Digital Excellence Award

Digital Excellence Award – Casebook z nagrodzonymi projektami, w tym koncepcją Zintegrowanej  Bazy Zdarzeń AESA już dostępny! 

W połowie listopada zgłoszony przez AESA projekt Zinegrowanej Bazy Zdarzeń wygrał w konkursie  Digital Excellence Awards 2023 w kategorii Operational Efficiency (Efektywność Operacyjna). Dziś  ukazał się Casebook , w którym znajdują się wszystkie nagrodzone koncepty.  

CASEBOOK Digital Excellence Awards 2023

Projekt zintegrowanej Bazy Zdarzeń, który został zrealizowany w naszej firmie pokazuje jak ważna  jest ścisła współpraca pomiędzy działami i jak spektakularne efekty może ona przynieść. Warto  dodać, że narzędzie, które stworzyli nasi pracownicy może z powodzeniem zostać zastosowane  również na innych autostradach nie tylko w Polsce. Pozwala w pełni zdigitalizować procesy związane  z szeroko pojętym utrzymaniem autostrady stanowiąc jednocześnie proste narzędzie dla  pracowników działu eksploatacji autostrady. Baza zdarzeń to też doskonałe narzędzie służąc do  przygotowania różnego rodzaju raportów i zestawień. Teraz wszystkie niezbędne dane dostępne są  od ręki i w jednym miejscu.  

Czym jest konkurs Digital Excellence Awards? 

Konkurs ten odbywa się od 2018 roku, a jego celem jest wyróżnienie liderów oraz wskazanie i  docenienie firm, które na drodze transformacji cyfrowej wdrożyły nowy model biznesowy i uczyniły  swoje organizacje bardziej skutecznymi i innowacyjnymi. Organizowany jest przy współudziale  CIONET czyli organizacji skupiającej dyrektorów IT oraz liderów cyfrowych z Europy, Ameryki  Łacińskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Australii.  

W 2023 roku o konkursu zostało zgłoszonych 40 projektów, z których 25 zakwalifikowało się do  finałów w 8 kategoriach.  

Projekt AESA konkurował w swojej kategorii z projektami zgłoszonymi przez Millenium Leasing,  Santander Bank Polska oraz Urząd Miasta Wrocławia. 

O prestiżu wydarzenia świadczy udział wielu dużych firm obecnych na polskim runku, takich jak PKO  Bank Polski, Allegro, Żabka, Procter & Gamble, ING HUB Polska, T-Mobile Polska, and CTL Logistic 

 

Wymień opony i płyn w spryskiwaczu. Nie wyprzedzaj solarek!

Choć oficjalne rozpoczęcie sezonu zimowego 1 listopada, służby autostradowe od połowy października są już gotowe do podjęcia akcji zimowych zarówno zapobiegawczych jak i zwalczających. Poranne przymrozki mogą być bowiem niebezpieczne dla nieprzygotowanych do zmieniającej się aury kierowców. 

Im wyższy stopień utrzymania zimowego, tym szybsza musi być reakcja służb utrzymaniowych.  Obecnie w stanie gotowości do podjęcia akcji utrzymania zimowego na 255 kilometrowym odcinku Autostrady Wielkopolskiej jest 41 solarek, 200 pracowników działu utrzymania oraz prawie 13,5 tysiąca ton soli, znajdującej się w 5 magazynach zlokalizowanych wzdłuż Koncesyjnej A2 Świecko- Konin.  

- Oprócz sprzętu i ludzi, gotowych do podjęcia natychmiastowej akcji, wspomagamy się również zamówionymi dodatkowymi, szczegółowymi prognozami pogody. Porównujemy je na bieżąco z  odczytami z własnych stacji meteo, rozlokowanych na całym 255 km odcinku koncesyjnej autostrady oraz z informacjami pozyskanymi od naszych patroli drogowych. Wszystko po to, aby w razie konieczności jak najszybciej wyjechać solarkami na autostradę - wyjaśnia Włodzimierz Matczak, dyrektor Eksploatacji Autostrady w firmie Autostrada Eksploatacja.

Na wszystkich autostradach w Polsce obowiązuje pierwszy stopień utrzymania zimowego. Oznacza to, że sprzęt musi wyjechać na trasę w ciągu pół godziny od rozpoczęcia opadów śniegu. Jezdnia autostrady w ciągu dnia musi być odśnieżona w 2 godziny po ustaniu opadów śniegu i w 4 godziny po ustaniu opadów nocą. Dlatego tak ważne jest, aby zabezpieczyć obsadę na gotowym do pracy sprzęcie.

- Do prowadzenia akcji zapobiegawczych i zwalczających na autostradach używamy soli drogowej z roztworem wodnym chlorku sodu, a przy temperaturach sięgających poniżej -7°C z chlorkiem wapnia. Taka mieszanka pozwala szybko poradzić sobie z zalegającym na jezdni śniegiem. Wszystko po to, aby zapewnić osobom podróżującym Autostradą Wielkopolską maksimum bezpieczeństwa. Gdyby okazało się, że zgromadzone w magazynach 13,5 tysiąca ton soli nie wystarczy, uruchomione zostaną dodatkowe interwencyjne dostawy soli dla Autostrady Eksploatacji - dodaje W. Matczak.

Do zimy powinni przygotować się również kierowcy. Co zrobić by również zimą na autostradzie czuć się bezpiecznie? Przede wszystkim należy wymienić opony na zimowe i zastąpić letni płyn w spryskiwaczach na zimowy. Warto też włożyć do bagażnika ciepły koc, a wybierając się w drogę zabrać ze sobą kubek termiczny z gorącym napojem. Ważne też, by gdy pada śnieg jadąc autostradą zwiększyć odstęp od poprzedzającego nas samochodu. W czasie bardzo intensywnych opadów śniegu i znacznie ograniczonej widoczności warto  również rozważyć zjazd na najbliższy parking, by tam bezpiecznie poczekać aż pogoda się poprawi. 

Swoim zachowaniem na drodze możemy też wspomóc służby utrzymaniowe w sprawniejszym przeprowadzeniu akcji. W jaki sposób?  Nie wyprzedzajmy pracującego na drodze sprzętu. 

Solarki poruszają się z prędkością do 60 km/h. Dlatego też część kierowców, pomimo niebezpieczeństwa ryzykuje i wyprzedza pracujący sprzęt. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że przed solarką droga jest jeszcze nieodśnieżona i poruszanie się po niej może być niebezpieczne - ostrzega Paweł Pytliński, specjalista ds. bezpieczeństwa w Autostradzie Eksploatacji.

Śnieg wydobywający się spod pługów może nie tylko uszkodzić samochód, ale też zepchnąć kierowcę z drogi. Pługi, w jakie wyposażone są solarki na koncesyjnym odcinku A2 mają rozpiętość nawet do 8 metrów. Podczas prowadzenia akcji zwalczających, sprzęt najczęściej porusza się w parach. Pozwala to na  odśnieżenie jak największej części autostrady w jak najkrótszym czasie. 

Baza zdarzeń w finale konkursu Digital Excellence Awards 2023

Nasz AESOWY projekt „Dziennik Patrolu oraz Baza zdarzeń”, stworzony wspólnie przez kolegów z działu  IT oraz CZA, wspierany przez obwody i dział Jakości i Kontroli Wewnętrznej, znalazł się w gronie  finalistów konkursu Digital Excellence Awards 2023 w kategorii Operational Efficiency. 

Baza Zdarzeń i Elektroniczny Dziennik Patrolu usprawnił nie tylko codzienną pracę patrolom  autostradowym i służbom utrzymaniowym. Umożliwia również, za pośrednictwem nawigacji  samochodowych, przekazywanie w czasie rzeczywistym informacji o wypadkach czy pracy sprzętu  utrzymaniowego korzystającym z autostrady kierowcom.  

„Znalezienie się w gronie finalistów tego konkursu to już ogromne wyróżnienie dla spółki i naszego  między działowego zespołu. Szczególnie, biorąc pod uwagę udział dużych i znanych firm z ogromnym  potencjałem w zakresie IT. To też docenienie i ukoronowanie naszej prawie rocznej pracy nad tym  projektem”- mówi Arkadiusz Sitek, dyrektor działu IT i Telekomunikacji. 

Zdaniem kapituły konkursowej zgłoszony przez AESA projekt jest pierwszym takim rozwiązaniem na  rynku dla obsługi i utrzymania autostrad. Pozwolił on na wyeliminowanie z procesu elementów  papierowych, integrację licznych systemów wewnętrznych (stacje pogodowe, moduł szkód  ubezpieczeniowych, znaki zmiennej treści, system radiowy, repozytorium zdjęć ze zdarzeń), jak  również integrację z systemami zewnętrznymi - Waze, Yanosik, NaviExpert, Twitter, czy  autostradowa Infolinia. 

Transformacja przeprowadzona przez AESA pokazuje, że w każdej branży i w każdej organizacji  innowacyjność oparta o cyfryzację może mieć wymierny wpływ na model biznesowy i operacyjny,  zmniejszając koszty i zwiększając wydajność procesów. 

Digital Excellence Awards to konkurs, który co roku wyróżnia najlepszych z najlepszych liderów  przemian cyfrowych i przyznaje tytuły Digital Excellence of the Year. To również sposób na wymianę  najlepszych praktyk cyfrowej transformacji oraz poszukiwanie inspiracji w prowadzeniu biznesu. W  latach ubiegłych jego laureatami były takie firmy jak Nationale Nederlanden, Allegro, Rossman, DHL  czy Żabka. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzcy nastąpi podczas gali finałowej, która odbędzie się 16 listopada w Warszawie.

Baza zdarzeń w finale konkursu Digital Excellence Awards 2023

Zakończenie prac na węźle Jordanowo

19 października br. planowane jest zakończenie prac remontowych na węźle autostradowym w  Jordanowie (68+710 km A2) i otwarcie łącznic zjazdowych z autostrady dla ruchu. 

Zakończył się etap pierwszy remontu na węźle Jordanowo. Warstwa ścieralna na łącznicach zjazdowych  węzła została wymieniona z zastosowaniem wysokomodyfikowanego asfaltu HiMA, niezwykle odpornego na  koleinowanie oraz pęknięcia zmęczeniowe.  

Etap drugi, czyli remont łącznic wjazdowych na autostradę A2, ze względu na zbliżający się okres zimowy,  zostanie zrealizowany w 2024 roku. Oznacza to, że już od najbliższego czwartku kierowcy będą mogli  swobodnie korzystać z węzła Jordanowo zarówno wjeżdżając na koncesyjny odcinek A2 jak i opuszczając  autostradę. 

 

Remont nawierzchni na węźle Jordanowo (68+710 km A2)

25 września br. planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni na węźle Jordanowo (68+710 km A2). W związku z pracami na poszczególnych etapach prac zostaną wytyczone objazdy, a przejazd pojazdów wielkogabarytowych, o szerokości większej niż 2,5 metra, nie będzie możliwy od 20 września br. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków Tymczasowej organizacji ruchu.

Autostrada Wielkopolska II, zgodnie z wieloletnim planem utrzymaniowym, przystępuje do prac modernizacyjnych na węźle Jordanowo (68+710 km A2). Aby zminimalizować uciążliwość remontu dla kierowców, prace zostały podzielone na etapy.

Etap pierwszy rozpocznie się 25 września br. i będzie polegał na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni na łącznicach zjazdowych węzła. W związku z tym, dla kierowców podróżujących autostradą A2 i chcących zjechać w kierunku drogi S3 zostaną wytyczone objazdy.

 • Dla kierowców podróżujących z kierunku Świecka zostanie wytyczony objazd przez węzeł Torzym, drogę wojewódzką nr 138 do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w Torzymiu, dalej drogę krajową nr 92 do ronda na obwodnicy Świebodzina, drogę gminną prowadzącą do węzła „Świebodzin Północ", lub dalej do węzła „Świebodzin Południe".

Remont nawierzchni na węźle Jordanowo (68+710 km A2)

 • Dla kierowców podróżujących z kierunku Warszawy objazd poprowadzi przez węzeł Nowy Tomyśl (pojazdów o DMC>7t) lub węzeł Trzciel (tylko dla pojazdów o DMC<7t).
  Z węzła Nowy Tomyśl (pojazdy o DMC>7t) trasa objazdu poprowadzi drogą wojewódzką nr 305 do
  ronda w Bolewicku, następnie drogą krajową nr 92 w kierunku obwodnicy Świebodzina i dalej do
  węzłów Świebodzin Północ lub Świebodzin Południe.

Remont nawierzchni na węźle Jordanowo (68+710 km A2)

 • Kierowcy, którzy skorzystają ze zjazdu na węźle Trzciel (pojazdy o DMC<7t) będą poruszać się
  drogami powiatowymi do drogi krajowej nr 92 następnie w kierunku obwodnicy Świebodzina i dalej do
  węzłów Świebodzin Północ lub Świebodzin Południe.

Remont nawierzchni na węźle Jordanowo (68+710 km A2)

Czas realizacji prac na łącznicach zjazdowych szacowany jest na ok 16 dni. Spółka Autostrada Wielkopolska II zobowiązała wykonawcę do terminowego ich wykonania. Warto jednak pamiętać, że niesprzyjające warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz itp.) mogą wpłynąć na czas realizacji.

Po zakończeniu remontu łącznic zjazdowych prace przeniosą się na łącznice wjazdowe, o czym
poinformujemy w odrębnym komunikacie.

UWAGA: w związku z prowadzonymi pracami przejazd pojazdów ponadnormatywnych, o szerokości większej
niż 2,5 metra nie będzie możliwy od 20 września br. do zakończenia całości prac.

Waloryzacja stawek opłat za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin

Od 11 września 2023 roku zmianie ulegają stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami  Autostrady Wielkopolskiej na trasie Nowy Tomyśl – Konin. Zmiana związana jest z utrzymującą  się presją inflacyjną oraz wysokimi stopami procentowymi, które to elementy wpływają na  wzrost kosztów utrzymania autostrady. Opłata za przejazd odcinkiem autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian.  

Zmiana stawek opłat za przejazd 150 km koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 zostanie wprowadzona  11 września 2023 roku. Obowiązująca od tego dnia od godziny 6.00 rano stawka za przejazd każdym z  trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem będzie wynosić: 

 • 15 PLN - Kat. 6 (motocykle) bonifikata 50 proc. ceny dla Kat. 1, 
 • 30 PLN - Kat. 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach), 
 • 47 PLN - Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna  wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z  przyczepami), 
 • 72 PLN - Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch  osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami), ∙ 109 PLN - Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami), 
 • 300 PLN - Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne). 

Podane stawki zawierają 23 proc. podatku VAT, bowiem opłaty na koncesyjnych autostradach w Polsce  są objęte podatkiem od towarów i usług. Koszt przejazdu Autostradą Wielkopolską na trasie Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. Kierowcy pojazdów kategorii 1 płacą w tym przypadku 18 PLN za  przejechanie 106 km.  

Spółka utrzymuje 50 procentową bonifikatę dla kategorii 6 pojazdów (motocykle) za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin. Stawka dla motocykli na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl, na  którym obowiązują stawki opłat ustanowione przez Ministerstwo Infrastruktury, jest taka sama jak dla  pojazdów osobowych.  

Stawki opłat za przejazd autostradą ze Świecka do Konina odzwierciedlają rzeczywiste koszty  eksploatacji i bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej, spłaty zobowiązań kredytowych oraz  realizacji wieloletniego planu inwestycyjno – remontowego. Przejazd koncesyjnym odcinkiem  autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem nie jest w żaden sposób dotowany ze strony  Państwa, a koszty przejazdu ponoszą kierowcy faktycznie korzystający z autostrady.  

Według wstępnych danych GUS w sierpniu tego roku inflacja wyniosła w Polsce 10,1 proc. rok do roku.  Z kolei z prognoz Narodowego Banku Polskiego wynika, że w 2023 roku średnioroczna inflacja w Polsce  wciąż będzie wysoka i utrzyma się w przedziale od 11,1 proc. do 12,7 proc.. Obecna waloryzacja stawek opłat za przejazd koncesyjnym odcinkiem między Nowym Tomyślem a Koninem jest niższa od  aktualnych odczytów inflacyjnych i wynosi od 7 proc. do 9 proc., w zależności od kategorii pojazdu.

Mimo rosnących wskaźników inflacji i kosztów realizacji prac remontowych, Spółka terminowo  wywiązuje się z podjętych zobowiązań koncesyjnych i bez zbędnej zwłoki realizuje przyjęty  harmonogram prac.  

Od wielu lat Autostrada Wielkopolska zapewnia podróżnym bezpieczny przejazd i usługę o najwyższym  standardzie. Oznacza to w szczególności:  

 • Bardzo dobre utrzymanie nawierzchni,  
 • Całodobową, stałą pomoc służb w przypadku awarii lub zdarzenia, 
 • Infolinię i inne kanały komunikacji dla kierowców, 
 • Czyste i bezpieczne Miejsca Obsługi Podróżnych, 
 • Dostępność sieci stacji benzynowych wraz z restauracjami, 
 • Wysokie standardy ochrony środowiska i dbałości o infrastrukturę służącą bezkolizyjnym  migracjom zwierząt. 

Autostrada Wielkopolska kontynuuje remont nawierzchni na odcinku 50 km między Nowym Tomyślem  a Poznaniem. Zakończy go, zgodnie z planem, jesienią tego roku. Wyremontowano już między innymi  nawierzchnię na węzłach autostradowych w Nowym Tomyślu, Buku oraz na węźle Poznań Zachód,  łączącym autostradę A2 z trasami S5 i S11. Dodatkowo Spółka realizuje remont obiektów inżynierskich  (mosty i wiadukty autostradowe) oraz rozwija rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska takie jak  wymiana opraw oświetleniowych na bardziej ekologiczne i budowa sieci ładowarek aut elektrycznych.  Trwają także prace planistyczne i przygotowania do kolejnej rozbudowy obwodnicy Poznania o trzeci  pas ruchu na odcinku Poznań Krzesiny – Poznań Wschód.  

Wszystkie inwestycje realizowane przez Autostradę Wielkopolską służą zapewnieniu wysokiej jakości  infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa kierowców i komfortu podróżowania.  

Koncesyjny odcinek autostrady A2 na trasie Nowy Tomyśl – Konin jest w całości utrzymywany przez  Autostradę Wielkopolską. Oznacza to, że podatnicy w żadnym stopniu nie ponoszą kosztów jej  eksploatacji i utrzymania. Tylko kierowcy faktycznie korzystający z usługi płacą za przejazd. Średni  dobowy ruch na odcinku Nowy Tomyśl - Konin wynosi około 30 tysięcy pojazdów. W okolicach  Poznania, między skrajnymi węzłami autostradowej obwodnicy miasta, przekracza 90 tysięcy pojazdów,  a w niektórych dniach nawet 110 tysięcy aut na dobę. Warto dodać, że ten odcinek autostrady jest cały  czas bezpłatny dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej.  

Autostrada Wielkopolska i Autostrada Wielkopolska II to międzynarodowe spółki odpowiedzialne za  budowę i eksploatację najdłuższej koncesyjnej autostrady w Polsce o długości 255 km, która jest  największą inwestycją w systemie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w tej części Europy.  Przedsięwzięcia prowadzone przez obie koncesyjne spółki to projekty zrealizowane na czas i w ramach  założonych budżetów, uzgodnionych ze stroną publiczną oraz bankami, bez dotacji unijnych i bez  dofinansowania ze strony Skarbu Państwa.

 

Ogłoszenie o zmianie stawek

Od dnia 11 września 2023 roku od godziny 6.00 rano zmianie ulegają stawki za przejazd płatnymi odcinkami A2 Nowy Tomyśl–Konin dla wszystkich kategorii pojazdów. 

Nowy Tomyśl- Poznań, Poznań- Września, Września-Konin (za każdy odcinek osobno)

KAT I

Pojazdy o dwóch osiach

30 PLN brutto

KAT II

Pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami.

47 PLN brutto

KAT III

Pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami.

72 PLN brutto

KAT IV

Pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami. 

109 PLN brutto

KAT V

Pojazdy ponadnormatywne 

300 PLN brutto

KAT VI

Motocykle

15 PLN brutto

 
Nowy Tomyśl–Buk

KAT I

Pojazdy o dwóch osiach

19 PLN brutto

KAT II

Pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami.

30 PLN brutto

KAT III

Pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami.

46 PLN brutto

KAT IV

Pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami. 

69 PLN brutto

KAT V

Pojazdy ponadnormatywne 

190 PLN brutto

KAT VI

Motocykle

10 PLN brutto

 
  
Buk – Poznań

KAT I

Pojazdy o dwóch osiach

11 PLN brutto

KAT II

Pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami.

17 PLN brutto

KAT III

Pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami.

26 PLN brutto

KAT IV

Pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami. 

40 PLN brutto

KAT V

Pojazdy ponadnormatywne 

110 PLN brutto

KAT VI

Motocykle

5 PLN brutto

 
 
Września- Słupca

KAT I

Pojazdy o dwóch osiach

12 PLN brutto

KAT II

Pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami.

19 PLN brutto

KAT III

Pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami.

30 PLN brutto

KAT IV

Pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami. 

45 PLN brutto

KAT V

Pojazdy ponadnormatywne 

120 PLN brutto

KAT VI

Motocykle

6 PLN brutto

 
 

Szczegóły dotyczące aktualnych cen stawek znajdują się na stronach internetowych koncesjonariusza płatnej autostrady A2, spółki Autostrada Wielkopolska SA www.autostrada-a2.pl oraz operatora, spółki Autostrada Eksploatacja SA www.aesa.pl.

 

Remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód

20 sierpnia br. planowane jest rozpoczęcie II etapu remontu nawierzchni na węźle autostradowym Poznań Zachód łączącym autostradę A2 z drogami ekspresowymi S5 i S11. Etap II dotyczy prac na drogach zjazdowych z autostrady. W związku z pracami zostaną wytyczone objazdy, zgodnie z zatwierdzonym projektem  tymczasowej organizacji ruchu. Kierowców prosimy o ostrożność i stosowanie się do znaków organizacji ruchu. 

Po zakończeniu prac na drogach wjazdowych na autostradę w obrębie węzła Poznań Zachód, roboty przeniosą się na jezdnie zjazdowe z autostrady. W związku z tym zamknięte dla ruchu zostaną łącznice zjazdowe. Dla kierowców podróżujących autostradą i chcących zjechać z niej na trasy S5 lub S11 zostaną wytyczone objazdy. 

 • Dla kierowców podróżujących z kierunku Warszawy i chcących zjechać w kierunku Piły na S11, objazd zostanie wytyczony na węźle Września, DK 92 do węzła Tarnowo Podgórne i dalej S11 do Piły lub przez węzeł Poznań Wschód, następnie trasą S5 do węzła Kostrzyn, dalej DK92 do węzła Tarnowo Podgórne i wjazd na S11 w kierunku Piły.

Remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód

 • Dla kierowców jadących z kierunku Warszawy i chcących zjechać z A2 w kierunku Wrocławia, objazd zostanie wytyczony na Węźle Komorniki, DW 311 i DW306 w kierunku węzła Stęszew i dalej trasą S5 do Wrocławia
Remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód
 • Dla kierowców podróżujących z kierunku Świecka i chcących zjechać w kierunku Piły na S11, objazd zostanie wytyczony na węźle Buk, DW307 do węzła Ławica i dalej trasę S11 do Piły.
Remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód
 • Dla kierowców jadących z kierunku Świecka i chcących zjechać w kierunku Wrocławia objazd zostanie wytyczony na Węźle Komorniki, DW311 i DW306 w kierunku węzła Stęszew i dalej trasą S5 do Wrocławia
Remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód
 • Dodatkowo kierowcy jadący z kierunku Katowic (S11) i chcących jechać w kierunku Piły objazd zostanie wytyczony na Węźle Poznań Krzesiny, ulicami Poznania (Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II i Prymasa Augusta Hlonda do DK 92 i do Węzła Tarnowo Podgórne na S11, lub autostradą do węzła Poznań Komorniki, dalej ulicami Poznania (Głogowską, Władysława Reymonta, Św. Wawrzyńca) do DK 92 i dalej do węzła Tarnowo Podgórne
Remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód
Przeniesienie prac na jezdnie zjazdowe oznacza otwarcie dla ruchu większości łącznic wjazdowych, remontowanych w etapie I. Kierowcy chcący wjechać na autostradę A2 z tras S5 i S11 na węźle Poznań Zachód będą mogli to zrobić od 20 sierpnia br., z zaznaczeniem, że dla kierowców podróżujących w kierunku Świecka z tras S5 i S11 zostanie wytyczony objazd przez węzeł Komorniki:
 • Z powodu zamkniętej łącznicy wjazdowej w kierunku Świecka także na tym etapie remontu, objazd zostanie poprowadzony przez węzeł Poznań Komorniki. Oznacza to, że kierowcy jadący trasą S11 lub S5 będą mogli włączyć się do ruchu na A2 na węźle Poznań Zachód w kierunku Warszawy i na węźle Poznań Komorniki zawrócić w kierunku Świecka.

Remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód

Czas realizacji prac na łącznicach zjazdowych z autostrady szacowany jest na około dwóch tygodni. Prosimy jednak pamiętać, że tempo prac oraz termin ich zakończenia zależą w dużej mierze od sprzyjających warunków atmosferycznych. Silne opady deszczu, gradu lub inne załamania pogody mogą opóźnić prace.

Równolegle z remontem węzła Poznań Zachód Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu realizuje remont warstwy ścieralnej nawierzchni zarządzanych przez siebie łącznic w obrębie ww. węzła w ciągu drogi ekspresowej S11. Zakres prac zarówno Autostrady Wielkopolskiej jak i GDDKiA został tak zaplanowany, aby uniknąć dodatkowego zamykania odcinków łącznic dla ruchu pojazdów. 

Prace remontowe na węźle Poznań Zachód zostały zapisane w wieloletnim planie inwestycyjnym i remontowym Spółki Autostrada Wielkopolska i polegają na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni. Pozwolą na utrzymanie wysokiej jakości infrastruktury drogowej i komfortu podróży oraz przede wszystkim bezpieczeństwa kierowców. Sposób przeprowadzenia prac remontowych na węźle Poznań Zachód został wnikliwie zaplanowany i uzgodniony z Urzędem Miasta Poznania, Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu, Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich  i Policją oraz ostatecznie zatwierdzony przez GDDKiA w Poznaniu.

 

Remont nawierzchni Placu Poboru Opłat w Lądku

16 sierpnia br. planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni w rejonie płyty PPO Lądek (235 +500 km A2). W związku pracami, między 16 a 20 sierpnia nie będzie możliwości przejazdu pojazdów ponadgabarytowych przez skrajne pasy. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Remont nawierzchni na Placu Poboru Opłat w Lądku wymaga czasowego zamknięcia dla użytkowników poszczególnych pasów ruchu. Aby zminimalizować uciążliwość robót, prace zostały podzielone na odcinki, dla każdego kierunku osobno, w taki sposób aby przejazd przez PPO był możliwy dla większości pojazdów.

Wyjątkiem są pojazdy ponadgabarytowe, o szerokości powyżej 2,5 m. Przez okres od 16 do 20 sierpnia  nie będą one miały możliwości przejazdu na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Września i Modła (Konin), w obu kierunkach. Dla pozostałych pojazdów przejazd będzie możliwy wytyczonymi pasami ruchu.

Spółka zobowiązała wykonawcę do terminowej realizacji prac remontowych i w sposób jak najmniej uciążliwy dla kierowców. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że warunki atmosferyczne, silny wiatr, opady deszczu itp. mogą wpłynąć na czas realizacji prac.

Realizacja prac remontowych w rejonie PPO Lądek została uwzględniona w wieloletnim planie remontowym i inwestycyjnym Autostrady Wielkopolskiej i wynika z dbałości o utrzymanie wysokiego standardu nawierzchni oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców. Duża część z korzystających z koncesyjnego odcinka pojazdów to transport ciężki, co w naturalny sposób wpływa na zwiększone zużycie nawierzchni i konieczność remontów.

Remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód

6 sierpnia br. rozpocznie się pierwszy etap remontu nawierzchni na węźle autostradowym Poznań  Zachód na skrzyżowaniu autostrady A2 i dróg ekspresowych S5 i S11. Na tym etapie zamknięte dla  ruchu zostaną drogi wjazdowe na autostradę. Kierowców będą obowiązywać objazdy, zgodnie z  zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Kierowców prosimy o ostrożność i  stosowanie się do znaków organizacji ruchu.  

Spółka Autostrada Wielkopolska SA, zgodnie z założonym wieloletnim harmonogramem inwestycyjnym i  remontowym, przystępuje do modernizacji nawierzchni na węźle autostradowym Poznań Zachód. Prace będą  polegały na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni i zostały podzielone na etapy, w taki sposób, aby były  jak najmniej uciążliwe dla kierowców, a przejazd przez węzeł był możliwy dla części ruchu. Etap pierwszy – remont łącznic wjazdowych na autostradę rozpocznie się 6 sierpnia. Prace przygotowawcze w okolicy 156 km  A2 rozpoczną się 2 sierpnia.

Dla kierowców jadących z Wrocławia (droga S5) i chcących wjechać na autostradę w kierunku  Warszawy objazd zostanie wytyczony przez węzeł Stęszew, w kierunku DW 306 i 311 dalej w  kierunku węzła Poznań Komorniki, gdzie następuje wjazd na autostradę w kierunku Warszawy. 

Remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód

 

Dla kierowców jadących z Wrocławia (droga S5) i chcących wjechać na autostradę w kierunku  Świecka objazd zostanie wytyczony przez węzeł Stęszew, w kierunku DW 306 i 311 dalej w kierunku  węzła Poznań Komorniki, gdzie następuje wjazd na autostradę w kierunku Świecka

Remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód

 Dla kierowców podróżujących z kierunku Piły (S11) i chcących wjechać na autostradę w kierunku  Warszawy objazd zostanie wytyczony przez węzeł Tarnowo Podgórne, DK 92 do Wrześni następnie  wjazd na autostradę na węźle Września lub wcześniej, przez węzeł Kostrzyn (S5) do Węzła Poznań  Wschód i dalej wjazd na A2 

Remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód

 

 

Dla kierowców podróżujących z kierunku Piły (s11) i chcących wjechać na autostradę w kierunku  Świecka objazd zostanie wytyczony przez węzeł Ławica, DW 307 do węzła Buk, na którym można  włączyć się do ruchu w kierunku Świecka.

Remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód

 

Dodatkowo, dla kierowców podróżujących z kierunku Piły (S11) w kierunku Katowic zostanie  wytyczony objazd przez węzeł Ławica, następnie ulicami Poznania (Bukowska-Reymonta Głogowska) do węzła Poznań Komorniki, na którym następuje wjazd na autostradę. 

Remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód

Remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód wynika z dbałości Spółki o wysoką jakość infrastruktury  drogowej oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców. 

Czas realizacji tego etapu planowany jest na około dwóch tygodni. Po jego zakończeniu prace przeniosą się  na jezdnie zjazdowe z autostrady, o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie. Prosimy pamiętać, że tempo prac oraz termin ich zakończenia zależą w dużej mierze od sprzyjających warunków atmosferycznych.  Opady deszczu, gradu lub inne załamania pogody mogą opóźnić prace. 

Równolegle z remontem węzła Poznań Zachód Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu  zrealizuje remont warstwy ścieralnej nawierzchni zarządzanych przez siebie łącznic w obrębie ww. węzła w  ciągu drogi ekspresowej S11. 

Prace będą podzielone na dwa etapy. Pierwszy będzie dotyczył modernizacji łącznic wjazdowych na  autostradę. Po około dwóch tygodniach prace przeniosą się na łącznice zjazdowe z autostrady. 

Zakres prac zarówno Autostrady Wielkopolskiej jak i GDDKiA Poznań został tak zaplanowany, aby  przebiegały one równolegle, dzięki czemu unikniemy konieczności ponownego zamykania odcinków dla ruchu  pojazdów. 

 

 

Remont nawierzchni na węźle Poznań Zachód

6 sierpnia br. rozpocznie się remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań Zachód na  skrzyżowaniu autostrady A2 i dróg ekspresowych S5 i S11 . W trakcie realizacji  poszczególnych etapów remontu będą obowiązywać objazdy, zgodnie z zatwierdzonym  projektem tymczasowej organizacji ruchu. Kierowców prosimy o ostrożność i stosowanie się  do oznakowania objazdów.  

Spółka Autostrada Wielkopolska SA, zgodnie z założonym wieloletnim harmonogramem  inwestycyjnym i remontowym, przystępuje do modernizacji nawierzchni na węźle autostradowym  Poznań Zachód. Prace będą polegały na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni i zostały  podzielone na etapy, w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców, a przejazd przez  węzeł był możliwy dla części ruchu.  

Węzeł Poznań Zachód został wybudowany w 2012 roku. Remont nawierzchni na tym węźle, jak i  pozostałych fragmentach koncesyjnego odcinka autostrady A2 został wpisany do wieloletniego  harmonogramu prac utrzymaniowych i wynika z dbałości Spółki o wysoką jakość infrastruktury  drogowej oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców. Po wnikliwym procesie  planowania inwestycji, sposób przeprowadzenia prac remontowych na węźle Poznań Zachód został  uzgodniony z Urzędem Miasta Poznania, Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu, Wielkopolskim  Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz ostatecznie zatwierdzony przez GDDKiA oddział Poznań i  Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.  

Prace będą podzielone na dwa etapy. Pierwszy rozpocznie się 6 sierpnia br. i będzie dotyczył  modernizacji łącznic wjazdowych na autostradę. Na tym etapie nie będzie możliwości wjazdu na  autostradę z tras S11 i S5 z kierunku Piły i Wrocławia. W drugim etapie prace przeniosą się na  łącznice zjazdowe z autostrady. Wówczas kierowcy nie będą mieli możliwości zjazdu z autostrady na  drogi S11 oraz na S5.  

Spółka planuje zakończenie prac remontowych na węźle Poznań Zachód do końca sierpnia br.  Szczegółowe informacje dotyczące tras objazdów związanych z realizacją poszczególnych etapów  prześlemy Państwu w odrębnym komunikacie.

 

Rusza przebudowa dwóch obiektów mostowych w okolicy Wrześni i Słupcy

26 czerwca br. rozpocznie się przebudowa wiaduktu autostradowego w okolicy Wrześni (209 km A2)  oraz mostu nad strugą Bawół w okolicy Słupcy (225 km A2). Planowana przebudowa pozwoli na  dostosowanie nośności i parametrów konstrukcyjno-geometrycznych obiektów mostowych do  aktualnych wymogów przepisów techniczno-budowlanych. Kierowców prosimy o zachowanie  ostrożności i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.  

Wiadukt Autostradowy, przebiegający nad DK 92, w okolicy 209 km Autostrady Wielkopolskiej składa się z  dwóch niezależnych obiektów (po jednym dla każdej jezdni autostrady). W poszczególnych etapach prac  zostanie on całkowicie rozebrany, a następnie wybudowany nowy. Dla kierowców oznacza to poprowadzenie  ruchu odpowiednio na północnej lub południowej części obiektu (jezdni autostrady), w zależności od  realizowanego etapu. Podobnie prace zaplanowano w przypadku mostu nad Strugą Bawół, zlokalizowanego  w okolicy 225 km A2.  

W efekcie prowadzonych prac wzmocnione zostaną posadowienia obiektów, wzmocnione lub wybudowane  nowe podpory, jak również powstaną zupełnie nowe konstrukcje przęseł. Pozwoli to na dostosowanie  nośności przebudowywanych obiektów mostowych oraz ich parametrów konstrukcyjno-geometrycznych do  aktualnych wymogów przepisów techniczno-budowlanych, m.in. w zakresie nośności: klasa I oraz obciążenie  pojazdami specjalnymi według klasy MLC. 

Pomimo budowy ruch pojazdów na autostradzie będzie utrzymany. W pierwszym etapie prace będą  realizowane na jezdniach południowych, w kierunku Warszawy, a ruch pojazdów zostanie przełożony na  jezdnię północną. Z uwagi na prowadzone prace będzie również konieczne wprowadzenie czasowej  organizacji ruchu na DK 92, która przebiega pod wiaduktem WA39/WA39a (209 km A2).  

Modernizacja wiaduktu w okolicy Wrześni i mostu niedaleko Słupcy podyktowana jest dbałością o zachowanie  wysokiego standardu infrastruktury drogowej, która zapewnia kierowcom bezpieczny i komfortowy przejazd  koncesyjnym odcinkiem A2. Inwestycja została tak zaplanowana, aby poprawić klasę nośności obiektów,  zapewniając bezpieczny przejazd także dla najcięższych i najbardziej wymagających pojazdów. 

Mając na uwadze minimalizację utrudnień dla kierowców, prace zostały podzielone na etapy. Pierwszy  rozpocznie się 26 czerwca br. Spółka zobowiązała wykonawcę do terminowej realizacji prac. Prosimy jednak  pamiętać, że niekorzystne warunki pogodowe (silny wiatr, opady deszczu, wydłużony okres zimowy itp.) mogą  wpłynąć na czas realizacji robót. 

 

Kolejny etap remontu wiaty na PPO Lądek (235 km A2)

13 czerwca br. remont wiaty na PPO Lądek (235 +500 km A2) wejdzie w kolejny etap. Drogowcy  przeniosą prace na część północną Placu Poboru Opłat, gdzie czasowo będą zamykane poszczególne  pasy ruchu. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków tymczasowej  organizacji ruchu.

Prace będą polegały między innymi na modernizacji zadaszenia wiaty oraz wymianie oświetlenia na bardziej  ekologiczne oprawy LED. Wiąże się to z czasowym wyłączeniem z użytkowania poszczególnych pasów  ruchu. 

Aby zminimalizować uciążliwość remontu dla kierowców, prace podzielono na etapy, w taki sposób, aby  jednorazowo wyłączać z użytkowania maksymalnie dwa pasy ruchu z 14 dostępnych. Podczas remontu mogą  pojawić się także utrudnienia dla ruchu pojazdów ponadnormatywnych, jednak przejazd będzie możliwy. Autostrada Wielkopolska zobowiązała wykonawcę do terminowej realizacji prac. Prosimy jednak pamiętać, że  warunki atmosferyczne mają wpływ na czas wykonania – silny wiatr czy opady deszczu mogą opóźnić prace.

Remont nawierzchni na odcinkach A2 między Poznaniem a Nowym Tomyślem

Prace remontowe nawierzchni ciągu głównego autostrady w okolicy węzłów Poznań Zachód oraz Buk  postępują zgodnie z planem. Od 9 czerwca drogowcy rozpoczną prace na kolejnym odcinku, między 144 a  140 km nitki północnej (kierunek Świecko). W związku z pracami ruch pojazdów zostanie przeniesiony na  nitkę południową autostrady. 

Równocześnie rozpoczną się także prace na odcinku między 111 a 115 km A2 w kierunku na Warszawę  (nitka południowa). W tym przypadku ruch pojazdów zostanie przeniesiony na nitkę północną. W związku z  pracami zostanie zamknięty wjazd na MOP Kozielaski (ok. 114 km A2, kier. Warszawa). 

Realizacja prac została tak zaplanowana, aby przebiegała w sposób sprawny i jak najmniej uciążliwy dla  kierowców. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że warunki atmosferyczne, silny wiatr, opady deszczu itp. mogą  wpłynąć na czas realizacji prac. 

Prace modernizacyjne nawierzchni bitumicznej między Nowym Tomyślem a Poznaniem są częścią  wieloletniego planu utrzymaniowego i wynikają z dbałości Autostrady Wielkopolskiej o zapewnienie wysokiej  jakość drogi oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców. Duża część z korzystających z  koncesyjnego odcinka pojazdów to transport ciężki, co w naturalny sposób wpływa na zwiększone zużycie  nawierzchni i konieczność remontów

 

Masz jedno życie, badaj się!

Pod tym hasłem w dniach 1 i 2 czerwca na wybranych parkingach autostrady A2 Świecko - Konin spółka Autostrada Eksploatacja organizuje akcję bezpłatnych badań profilaktycznych dla zawodowych kierowców. Przebadać się jednak będzie mógł każdy, kto będzie miał na to ochotę. 

Z danych  opracowania Transport Drogowy w Polsce 2021+ wynika, że na polskim rynku pracuje obecnie ok. 550 tys. kierowców zawodowych. Jak pokazuje raport TransJobs.eu, ponad 98 proc. z nich to mężczyźni. 

Z badań statystycznych wynika, że tylko niecałe 24% mężczyzn w Polsce bada się regularnie, 41,5% bada się od czasu do czasu ,zaś 14,3 % nie gdy nie wzięło udziału w badaniach profilaktycznych*. Trochę lepiej wyglądają te statystyki w przypadku kobiet, jednak też nie są zadowalające.

 „Zdajemy sobie sprawę, że  zawodowi kierowcy znaczną część swojego życia spędzają w samochodzie. Będąc nieustannie w trasie nie mają czasu, by zadbać o swoje zdrowie. Zdarza się też, że niechęć do wykonania badań profilaktycznych tłumaczą trudnością z wcześniejszym umówieniem się na badania. Dlatego też postanowiliśmy wyjść im naprzeciw. W czasie, gdy odpoczywają na autostradowych parkingach będą mogli podejść do naszego namiotu, przy którym będzie stała karetka pogotowia i się przebadać. Warto podkreślić że wszystkie badania są całkowicie anonimowe. Ich wyniki otrzymuje wyłącznie osoba badana”- mówi Renata Rychlewska , rzeczniczka prasowa spółki Autostrada Eksploatacja. 

Podczas badania ratownicy medyczni z Pomogę bo mogę sprawdzą miedzy innymi: ciśnienie tętnicze, poziom glikemii, cholesterolu, masę ciała, oznaczą też BMI. Będzie również okazja do skonsultowania na miejscu wyników badań. W trakcie trwania akcji kierowcy, korzystając z alko i narkogogli będą mogli sprawdzić  jak spowalniają nasze reakcje alkohol czy narkotyki. Dzięki specjalnemu urządzeniu będą mogli też zbadać widzenie zmierzchowe.

 „Bycie kierowcą wiąże się z ryzykiem wystąpienia  między innymi chorób układu krążenia, przede wszystkim niedokrwienia serca oraz nadciśnienia tętniczego. Zawodowi kierowcy narażeni są również na ogromny stres, zmęczenie i zaburzenia wzroku”- wylicza Konrad Pierzchalski, ratownik medyczny z Pomogę bo mogę. „Dlatego bardzo ważne jest by oprócz badań profilaktycznych, na które trzeba znaleźć czas, zadbać też o aktywność fizyczną oraz odpowiednią dietę”.

Obecni na MOP-ie ratownicy medyczni podpowiedzą jakich produktów unikać, a które włączyć do diety, by  organizm był naszym sprzymierzeńcem i by jakość naszego życia znacznie się poprawiła. Pomogą też ustalić dalsze kroki w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań. Każdy z przebadanych kierowców otrzyma też broszurkę z podstawowymi informacjami dotyczącymi zdrowego życia.

 

Akcja będzie prowadzona: 

1 czerwca 

w godzinach:  14.00-16.00 MOP Chociszewo 

 w godzinach: 16.15-20.30 MOP Rogoziniec

 

2 czerwca

w godzinach:  14.00-16.00 MOP Gozdowo

w godzinach:  16.15-20.00 MOP Sołeczno

Partnerami akcji, będącej drugą odsłoną kampanii Dbajmy o siebie nawzajem, są Pomogę bo mogę oraz Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

*Badania dotyczące stosunku do badań profilaktycznych wykonano w grudniu 2021 r z grantu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

 

Remont nawierzchni Placu Poboru Opłat w Gołuskach prace na nitce północnej autostrady

11 maja br. planowane przeniesienie prac remontowych nawierzchni w rejonie płyty PPO Gołuski (150 km A2). W związku pracami, czasowo nie będzie możliwości wjazdu na MOP Dopiewiec. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.


Remont nawierzchni w rejonie Placu Poboru Opłat w Gołuskach wchodzi w kolejny etap. Prace drogowe przenoszą się na nitkę północną autostrady A2 między 150 a 154 kilometrem, w kierunku na Świecko. W związku z pracami ruch pojazdów zostanie częściowo poprowadzony nitką południową dla obu kierunków, a wjazd na MOP Dopiewiec (151+200 km A2 kierunek Świecko) zostanie zamknięty na czas prowadzonych robót.

Prace remontowe nawierzchni między węzłami Buk a Poznań Zachód, zapisane w wieloletnim harmonogramie utrzymaniowym, przebiegają zgodnie z planem. Drogowcom udało się nadrobić początkowe opóźnienia spowodowane opadami deszczu. Remont nitki południowej między 150 a 154 km autostrady, w tym zjazd z A2 w kierunku S5 i S11 dla kierowców podróżujących ze strony Świecka na węźle Poznań Zachód, został zakończony przed terminem. Kolejny etap prac polega na remoncie nawierzchni na części północnej autostrady w rejonie Placu Poboru Opłat w Gołuskach.


Realizacja prac została tak zaplanowana, aby przebiegała w sposób sprawny i jak najmniej uciążliwy dla kierowców. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że warunki atmosferyczne, silny wiatr, opady deszczu itp. mogą wpłynąć na czas realizacji prac.

Wymiana oświetlenia i remont wiaty na PPO Lądek (235 km A2)

W czwartek, 11 maja rozpocznie się remont wiaty na PPO Lądek (235 +500 km A2). Podczas prac czasowo będą zamykane poszczególne pasy ruchu. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.


Prace będą polegały między innymi na modernizacji oświetlenia – dotychczas stosowane oprawy zostaną zastąpione bardziej ekologicznymi LED. Modernizacji zostanie poddane także zadaszenie wiaty na Placu Poboru Opłat Lądek. Wiąże się to z czasowym wyłączeniem z użytkowania poszczególnych pasów ruchu na 5-10 dni, w zależności od zakresu prac w danym miejscu.


Aby zminimalizować uciążliwość remontu dla kierowców, prace podzielono na etapy, w taki sposób, aby jednorazowo wyłączać z użytkowania maksymalnie dwa pasy ruchu z 14 dostępnych. Podczas remontu mogą pojawić się także utrudnienia dla ruchu pojazdów ponadnormatywnych, jednak przejazd będzie możliwy. Wstępnie czas realizacji remontu wiaty na PPO Lądek planowany jest na ok 2,5 miesiąca od momentu rozpoczęcia. Autostrada Wielkopolska zobowiązała wykonawcę do terminowej realizacji. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że trudne warunki pogodowe mogą mieć wpływ na czas wykonywania robót.

Modernizacja nawierzchni na dojazdach i mostach, wiaduktach

Trwają prace związane z remontem nawierzchni asfaltowej obiektów inżynierskich między Świeckiem a Nowym Tomyślem. Kierowców prosimy o uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Prace modernizacyjne mostów i wiaduktów autostradowych wymagają czasowego wyłączenia dla ruchu pojazdów krótkich odcinków poszczególnych pasów ruchu.

Planowane prace są częścią wieloletniego programu utrzymaniowego Autostrady Wielkopolskiej i służą zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu przejazdu oraz wysokiej jakości infrastruktury drogowej. Prace rozpoczęły się 24 kwietnia br. Spółka zobowiązała wykonawcę do ich terminowej realizacji, prosimy jednak pamiętać, że niekorzystne warunki pogodowe, takie jak silny wiatr czy opady deszczu, mogą wpłynąć na termin ich wykonania.

Remont nawierzchni w okolicy PPO Gołuski – zamknięcie łącznicy na węźle Poznań Zachód

Od 21 kwietnia br. w związku z remontem nawierzchni w okolicy Placu Poboru Opłat w Gołuskach zamknięty zostanie wjazd na MOP Konarzewo (ok. 151 km A2 kierunek Warszawa) oraz łącznica węzła Poznań Zachód od strony Świecka w stronę Piły i Wrocławia. Objazd poprowadzony zostanie przez węzeł Poznań Komorniki. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

21 kwietnia planowane jest rozpoczęcie prac remontowych nawierzchni na nitce południowej autostrady między km 150 a 154 km A2 (kierunek Warszawa). W czasie trwania tego etapu zamknięty zostanie MOP Konarzewo po południowej stronie A2 oraz łącznica zjazdowa od strony Świecka na trasy S11 oraz S5. Kierowcy jadący z kierunku Świecka i chcący zjechać na węźle Poznań Zachód w kierunku Piły lub Wrocławia będą musieli skorzystać z objazdu

Objazd poprowadzony zostanie przez węzeł Poznań Komorniki – kierowcy jadący od strony Świecka i chcący zjechać na S5 lub S11 będą proszeni o skorzystanie z węzła Poznań Komorniki, na którym będą mogli zawrócić na A2 w kierunku zachodnim i na węźle Poznań Zachód skorzystać ze zjazdu. 

Remont nawierzchni w okolicy PPO Gołuski – zamknięcie łącznicy na węźle Poznań Zachód

Dla ruchu zostanie wyłączona tylko jedna łącznica – zjazdowa dla kierunku jazdy z Świecka. Pozostałe łącznice węzła Poznań Zachód będą otwarte.  

Czas wykonania tego etapu robót jest planowany na ok 18 dni. Spółka zobowiązała wykonawcę do terminowej realizacji prac. Warunki atmosferyczne, silny wiatr, opady deszczu itp. mogą wpłynąć na czas ich realizacji. 

Prace remontowe na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 2 i 29 w Świecku od 17 kwietnia br.

Spółka Autostrada Wielkopolska II SA przystępuje do prac związanych z remontem i modernizacją nawierzchni na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 2 i 29 w Świecku. Kierowców prosimy o uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Realizacja prac jest częścią długoletniego planu remontowego i wyrazem dbałości koncesjonariusza o utrzymanie wysokiej jakość drogi oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców korzystających z Autostrady Wielkopolskiej.

Czas realizacji prac planowany jest na okres ok trzech dni. Autostrada Wielkopolska II zobowiązała wykonawcę do terminowej realizacji. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że trudne warunki pogodowe mogą wpłynąć na wydłużenie realizacji prac.

Remont nawierzchni Placu Poboru Opłat w Gołuskach

17 kwietnia br. planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni w rejonie płyty PPO Gołuski (152 km A2). W związku pracami, czasowo nie będzie możliwości przejazdu pojazdów ponadgabarytowych przez skrajne pasy. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Prace są kontynuacją rozpoczętego w 2022 roku remontu nawierzchni ciągu głównego Autostrady Wielkopolskiej między Nowym Tomyślem a Poznaniem. Wraz z nadejściem cieplejszych dni, przerwane na okres zimowy roboty, zostają wznowione. Remont nawierzchni na Placu Poboru Opłat w Gołuskach wymaga czasowego zamknięcia dla użytkowników poszczególnych pasów ruchu.

Aby zminimalizować uciążliwość robót, zostały one podzielone na odcinki, dla każdego kierunku osobno, w taki sposób aby przejazd przez PPO był możliwy dla większości pojazdów. Wyjątkiem są pojazdy ponadgabarytowe, o szerokości powyżej 2,5 m. Przez okres od 17 do 22 kwietnia nie będą one miały możliwości przejazdu na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Buk i Poznań Zachód (w obu kierunkach). Dla pozostałych pojazdów przejazd będzie możliwy wytyczonymi pasami ruchu.

Spółka zobowiązała wykonawcę do terminowej realizacji prac remontowych i w sposób jak najmniej uciążliwy dla kierowców. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że warunki atmosferyczne, silny wiatr, opady deszczu itp. mogą wpłynąć na czas realizacji prac.

Prace modernizacyjne nawierzchni bitumicznej między Nowym Tomyślem a Poznaniem są częścią wieloletniego planu remontowego i wynikają z dbałości Autostrady Wielkopolskiej o utrzymanie wysokiej jakość drogi oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców. Duża część z korzystających z koncesyjnego odcinka pojazdów to transport ciężki, co w naturalny sposób wpływa na zwiększone zużycie nawierzchni i konieczność remontów.

Nowa kategoria i waloryzacja stawek opłat za przejazd A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin

Od 9 marca 2023 roku zmianie ulegają stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami Autostrady Wielkopolskiej na trasie Nowy Tomyśl – Konin. Wprowadzona zostaje także dla motocykli szósta kategoria, co w praktyce oznacza obniżenie na tym odcinku opłat dla jednośladów o 46 proc. Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian.  

 

Zmiana stawek opłat za przejazd 150 km odcinkiem A2 zostanie wprowadzona 9 marca 2023 roku. Obowiązująca od tego dnia od godziny 6.00 rano stawka za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem będzie wynosić:

 
 • 14 PLN - Kat. 6 (motocykle) bonifikata 50 proc. ceny dla Kat. 1,

 • 28 PLN - Kat. 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach),

 • 43 PLN - Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami),

 • 66 PLN - Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami),

 • 100 PLN - Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami),

 • 280 PLN - Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne).

 

Podane stawki zawierają 23 proc. podatku VAT. Opłaty na koncesyjnych autostradach w Polsce są objęte podatkiem od towarów i usług, w przeciwieństwie do publicznych autostrad na których takiego podatku się nie pobiera. Koszt przejazdu Autostradą Wielkopolską na trasie Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. Kierowcy pojazdów kategorii 1 i 6 płacą w tym przypadku 18 PLN za przejechanie 106 km. 

 

Zmiana cen podyktowana jest wzrostem kosztów bieżącego utrzymania, kosztów finansowania - obsługi kredytów oraz kosztem realizowanych i planowanych inwestycji. Wzrosty cen materiałów i usług w różnych gałęziach gospodarki odnotowują  historycznie najwyższe poziomy. Według danych GUS w styczniu 2023 roku wzrost inflacji osiągnął niewidziany od 26 lat poziom – aż 17,2 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Rosnące ceny usług i energii, w tym 34 proc. wzrost cen nośników energii w styczniu rdr., istotnie zwiększają koszty utrzymania autostrady. Ceny w transporcie i usługach transportowych rosły w tempie dwucyfrowym, a ich wzrost w styczniu 2023 roku wyniósł 16 proc. rdr. Dodatkowo wskaźnik cen producenckich utrzymuje się na wysokim poziomie - inflacja producencka, a więc tempo wzrostu cen, z którymi muszą się mierzyć krajowe firmy, w styczniu 2023 wyniosła 18,5 proc.

 

Wszystkie te uwarunkowania  bezsprzecznie wpływają na koszty bieżącego utrzymania autostrady oraz koszt programu prac inwestycyjno - remontowych przewidzianych na najbliższe okresy. Spółka systematycznie wywiązuje się z podjętych zobowiązań koncesyjnych i bez zbędnej zwłoki realizuje przyjęty harmonogram prac. Dodatkowo koszty finansowania całego przedsięwzięcia rosną wraz ze wzrostem oprocentowania oraz  słabym  polskim złotym w stosunku do koszyka głównych walut, a szczególnie do euro. 

 

Intencją Spółki jest wprowadzenie takich zmian, które  w części pokryją negatywne czynniki wynikające z obecnej sytuacji gospodarczej i nie staną się nadmiernym obciążeniem dla kierowców czy firm spedycyjnych. Obecna waloryzacja stawek jest niższa od aktualnych odczytów inflacyjnych i zmian cen na innych odcinkach płatnych dróg publicznych, i wynosi od 7,6 proc. do 10,2 proc., w zależności od kategorii pojazdu.

 

Dodatkowo Spółka wydziela z kategorii 1 nową, 6 kategorię dotyczącą motocykli i wprowadza dla niej 50 proc. bonifikatę za przejazd autostrada A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin. Stawka dla motocykli na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl, na którym obowiązują stawki opłat ustanowione przez Ministerstwo Infrastruktury, jest taka sama jak dla pojazdów osobowych.  

 

Koncesyjny odcinek autostrady A2 na trasie Nowy Tomyśl – Konin jest w całości utrzymywany przez Autostradę Wielkopolską i w żadnym stopniu nie jest dotowany ze skarbu Państwa. Średni dobowy ruch na odcinku Nowy Tomyśl - Konin wynosi około 30 tysięcy pojazdów. W okolicach Poznania, między zewnętrznymi węzłami obwodnicy przekracza 80 tysięcy pojazdów, w niektórych dniach zbliża się do 100 tysięcy aut na dobę. 30 proc. pojazdów korzystających z Autostrady Wielkopolskiej to samochody ciężarowe, co mocno przekłada się na zużycie nawierzchni i konieczność remontów. 

 

Mimo rosnącej inflacji i kosztów remontu oraz utrzymania autostrady, Spółka terminowo wywiązuje się z zaplanowanych inwestycji i realizuje projekty modernizacyjne zgodnie z przyjętym wieloletnim planem utrzymania i umową koncesyjną. W tym roku Autostrada Wielkopolska będzie kontynuować duży remont nawierzchni na odcinku między Nowy Tomyślem a Poznaniem. Wyremontowano już nawierzchnię na węźle w Nowym Tomyślu, w Buku oraz ponad 42 km jezdni głównej. Planowany jest dalszy remont nawierzchni między Bukiem a Poznaniem oraz trzech kolejnych węzłów autostradowych. Dodatkowo w planach na 2023 rok przewidziany jest remont obiektów inżynierskich (mosty i wiadukty autostradowe) i nowe inwestycje w rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska (oprawy oświetleniowe LED i rozwój sieci ładowarek elektrycznych). Trwają także prace planistyczne i przygotowania do kolejnej rozbudowy obwodnicy Poznania o 3 pas ruchu na odcinku Poznań Krzesiny – Poznań Wschód. Inwestycje realizowane przez Autostradę Wielkopolską służą zapewnieniu wysokiej jakości infrastruktury drogowej i w żadnym stopniu nie obciążają budżetu państwa.  

 

Autostrada Wielkopolska i Autostrada Wielkopolska II to międzynarodowe spółki koncesyjne odpowiedzialne za budowę i eksploatację autostrady A2 ze Świecka do Konina, o długości 255 km, która jest największą inwestycją w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w tej części Europy. Przedsięwzięcia prowadzone przez obie koncesyjne spółki to projekty zrealizowane na czas i w ramach założonych budżetów, uzgodnionych ze stroną publiczną oraz bankami, bez dotacji unijnych i bez dofinansowania ze strony Skarbu Państwa.