15 najczęściej zadawanych pytań

1. Czy na autostradzie funkcjonuje Viatoll?

Obowiązek wprowadzenia elektronicznego poboru opłat nałożony jest wyłącznie na drogi publiczne. Autostrada A2 z Konina do Świecka jest drogą koncesyjną w związku z czym Autostrada Wielkopolska SA nie ma nawet możliwości prawnych wprowadzania elektronicznego systemu poboru opłat. Dostępne formy płatności to gotówka, karta bankowa oraz karta paliwowa.

2. Czy za przejazd autostradą można otrzymać fakturę VAT?

W świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. paragony fiskalne  (otrzymane przy uiszczeniu opłaty za przejazd autostradą za pomocą gotówki bądź karty bankowej), dokumentujące przejazd autostradą płatną A2 zarówno na odcinku pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem zarządzanym przez Autostradę Wielkopolską SA, jak również pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem, zarządzanym przez Autostradę Wielkopolską II SA, stanowią faktury VAT w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485). Podstawą prawną dla uznania paragonu fiskalnego za przejazd autostradą za fakturę VAT jest § 3 pkt 4 ww. rozporządzenia.

3. Czy na autostradzie funkcjonuje system płatności abonamentowych/rabatowych w związku z dużą liczbą regularnych przejazdów?

Obecnie na trasie koncesyjnej Autostrady Wielkopolskiej nie funkcjonuje system rabatowy czy abonamentowy, który pozwoliłby na odgórny zakup większej liczby przejazdów bądź obniżenie wysokości pobieranych za przejazd płatności. Zachęcamy jednak do śledzenia strony internetowej https://www.autostrada-a2.pl/ - jeśli coś zmieni się w sprawie kart, informacja taka zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie.

4. Czy na autostradzie na węzłach jest możliwość zawrócenia i zmiany kierunku jazdy?

Zarówno na całej długości autostrady jak i na węzłach autostradowych nie ma możliwości zawracania.  Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3, zakazane jest zawracanie na autostradach i drogach ekspresowych. Węzły autostradowe z kolei, nie są przystosowane do wykonywania tego typu manewrów. Możliwy jest na nich jedynie wjazd na autostradę bądź jej opuszczenie.
Aby zmienić kierunek jazdy należy opuścić autostradę wybranym węzłem, a następnie na drodze zjazdowej znajdującej się już poza autostradą zmienić kierunek jazdy i wjechać ponownie na autostradę tym samym węzłem, jednak poruszając się w kierunku przeciwnym. 

5. Jak przebiega proces zgłoszenia przejazdu autostradą pojazdów specjalnych?

W przypadku przejazdu autostradą pojazdów specjalnych istnieje możliwość wcześniejszego ich zgłoszenia do Autostrady Wielkopolskiej, dzięki czemu będą one uprawnione do przejazdu bez konieczności uiszczania opłaty. Zgłoszenie powinno być złożone co najmniej jeden dzień przed planowanym przejazdem, a znajdować się w nim musi data i trasa przejazdu, numer rejestracyjny pojazdu i jego marka oraz w przypadku przejazdu pojazdów wojskowych – informacja o jednostce.

Karetki pogotowia zawsze przejeżdżają bezpłatnie (jeśli jednak pojazd pogotowia nie jest oznakowanym ambulansem, wydawać musi sygnały świetlne/dźwiękowe). Policja z regionu Wielkopolski zawsze przejeżdża nieodpłatnie – pozostałe jednostki w przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia przejazdu wydawać muszą sygnały świetlne/dźwiękowe. Straż pożarną obowiązuje bezpłatny przejazd autostradą koncesyjną w drodze do zdarzenia i z powrotem oraz – w przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia przejazdu – podczas gdy pojazd wydaje sygnały świetlne/dźwiękowe.

6. Dlaczego na autostradzie funkcjonują dwa różne systemy poboru opłat?

Na odcinkach Konin-Poznań i Poznań-Świecko obowiązują dwa różne systemy poboru opłat – otwarty i zamknięty – ponieważ zastosowane na nich zostały odmienne systemy rozliczeń ze stroną publiczną. Rozwiązania te przyjęto i zapisano w umowie z rządem. Stawki za przejazd autostradą ustala Minister Infrastruktury i Rozwoju w oparciu o Umowę Koncesyjną podpisaną z rządem, a także o model finansowy i prognozy ruchu. 

7. Dlaczego w momencie zjazdu i ponownego wjazdu na autostradę na węźle Słupca pobierana jest opłata?

Pobór opłat występujący na SPO Słupca wiąże się przede wszystkim z obowiązującym systemem poboru opłat na odcinku Konin-Poznań. Na tym odcinku Klienci uiszczają opłatę za wjazd na dany odcinek autostrady – na PPO Lądek płatność dotyczy odcinka Konin-Września, na PPO Nagradowice – odcinka Września-Poznań. W momencie opuszczenia A2 na węźle Słupca transakcja związana z opłatą za przejazd odcinkiem Konin-Września ulega zamknięciu, ponieważ Klient nie znajduje się już na autostradzie. Z tego względu, gdy Klient decyduje się na ponowny wjazd na autostradę tym samym węzłem zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty.

Stosowny zapis znajduje się w Regulaminie korzystania z płatnej autostrady A2 na odcinku Świecko- Konin, punkt III Opłaty za przejazd, podpunkt 8 Jeśli Użytkownik odcinka autostrady Konin-Września zdecyduje się, po uiszczeniu opłaty na PPO Lądek, opuścić autostradę na węźle Słupca i ponownie na nią wjechać w/w węzłem, zobowiązany jest ponownie uiścić opłatę za przejazd za odcinek Słupca-Września zgodnie z obowiązującym taryfikatorem opłat. 

8. W jaki sposób można uiścić opłatę za przejazd autostradą?

Płatność za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 może uregulować w czynnych obecnie Punktach Poboru Opłat i Stacjach Poboru Opłat, opłatę za przejazd uiścić można za pomocą:

  • Gotówki (PLN, EUR, USD – w przypadku płatności w EUR lub USD akceptowane są tylko banknoty, reszta natomiast wydawana jest w złotówkach)
  • Karty bankowej (Visa, Eurocard, Mastercard)
  • Karty paliwowej (DKV, PKN Orlen, E100, LogPay, MultiService, Aris, Routex, Shell, UTA, AS24, Lotos, Eurowag).

9. Czy jest możliwość dostania się z jednego MOP-u na drugi, leżący naprzeciwko, po drugiej stronie autostrady?

Na całym odcinku koncesyjnym pomiędzy Świeckiem a Koninem nie ma możliwości przedostania się z jednego MOP-u do drugiego, znajdującego się po przeciwnej stronie autostrady. Nie istnieje bowiem żadna kładka, most ani wiadukt dostępny dla Klientów autostrady i pieszych, który miałby bezpośrednie połączenie z MOP-ami autostradowymi. Chcąc znaleźć się po przeciwnej stronie autostrady należy opuścić autostradę wybranym węzłem, a następnie na drodze zjazdowej znajdującej się już poza autostradą zmienić kierunek jazdy i wjechać ponownie na autostradę tym samym węzłem, poruszając się jednak w kierunku przeciwnym.

10. Co należy zrobić w sytuacji awaryjnej, jak uzyskać pomoc?

W sytuacji awaryjnej (gdy zabraknie paliwa bądź gdy ma miejsce awaria pojazdu) należy:

  • umieścić pojazd na pasie awaryjnym;
  • oznaczyć postój pojazdu w sposób określony w przepisach (umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem);
  • powiadomić o zdarzeniu Centrum Zarządzania Autostradą kontaktując się z numerem alarmowym (pod numer 61 8 38 31 12 lub korzystając z ustawionych co 2km kolumn alarmowych – nacisnąć czerwony przycisk i poczekać na zgłoszenie się pracownika Centrum Zarządzania Autostradą) oraz zastosować się do poleceń operatora. Operator oferuje pomoc drogową świadczoną przez jednostki znajdujące się na liście właściwego miejscowo starosty;

11. Jak długo ważny jest bilet autostradowy? Jak kształtuje się wysokość opłat za przejazd autostradą w momencie utraty ważności przez bilet autostradowy?

Bilety autostradowe stosowane są na odcinku o zamkniętym systemie poboru opłat, czyli na odcinku Poznań-Świecko. Okres obowiązywania biletu autostradowego na koncesyjnym odcinku Autostrady Wielkopolskiej II SA wynosi 48h. W ramach ważności biletu Klient chcąc opuścić autostradę dokonuje opłaty jedynie za rzeczywiście przejechane kilometry na odcinku Poznań-Świecko. Po upłynięciu terminu obowiązywania biletu autostradowego Klient zobowiązany jest przy zjeździe z autostrady do uiszczenia opłaty maksymalnej obowiązującej na danym PPO / SPO dla danej kategorii pojazdu; ponadto może zostać naliczona opłata dodatkowa.

12. Czy za przejazd autostradą można płacić w innej walucie? Na jakiej zasadzie ustalany jest kurs obowiązujący na autostradzie?

W czynnych obecnie na koncesyjnym odcinku autostrady A2 Punktach Poboru Opłat i Stacjach Poboru Opłat, opłatę za przejazd uiścić można za pomocą:

  • Gotówki (PLN, EUR, USD – w przypadku płatności w EUR lub USD akceptowane są tylko banknoty, reszta natomiast wydawana jest w złotówkach)
  • Karty bankowej
  • Karty paliwowej 

Kurs obowiązujący na odcinku koncesyjnym uzależniony jest od bieżącego kursu średniego NBP.

13. Czy opłata za przejazd autostradą uzależniona jest od liczby osób znajdujących się w pojeździe?

Wysokość opłat przyznawanych za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 uzależniona jest od kategorii pojazdu. Kategoria pojazdu z kolei przyznawana jest na podstawie liczby posiadanych osi oraz ewentualnej obecności opon bliźniaczych. W przypadku pojazdów ponadgabarytowych istotna jest także ich długość i szerokość. Liczba osób w pojeździe w żaden sposób nie wpływa na wysokość opłat ponoszonych przez Klientów za przejazd autostradą.

14. Dlaczego opłaty za przejazd odcinkiem koncesyjnym są droższe w stosunku do opłat naliczonych za przejazd odcinkiem publicznym?

Różnica w stawkach obowiązujących za przejazd odcinkami koncesyjnymi i publicznymi autostrad wynika z faktu, iż w przypadku autostrady na trasie Konin-Świecko kwoty za przejazd są kwotami brutto. Od lipca 2011 roku stawki opłat na odcinkach publicznych są kwotami netto – polski rząd zdjął z kierowców korzystających z autostrad publicznych obowiązek uiszczania 23% podatku VAT. Koncesjonariusz, działając w oparciu o zapisy umowy na warunkach komercyjnych, regularnie odprowadza 23% VAT do budżetu Państwa. Ponadto, w przeciwieństwie do autostrad publicznych, autostrady koncesyjne nie są dotowane z podatków. W związku z powyższym koszty eksploatacji odcinków koncesyjnych pokrywane są przez Koncesjonariusza.

15. W jaki sposób przebiega pobór opłat na całej długości odcinka koncesyjnego?

Na koncesyjnym odcinku Autostrady Wielkopolskiej funkcjonują dwa różne systemy poboru opłat – otwarty i zamknięty. Pierwszy z nich, system otwarty, obowiązuje na odcinku Konin-Poznań. Na tym odcinku klient na dwóch Punktach Poboru Opłat (PPO Lądek i PPO Nagradowice) uiszcza kolejno stałe opłaty za wjazd na dany odcinek autostrady. Na PPO Lądek opłata dotyczy odcinka Konin-Września, na PPO Nagradowice – odcinka Września-Poznań. Za Obwodnicą Poznańską, na PPO Gołuski Klient pobiera bilet autostradowy i tym samym wkracza na odcinek autostrady objęty zamkniętym systemem poboru opłat. Pobrany bilet upoważnia go do uiszczenia jednokrotnej, całościowej płatności za przejazd autostradą w momencie jej opuszczania, na danej Stacji Poboru Opłat (SPO Buk, SPO Nowy Tomyśl, SPO Trzciel, SPO Jordanowo, SPO Torzym) lub (w przypadku podróży aż do Świecka) na PPO Tarnawa. 

Podczas jazdy w kierunku odwrotnym – od Świecka do Konina – pobór opłat przebiega analogicznie, jednak w przypadku odcinka o zamkniętym systemie poboru opłat bilet autostradowy pobrać należy na PPO Tarnawa, a opłata za cały odcinek od Świecka do Poznania pobierana jest na PPO Gołuski.