Ludzie

Ludzie
Krzysztof Bernatowicz

Prezes Zarządu Autostrada Eksploatacja SA
Ukończył Prawo i Administrację na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej. Na swoim koncie ma wiele lat pracy w bankowości oraz business development na terenie Belgii i Luksemburga oraz kilkanaście lat pracy w dziedzinie ochrony środowiska we Francji, Luksemburgu i Polsce. Ma ponad 10 letni staż pracy w grupie Egis w dziedzinie infrastruktury. Prezes Zarządu Egis Projects Polska. Członek Rady Nadzorczej AESA  od kwietnia 2008 r do kwietnia 2018 r.

Ludzie
Jan Jancewicz

Od października 2000 roku, tj. od momentu powstania spółki, jest Wiceprezesem Zarządu Autostrada Eksploatacja S.A. Od 1998 roku pracuje w Grupie Kulczyk Holding S.A. W latach 1993-1998 był Prezesem Spółki „Agrozaopatrzenie” S.A. Wcześniej obejmował kierownicze stanowiska w Centrali Rolniczej Spółdzielni „SCh” i Rolniczo-Handlowej Izbie Gospodarczej. Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Ukończył Studia Podyplomowe Statystyki na SGPiS. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Ludzie
Przemysław Okoński

Prokurent, Dyrektor Finansowy oraz Główny Księgowy firmy. W Autostrada Eksploatacja SA pracuje od 2002r. Jest odpowiedzialny za finanse, ubezpieczenia oraz zaopatrzenie spółki. Zanim związał się z Autostradą Eksploatacją SA, był Głównym Księgowym w firmie produkcyjnej BAMA Polska sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. należącej do amerykańskiego koncernu Sara Lee. Wcześniej pracował w kancelarii audytorskiej. Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2004 roku posiada tytuł biegłego rewidenta.

Ludzie
Renata Gabler

Dyrektor personalno-administracyjny Autostradzie Eksploatacji SA. W spółce od 2002 roku. Pracę w Autostradzie Eksploatacji SA rozpoczęła od stanowiska specjalisty ds. personalnych. Od 2015 roku kieruje działem odpowiedzialnym za rekrutację pracowników, tworzenie programów oceny pracowników, przygotowywanie programów szkoleń oraz doradztwo dla kadry menadżerskiej w sprawach związanych z zarządzaniem personelem. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku Zarządzanie Kadrami. Wcześniej pracowała jako specjalista ds. personalnych w Pepsi Cola General Bottles Sp. z o.o.

Ludzie
Włodzimierz Matczak

Dyrektor ds. Eksploatacji i Utrzymania Autostrady, w spółce odpowiedzialny za pion eksploatacji i utrzymania. W Autostradzie Eksploatacji SA pracuje od września 2002 roku, zaczynał od stanowiska Kierownika Obwodu Utrzymania Autostrady. Obecnie odpowiedzialny za utrzymanie i eksploatację na A2 od Konina do Świecka. Absolwent budownictwa Politechniki Poznańskiej w zakresie budowy i eksploatacji autostrad.

Ludzie
Arkadiusz Chudziński

Dyrektor Poboru Opłat, w Autostradzie Eksploatacji SA odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Działu Poboru Opłat. Przed rozpoczęciem pracy w spółce, w 2002 roku, był odpowiedzialny za sektor kas w Auchan Polska, pracował również w bankowości. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego ze specjalnością Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Posiada również dyplom MBA Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Manchester Metropolitan Univesity.

Ludzie
Ryszard Gasiński

Dyrektor Techniczny, w spółce odpowiedzialny za funkcjonowanie systemów elektronicznych. W Autostradzie Eksploatacji SA od 2004 roku. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolskiej Szkoły Biznesu Diploma in Management Studies. Przed Autostradą Eksploatacją SA pracował na kierowniczych stanowiskach w wielu projektach telekomunikacyjnych w Polsce i za granicą , m.in. w firmie Alcatel.

Ludzie
Renata Rychlewska

PR Menadżer, rzecznik prasowy. W Autostradzie Eksploatacji SA pracuje od 2003 roku. Jest odpowiedzialna za PR wewnętrzny i zewnętrzny, kontakty z mediami oraz CSR. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Public Relations w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Wcześniej pracowała jako specjalista PR w Nestle Polska SA i jako redaktor w poznańskim oddziale TVP.

Ludzie
Arkadiusz Sitek

Dyrektor IT i Telekomunikacji odpowiedzialny za prace Działu Informatycznego oraz Działu Telekomunikacji. Z Autostradą Eksploatacją SA związany od 2003 roku, pracę zaczynał od stanowiska administratora systemów informatycznych.  Absolwent  wydziału elektrycznego Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja ze specjalnością Systemy Telekomunikacyjne. Posiadacz certyfikatów inżyniera Microsoft, Cisco CCNA, ITIL oraz AgilePM. Przed Autostradą Eksploatacją SA pracował w firmie produkującej oprogramowanie dla sklepów wielkopowierzchniowych.

Ludzie
Tomasz Jankowski

Menadżer Jakości i Kontroli Wewnętrznej – w Autostrada Eksploatacja S.A. od 2010 roku. Obecnie odpowiedzialny za wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania jakością i pracę Działu Kontroli Wewnętrznej, m.in. za sporządzanie raportów dla Koncesjonariusza, inspekcje i audyt Placów Poboru Opłat oraz kontrolę wewnętrzną wybranych procesów gospodarczych. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku ekonomia. Od 2016 roku posiadacz dyplomu Canadian Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ESG University of Quebec at Montreal.