AESA dla środowiska

Ochrona środowiska jest sprawą każdego z nas.

Powstawanie nowych dróg ekspresowych jest naturalną koleją rzeczy w każdym rozwijającym się państwie. Klucz tkwi w odpowiednim sposobie realizacji i późniejszej eksploatacji takich projektów. Prace te należy wykonać w taki sposób, aby – zapewniając maksymalne korzyści użytkownikom – zminimalizować ingerencję w środowisko.

Takie priorytety przyświecały budowie autostrady A2. W celu ochrony środowiska zainstalowano urządzenia mające zminimalizować negatywne skutki niekwestionowanej ingerencji człowieka w środowisko naturalne. Powstały więc ekrany akustyczne, oczyszczalnie, zbiorniki ekologiczne. Co więcej, na odcinkach oddanych do użytku, prowadzony jest stały monitoring w zakresie powietrza, hałasu, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych. Wszystko to ma na celu zbadanie poziomu skuteczności działania urządzeń ochrony środowiska. Należy nadmienić, że szacunkowy koszt takich urządzeń stanowi około 9% wszystkich kosztów budowlanych, co pokazuje, iż sprawy środowiska nie są marginalizowane.

W celu zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania otaczającego środowiska na bezpieczeństwo uczestników ruchu na autostradzie wybudowano przejścia dla zwierząt i zainstalowano ogrodzenie Autostrady. Zamontowane ogrodzenie cechuje się elastycznością, która minimalizuje prawdopodobieństwo zranienia zwierząt podczas bezpośredniego kontaktu.

Co robi Autostrada Eksploatacja dla środowiska?

Dzięki odpowiedniej instalacji i oznaczeniu pojemników, kontenerów i boksów na odpady,  operator na szeroką skalę prowadzi segregację odpadów powstających podczas eksploatacji. Wszystkie odpady przekazuje specjalistycznym firmom, które zajmują się odzyskiwaniem surowców wtórnych, lub – jeśli jest to niemożliwe-poddaje je utylizacji.

AESA dla środowiskaAutostrada Eksploatacja SA utrzymuje wzdłuż Pasa Drogowego Autostrady ponad 540 tysięcy nasadzeń i ponad 1100 hektarów trawników, które zostały utworzone (odtworzone) z racji zniszczenia pierwotnej szaty roślinnej, jaka istniała przed wybudowaniem autostrady. Dziś stanowią  one również izolację od hałasu i zanieczyszczeń. Operator utrzymuje i odpowiada za prawidłowe działanie oczyszczanych ścieków bytowych i urządzeń do oczyszczania ścieków opadowych. Na bieżąco kontrolowany jest stan ścieków i porównywane są wyniki z normami zwartymi w urzędowych decyzjach. Wszystkie pojazdy eksploatacyjne i urządzenia należące do Autostrady Eksploatacji SA spełniają normy w kategorii emisji spalin. Jako rekompensatę za korzystanie ze środowiska, operator wnosi na konto Urzędu Marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów, pyłów do powietrza, jak i poboru wód gruntowych ze studni głębinowej w Bolewicach.

Współpraca Autostrady Eksploatacji SA ze Starostwami i Strażą Pożarną pozwala na szybką reakcję w przypadku skażenia środowiska. Wszelkie potrzeby rekultywacji terenu traktowane są jako sprawy priorytetowe. Autostradzie Eksploataji SA utrzymuje również kilkanaście podziemnych i nadziemnych przejść dla zwierząt służących ich ochronie.

Aby móc bez ograniczeń cieszyć się pięknem natury, bujnymi lasami, czystą wodą i świeżym powietrzem, musimy uświadomić sobie ich kruchość i zacząć aktywnie o nie dbać. Każdy człowiek może w tej sprawie mnóstwo zrobić, podobnie duże firmy i instytucje. Autostrada Eksploatacja SA to spółka, która dba o przyrodę, by uroki natury mogły doceniać przez wiele lat kolejne pokolenia.