Ludzie

Ludzie
Krzysztof Bernatowicz

Prezes Zarządu Autostrada Eksploatacja SA
Ukończył Prawo i Administrację na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej. Na swoim koncie ma wiele lat pracy w bankowości oraz business development na terenie Belgii i Luksemburga oraz kilkanaście lat pracy w dziedzinie ochrony środowiska we Francji, Luksemburgu i Polsce. Ma ponad 10 letni staż pracy w grupie Egis w dziedzinie infrastruktury. Prezes Zarządu Egis Projects Polska. Członek Rady Nadzorczej AESA  od kwietnia 2008 r do kwietnia 2018 r.

Ludzie
Przemysław Okoński

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy oraz Główny Księgowy firmy. W Autostrada Eksploatacja SA pracuje od 2002r., od tego czasu pozostaje odpowiedzialny za Dział Finansowy Spółki. W latach 2004 - 2024 pełnił funkcję prokurenta. Zanim związał się z Autostradą Eksploatacją SA, był Głównym Księgowym w firmie BAMA Polska sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. należącej do amerykańskiego koncernu Sara Lee. Wcześniej pracował w kancelarii audytorskiej. Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2004 roku posiada tytuł biegłego rewidenta.

Ludzie
Renata Gabler

Dyrektor personalno-administracyjny Autostradzie Eksploatacji SA. W spółce od 2002 roku. Pracę w Autostradzie Eksploatacji SA rozpoczęła od stanowiska specjalisty ds. personalnych. Od 2015 roku kieruje działem odpowiedzialnym za rekrutację pracowników, tworzenie programów oceny pracowników, przygotowywanie programów szkoleń oraz doradztwo dla kadry menadżerskiej w sprawach związanych z zarządzaniem personelem. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku Zarządzanie Kadrami. Wcześniej pracowała jako specjalista ds. personalnych w Pepsi Cola General Bottles Sp. z o.o.

Ludzie
Włodzimierz Matczak

Dyrektor ds. Eksploatacji i Utrzymania Autostrady, w spółce odpowiedzialny za pion eksploatacji i utrzymania. W Autostradzie Eksploatacji SA pracuje od września 2002 roku, zaczynał od stanowiska Kierownika Obwodu Utrzymania Autostrady. Obecnie odpowiedzialny za utrzymanie i eksploatację na A2 od Konina do Świecka. Absolwent budownictwa Politechniki Poznańskiej w zakresie budowy i eksploatacji autostrad.

Ludzie
Arkadiusz Chudziński

Dyrektor Poboru Opłat, w Autostradzie Eksploatacji SA odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Działu Poboru Opłat. Przed rozpoczęciem pracy w spółce, w 2002 roku, był odpowiedzialny za sektor kas w Auchan Polska, pracował również w bankowości. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego ze specjalnością Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Posiada również dyplom MBA Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Manchester Metropolitan Univesity.

Ludzie
Renata Rychlewska

Dyrektor PR i Compliance, rzecznik prasowy. W Autostradzie Eksploatacji SA pracuje od 2003 roku. Jest odpowiedzialna za PR wewnętrzny i zewnętrzny, kontakty z mediami oraz CSR. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Public Relations w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Wcześniej pracowała jako specjalista PR w Nestle Polska SA i jako redaktor w poznańskim oddziale TVP.

Ludzie
Arkadiusz Sitek

Dyrektor IT i Telekomunikacji w Autostradzie Eksploatacji SA, związany z firmą od 2003 roku, początkowo na stanowisku administratora systemów informatycznych. Jest absolwentem wydziału elektrycznego Politechniki Poznańskiej, kierunek Elektronika i Telekomunikacja ze specjalnością Systemy Telekomunikacyjne. Posiada certyfikaty inżyniera Microsoft, Cisco CCNA, ITIL oraz AgilePM. Przed dołączeniem do Autostrady Eksploatacji SA, zdobył doświadczenie w firmie produkującej oprogramowanie dla sklepów wielkopowierzchniowych. W 2018 roku ukończył studia MBA na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Jego rola obejmuje zarządzanie Działem Informatycznym oraz Działem Telekomunikacji.

Ludzie
Marcin Bartosik

Dyrektor Techniczny, odpowiedzialny za systemy elektroniczne oraz elektrotechniczne. Absolwent specjalności Sieci Telekomunikacyjne na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Poznańskiej. Do Autostrada Eksploatacja S.A. dołączył w 2003 roku, po 2,5 letniej pracy w spółce Alcatel Polska S.A. w Warszawie, gdzie odpowiadał za uruchamianie sieci teletransmisyjnych dla wiodących operatorów telekomunikacyjnych. W latach 2006 – 2019 był w Autostrada Eksploatacja S.A. odpowiedzialny za Dział Telekomunikacji, najpierw jako Kierownik ds. Telekomunikacji a następnie jako zastępca szefa Pionu IT i Telekomunikacji. Posiada certyfikaty zarządzania projektami metodyką Prince2 oraz AgilePM Fundation.

Ludzie
Tomasz Jankowski

Menadżer Jakości i Kontroli Wewnętrznej – w Autostrada Eksploatacja S.A. od 2010 roku. Obecnie odpowiedzialny za wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania jakością i pracę Działu Kontroli Wewnętrznej, m.in. za sporządzanie raportów dla Koncesjonariusza, inspekcje i audyt Placów Poboru Opłat oraz kontrolę wewnętrzną wybranych procesów gospodarczych. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku ekonomia. Od 2016 roku posiadacz dyplomu Canadian Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ESG University of Quebec at Montreal.