Remont nawierzchni węzła Sługocin

W dniach 24/25 lipca br. planowane jest rozpoczęcie prac remontowych w rejonie węzła Sługocin (244km autostrady), odcinek Września-Konin. Wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Wraz z jednoczesnym zakończeniem prac w ciągu Autostrady A2 prace zorganizowane zostaną na łącznicy C (z kierunku Poznania na węzeł) i łącznicy D (zjazd z węzła w kierunku Warszawy). Prace potrwają około 5-7 dni. Harmonogram prac może ulec korekcie z uwagi na warunki pogodowe i bieżące natężenie ruchu w rejonie węzła.

 • Ruch z DW467 w kierunku Warszawy prowadzony będzie do miejscowości Golina, następnie drogą krajową DK92 do miejscowości Słupca, stamtąd DW466 do węzła Słupca.
 • Ruch z Poznania do miejscowości Ciążeń poprowadzony będzie z autostrady A2 na węzeł Słupca, stamtąd w prawo na DW466 do Ciążenia.
 • Ruch z Poznania do miejscowości Golina prowadzony będzie z autostrady A2 na węzeł Słupca, stamtąd w lewo na DW466 do miejscowości Słupca, dalej drogą krajową DK92 do Goliny.

Remont wykonywany będzie w obrębie węzła Sługocin. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z GDDKiA w Poznaniu, Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Autostradą Wielkopolską SA, Autostradą Eksploatacja SA oraz stosownymi jednostkami Policji. 

 

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin

W dniach 23/24 lipca br. rozpoczyna się dalszy etap odnowy nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na wskazanych odcinkach autostrady. Planowany przebieg prac:

 • 23/24.07 Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa (w kierunku Warszawy) na odcinku 248km+100-252km+000, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej (kierunek Świecko), wyjazd awaryjny na wysokości 248km+078 zamknięty na czas prowadzonych prac.
 • 26/27.07 Oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej na wysokości 240km+100-244km+200.
 • 26/27.07 Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa (w kierunku Warszawy) na odcinku 244km+200-248km+100, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej (kierunek Świecko), wyjazd awaryjny na wysokości 251km+000 zamknięty na czas prowadzonych prac.
 • 29/30.07 Oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej na wysokości 244km+200-248km+100.
 • 29/30.07 Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa (w kierunku Warszawy) na odcinku 252km+000-255km+800, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej (kierunek Świecko).
 • 31.07/1.08 Oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej na wysokości 248km+100-252km+000.
 • 31.07/1.08 Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa (w kierunku Warszawy) na odcinku 255km+800-257km+560, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej (kierunek Świecko), wyjazd awaryjny na wysokości 257km+288 zamknięty na czas prowadzonych prac.

Powyższe harmonogramy mogą ulec korekcie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania. Prace potrwają do października 2017. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Prace remontowe na DK2, DK29 i łącznicach węzła Świecko

We wtorek 11 lipca br. rozpoczęły się kolejne prace remontowe w rejonie węzła Świecko (3km autostrady). Prace zorganizowane zostaną na drodze krajowej DK29, DK2 oraz na łącznicach C, C1, D i D1 węzła Świecko. Remont wyżej wymienionych obiektów będzie trwać do ok. 3 sierpnia br.

Harmonogram prac (zwłaszcza kolejność schematów 3, 4, 5) może ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe oraz bieżące natężenie ruchu pojazdów w rejonie węzła. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Planowany przebieg prac:

 • Kontynuacja prac na DK29 i łącznicach C, C1, D, D1 - prace wykończeniowe przy odtwarzaniu oznakowania poziomego, profilowaniu poboczy, regulacji ścieków oraz barier sprężystych na łącznicach . Planowane zakończenie prac - 30.07.2017.
 • 11.07—16/17.07.2017 prace remontowe na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - pas awaryjny i połowa pasa wolnego, odcinek 2,469km - 2,869km; możliwy zjazd na łącznicę D — schemat 1
 • 17.07—19/20.07.2017 prace remontowe na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - pas szybki i połowa pasa wolnego, odcinek 2,469km - 2,869km — schemat 2
 • 19/20.07—22/23.07.2017 prace remontowe na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - połowa pasa wolnego i pas awaryjny, odcinek 2,046km - 2,469,km — schemat 4
 • 19/20.07—22/23.07.2017 prace na końcu łącznicy C (na wyjeździe i fragmencie DK2) - układanie nawierzchni — schemat 5
 • 22/23.07—24/25.07.2017 prace remontowe na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - połowa pasa wolnego i pas szybki, odcinek 2,046km - 2,469,km — schemat 3
 • 26/27.07—1/2.08.2017 prace remontowe na prawej jezdni DK2 (kierunek Warszawa) - połowa pasa wolnego i pas awaryjny, odcinek 2,046km - 2,469km

 

Remont wykonywany będzie w obrębie węzła Świecko. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., GDDKiA w Zielonej Górze, Autostradą Wielkopolską SA, Autostradą Eksploatacja SA, Rejonem Dróg Krajowych Słubice. Strona niemiecka została poinformowana przez wykonawcę o pracach remontowych na węźle Świecko.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin

W poniedziałek 10 lipca br. o godzinie 6.00 rozpocznie się odnowa nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Pierwsze prace zaplanowano od 232km+300 do 236km+200 w kierunku Warszawy. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa w kierunku Warszawy. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Ruch pojazdów w stronę Warszawy przeniesiony zostanie na jeden z pasów jezdni północnej (kierunek Świecko).

Kolejne odnawiane odcinki będą zmieniać się sukcesywnie w zależności od postępu prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania.

Prace potrwają do października 2017.

Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

 

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Prace remontowe na DK29, DK2 i łącznicach węzła Świecko

W poniedziałek 3 lipca br. rozpoczną się kolejne prace remontowe w rejonie węzła Świecko (3km autostrady). Prace zorganizowane zostaną na drodze krajowej DK29, DK2 oraz na łącznicach C, C1, D i D1 węzła Świecko. Remont wyżej wymienionych obiektów będzie trwać do ok. 17 lipca br.

Harmonogram prac może ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe oraz bieżące natężenie ruchu pojazdów w rejonie węzła. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Planowany przebieg prac:

 • Kontynuacja prac na DK29 - układanie warstwy wiążącej I ścieralnej nawierzchni drogi. Planowane zakończenie prac - 5/6.07.2017.
 • 3.07—17.07.2017 prace przy odtwarzaniu oznakowania poziomego, profilowaniu poboczy, regulacji ścieków oraz barier sprężystych na łącznicach C, C1, D, D1, na DK29 oraz remontowanych odcinkach DK2
 • 3/4.07—7/8.07.2017 prace remontowe na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - pas szybki i połowa pasa wolnego, odcinek 2,869km - 3,375km — schemat 1
 • 7/8.07—10/11.07.2017 prace remontowe na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - połowa pasa wolnego i pas awaryjny, odcinek 2,869km - 3,375km — schemat 2
 • 10/11.07—14/15.07.2017 prace remontowe na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - pas szybki i połowa pasa wolnego, odcinek 2,469km - 2,849km — schemat 3

 

Remont wykonywany będzie w obrębie węzła Świecko. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857). Planowane zakończenie tej części prac przewidziane jest na 17 lipca br.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., GDDKiA w Zielonej Górze, Autostradą Wielkopolską SA, Autostradą Eksploatacja SA, Rejonem Dróg Krajowych Słubice. Strona niemiecka została poinformowana przez wykonawcę o pracach remontowych na węźle Świecko.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Prace remontowe na DK29 i łącznicach węzła Świecko

19 czerwca br. rozpoczną się kolejne prace remontowych w rejonie węzła Świecko (3km autostrady). Prace zorganizowane zostaną na drodze krajowej DK29 oraz na łącznicach C, C1, D oraz D1 węzła Świecko. Remont nawierzchni wyżej wymienionych obiektów będzie trwać do ok. 3 lipca br.

Schematy prac będą zmieniane sukcesywnie do postępu. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Planowany przebieg prac:

 1. 19-21.06.2017 — naprawy głębokie na DK29
 2. 22-27.06.2017 — układanie warstwy wiążącej na DK29
 3. 28.06-3.07.2017 — układanie warstwy ścieralnej na DK29

W dniach 19.06-3.07.2017 planowane są także prace przy odtwarzaniu oznakowania poziomego, profilowaniu poboczy, regulacji ścieków oraz barier sprężystych na łącznicach C, C1, D, D1.

Remont wykonywany będzie w obrębie węzła Świecko. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857). Planowane zakończenie tej części prac przewidziane jest na 3 lipca br. Daty i przedstawiona kolejność prac mogą ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe i bieżące natężenie ruchu w rejonie węzła.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., GDDKiA w Zielonej Górze, Autostradą Wielkopolską SA, Autostradą Eksploatacja SA, Rejonem Dróg Krajowych Słubice. Strona niemiecka została poinformowana przez wykonawcę o pracach remontowych na węźle Świecko.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Przerwa w dostępie do Restauracji McDonald’s

Informujemy podróżnych, że w dniu 30 czerwca br. Restauracje McDonald’s, znajdujące się na MOP Rogoziniec oraz MOP Chociszewo (odcinek A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem) zamknięte będą w godz. 23:00 do 02:00. Kompletna oferta gastronomiczna dla podróżnych dostępna będzie na stacjach BP.

 

Prace remontowe na DK29 w rejonie węzła Świecko

8/9 czerwca br. rozpocznie się kolejny etap prac remontowych w rejonie węzła Świecko (3km autostrady). Prace zorganizowane zostaną na drodze krajowej DK29. Jest to drugi z trzech etapów prac planowanych na węźle. Remont nawierzchni DK29 będzie trwać do 18 czerwca br. Z uwagi na okres Bożego Ciała w dniach 14-18.06 planowane jest wstrzymanie prac, by zachować przejezdność węzła.

Ze względu na złożoność prac, poniższe schematy będą zmieniane sukcesywnie do postępu. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Planowany przebieg prac:

A) Frezowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni DK29

1. Remont zachodniej części drogi DK29 (odcinka pomiędzy łącznicami C i C1) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią.

2. Remont zachodniej części drogi DK29 (odcinka pomiędzy łącznicami D1 i E) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią.

3. Remont zachodniej części drogi DK29 (od łącznicy A1 w kierunku Zielonej Góry) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią.

4. Remont wschodniej części drogi DK29 (z kierunku Zielonej Góry do wysokości łącznicy A1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.

5. Remont wschodniej części drogi DK29 (na wysokości odcinka pomiędzy łącznicami D1 i A1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.

6. Remont wschodniej części drogi DK29 (na wysokości odcinka pomiędzy łącznicami C i C1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.

B) Układanie warstwy wiążącej i ścieralnej na DK29

7. Remont zachodniej części drogi DK29 (z kierunku Słubic do łącznicy C1) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią. Częściowe zamknięcie łącznicy C - wytyczona droga objazdowa oraz przejazd łącznicą C1 prowadzącą ruch z DK29 na DK2  w kierunku Świecka.

8. Remont zachodniej części drogi DK29 (odcinka pomiędzy łącznicami C1 i D1) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią. Zamknięcie łącznicy C1 - wytyczona droga objazdowa oraz przejazd łącznicą C prowadzącą ruch z DK29 na DK2  w kierunku Świecka.

9. Remont zachodniej części drogi DK29 (odcinka pomiędzy łącznicami D1 i A1) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią. Częściowe zamknięcie łącznicy D1 i D - ruch pojazdów z Poznania na DK29 prowadzony objazdem i łącznicą C1. Ruch pojazdów z DK29 ze Słubic w kierunku Poznania prowadzony objazdem i łącznicą A1.

10. Remont zachodniej części drogi DK29 (odcinka od łącznicy A1 w kierunku Zielonej Góry) - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią. Zamknięcie łącznicy A1 - ruch pojazdów z DK2 ze Świecka na DK29 prowadzony objazdem i łącznicą E.

11. Remont wschodniej części drogi DK29 (z kierunku Zielonej Góry do wysokości łącznicy A1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.

12. Remont wschodniej części drogi DK29 (na wysokości odcinka pomiędzy łącznicami D1 i A1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.

13. Remont wschodniej części drogi DK29 (na wysokości odcinka pomiędzy łącznicami C i C1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.

 

Remont wykonywany będzie w obrębie węzła Świecko. Główne prace to przede wszystkim frezowanie konstrukcji nawierzchni oraz układanie warstwy wiążącej i ścieralnej. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857). Planowane zakończenie drugiej części prac przewidziane jest na 18 czerwca br. Daty i kolejność prac mogą ulec zmianie.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., GDDKiA w Zielonej Górze, Autostradą Wielkopolską SA, Autostradą Eksploatacja SA, Rejonem Dróg Krajowych Słubice. Strona niemiecka została poinformowana przez wykonawcę o pracach remontowych na węźle Świecko.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Zamknięte restauracje McDonald ‘s

Uprzejmie informujemy, że w dniu  31 maja (środa) w godzinach od 23:00 do 02:00 w restauracjach McDonald ‘s znajdujących się na MOP Chociszewo oraz MOP Rogoziniec będą przeprowadzane miesięczne inwentaryzacje produktów. W związku z tym, w powyższych godzinach obydwie restauracje będą zamknięta dla klientów MOP. Na obydwu MOP-ach obsługa gastronomiczna odbywać się będzie w restauracjach WBC na stacjach BP.

 

Prace remontowe w rejonie i na węźle Świecko

 

15 maja br. o godz. 7.00 rozpocznie się remont nawierzchni łącznic węzła Świecko, na skrzyżowaniu autostrady A2 z drogą krajową DK29, który potrwa ok. 3 miesiące i zostanie podzielony na trzy części:

 

 1. Remont nawierzchni  łącznic węzła Świecko – planowany w okresie od 15 maja do 8 czerwca
 2. Remont nawierzchni DK nr 29 – planowany w okresie od 9 czerwca do 23 czerwca
 3. Remont nawierzchni DK nr 2 – planowany w okresie od 24 czerwca do 15 sierpnia

Podane daty są orientacyjne, harmonogram prac może ulec korekcie z uwagi na warunki pogodowe.

Pierwsza część, czyli remont nawierzchni łącznic węzła Świecko, składać się będzie z 8 etapów. Żadna z relacji na węźle nie ulegnie zamknięciu tylko ograniczeniu. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu:

I ETAP: 15-17.05.2017 – Remont łącznicy B prowadzącej ruch z DK29 z Zielonej Góry na A2 w kierunku Poznania oraz łącznicy E prowadzącej ruch z DK29 ze Słubic na A2 w kierunku Poznania – frezowanie i naprawa dróg, prace na łącznicach prowadzone osobno.

II ETAP: 17-18.052017 – Remont łącznicy E prowadzącej ruch z DK29 ze Słubic na A2 w kierunku Poznania – układanie nawierzchni.

III ETAP: 19-21.05.2017 – Remont łącznicy B prowadzącej ruch z DK29 z Zielonej Góry na A2 w kierunku Poznania – układanie nawierzchni.

IV ETAP: 22-24.05.2017 – Remont łącznicy A prowadzącej ruch z DK2 ze Świecka na DK29w kierunku Słubic i Zielonej Góry – frezowanie, naprawa drogi i układanie nawierzchni.

V ETAP: 25-26.05.2017 – Remont łącznicy C prowadzącej ruch z DK29 ze Słubic i Zielonej Góry na DK2 w kierunku Świecka – frezowanie i naprawa drogi, ruch częściowo prowadzony drogą tymczasową.

VI ETAP: 25-28.05.2017 – Remont łącznicy A prowadzącej ruch z DK2 ze Świecka na DK29w kierunku Słubic i Zielonej Góry, łącznicy B prowadzącej ruch z DK29 z Zielonej Góry na A2 w kierunku Poznania oraz łącznicy C prowadzącej ruch z DK29 ze Słubic i Zielonej Góry na DK2 w kierunku Świecka (ruch częściowo prowadzony drogą tymczasową) – odtwarzanie oznakowania poziomego, prace na łącznicach prowadzone osobno.

VII ETAP: 29.05-1.06.2017 – Remont łącznicy C prowadzącej ruch z DK29 ze Słubic i Zielonej Góry na DK2 w kierunku Świecka – układanie nawierzchni, ruch częściowo prowadzony drogą tymczasową.

VIII ETAP: 2.06.2017 – Remont łącznicy D prowadzącej ruch z A2 z Poznania na DK29 w kierunku Słubic i Zielonej Góry – frezowanie i naprawa drogi.

 

Prace wykonywane są w obrębie i na węźle Świecko, na wysokości od 2,0 do 3,4 km autostrady. Główne prace remontowe to przede wszystkim wzmocnienie nawierzchni  obejmujące wymianę warstwy ścieralnej i wymianę dolnych warstw jej konstrukcji (tam gdzie będzie to niezbędne). Remont wykonywany jest zgodnie z planem, po 6 latach od przejęcia przez AWSAII tego odcinka w eksploatację od GDDKiA. Kolejna modernizacja nawierzchni w rejonie węzła Świecko planowana jest na 2030 rok.

Prace wykonywane są w systemie dwuzmianowym, ekipy remontowe pracują również co drugi weekend.

Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. Planowane zakończenie pierwszej części prac przewidziane jest na 8 czerwca br.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., GDDKiA w Zielonej Górze, Autostradą Wielkopolską SA, Autostradą Eksploatacja SA, Rejonem Dróg Krajowych Słubice. Strona niemiecka została poinformowana przez wykonawcę o pracach remontowych na węźle Świecko.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

 

Informacje na bieżąco - nowa usługa AESA

Na stronie  www.aesa.pl uruchomiliśmy nową usługę, dzięki której jadący koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 Świecko – Konin kierowcy mogą w czasie rzeczywistym sprawdzić bieżącą sytuację na drodze. Zachęcamy do skorzystania z tej informacji za każdym razem kiedy planujecie Państwo podróż naszą autostradą. 

Remont toalet na MOP Osiecza

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 kwietnia rozpocznie się remont budynków toalet na MOP-ach Osiecza II ( 251 kilometr kierunek Świecko) oraz Osiecza III (251 km kierunek Warszawa) . Na czas remontu budynków na terenie MOP-ów zostaną ustawione toalety przenośnie. Planowane zakończenie prac - koniec czerwca br. Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostępie do Restauracji McDonald’s

 

 

Informujemy podróżnych, że Restauracje McDonald’s, znajdujące się na MOP Rogoziniec oraz MOP Chociszewo (odcinek A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem)  zamknięte będą w następujących terminach:

 

 

MOP Rogoziniec
 
29/30.03.2017          24:00-06:00  
31.03/01.04.2017    23:00-06:00  
 
10/11.04.2017        24:00-06:00    
24/25.04.2017        24:00-06:00    
 
 
MOP Chociszewo
 
31.03/01.04.2017    23:00-06:00

Nowe ceny przejazdu A2 od 1 marca

Od dnia 1 marca 2017 roku od godziny 6.00 rano zmianie ulega stawka za przejazd płatnymi odcinkami A2 Nowy Tomyśl-Konin dla pojazdów kategorii I (motocykle i pojazdy o dwóch osiach) oraz kategorii V (pojazdy ponadnormatywne).

Nowe stawki za przejazd płatnymi odcinkami A2: Nowy Tomyśl-Poznań, Poznań-Września, Września-Konin

KAT I Motocykle i pojazdy o dwóch osiach 19 PLN brutto
KAT V Pojazdy ponadnormatywne 190 PLN brutto

za przejazd odcinkami (za każdy odcinek osobno)

Dla w/w kategorii zmianie ulega również stawka za przejazd płatnym odcinkiem A2 Nowy Tomyśl-Buk 

KAT I Motocykle i pojazdy o dwóch osiach 12 PLN brutto
KAT V Pojazdy ponadnormatywne 120 PLN brutto

Stawki opłat za przejazd odcinkami Września-Słupca oraz Poznań-Buk nie ulegają zmianie.

Szczegóły dotyczące aktualnych cen stawek znajdują się na stronach internetowych koncesjonariusza płatnej autostrady A2, spółki Autostrada Wielkopolska SA www.autostrada-a2.pl oraz operatora, spółki Autostrada Eksploatacja SA www.aesa.pl.

 

Modernizacja stacji paliw ORLEN

Trwa modernizacja stacji paliw PKN Orlen S.A. na autostradzie A2. Do tej pory wykonane zostały prace modernizacyjne na MOP Osiecza II, Osiecza III i Sosna. Planowane są kolejne etapy prac:

 • 134km, kierunek Warszawa, MOP Zalesie – planowany okres realizacji prac: 23.01-6.03.2017.
 • 177km, kierunek Świecko, MOP Tulce – planowany okres realizacji prac: 30.01-13.03.2017.

Zakres: modernizacja pawilonów stacji w związku z rozszerzeniem oferty gastronomicznej w obrębie istniejących budynków. Budynki wyłączone ze sprzedaży, brak możliwości skorzystania z toalet. Sprzedaż paliwa odbywać się będzie z dwóch stanowisk umieszczonych w tymczasowym kontenerze na każdym z MOP-ów.

Prace na kolejnych obiektach (MOP Krzyżowniki i Sędzinko) rozpoczną się po zakończeniu prac na MOP Zalesie i Tulce.

Aktualne informacje o płynności przejazdu na odcinku A2 Konin – Świecko dostępne są pod adresem: twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).