod adresem e-mail  odo@aesa.pl
  • Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.