Kalkulator opłat przejazdu A2

calc
 
 

Kategorie pojazdów

  1. Pojazdy samochodowe o dwóch osiach.
  2. Pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami.
  3. Pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami.
  4. Pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami.
  5. Pojazdy nienormatywne.
  6. Motocykle.