Nowe oferty pracy

 

Zatrudnimy kasjerów i pracowników do działu Utrzymania autostrady.

Sprawdź w zakładce Firma->Praca

Spółka Autostrada Eksploatacja S.A. (www.aesa.pl), zajmująca się obsługą Autostrady A2 w zakresie jej utrzymania, eksploatacji i poboru opłat, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

PRACOWNIKA UTRZYMANIA AUTOSTRADY

Miejsce pracy: województwo lubuskie

                          Obwód Utrzymania Autostrady Ilanka w Torzymiu

                       

Zakres obowiązków: bieżące utrzymanie autostrady z użyciem pojazdów i sprzętu technicznego, wykonywanie prac fizycznych związanych z zabezpieczeniem autostrady zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania:

 • prawo jazdy kategorii B i C (prawo jazdy kategorii E będzie atutem)
 • wykształcenie zawodowe budowlane, mechaniczne lub pokrewne
 • umiejętność obsługi sprzętu do utrzymania dróg (preferowana)
 • odporność na pracę w trudnych warunkach atmosferycznych
 • atutem będzie posiadanie uprawnień do pracy z użyciem: narzędzi udarowych ręcznych, sprężarek przewoźnych, przecinarek do nawierzchni dróg, wiertnic oraz zagęszczarek wibracyjnych, obsługi HDS
 • miejsce zamieszkania maksymalnie 20 km od Obwodu Utrzymania Autostrady.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej dużej firmie;
 • bardzo dobre warunki wynagrodzenia;
 • możliwość zdobycia nowych kwalifikacji  i  doświadczeń zawodowych,
 • prywatną opiekę lekarską;
 • świadczenia socjalne („wczasy pod gruszą”, bony świąteczne, dofinansowanie wypoczynku dzieci, świąteczne paczki dla dzieci, zapomogi);
 • pracowniczy program emerytalny;
 • przyjazne środowisko pracy. 

Pisemne oferty (cv i list motywacyjny) zawierające zgodę na wykorzystanie danych osobowych o następującej treści: „„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji aktualnie prowadzonych jak również  przyszłych procesów  rekrutacyjnych   (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z  2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

prosimy składać  do dnia  15 lipca  2017 r.

APLIKUJ

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


 

Spółka Autostrada Eksploatacja S.A. (www.aesa.pl), zajmująca się obsługą Autostrady A2 w zakresie jej utrzymania, eksploatacji i poboru opłat, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

ADMINISTRATOR

 SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zakres obowiązków: utrzymanie i obsługa systemów operacyjnych; konserwacja i obsługa urządzeń                           elektrycznych i elektroenergetycznych

Miejsce pracy: Poznań, ul. Głogowska 431

Wymagania w zakresie systemów elektroenergetycznych:

 • wykształcenie minimum średnie w zakresie Elektryki, Elektroenergetyki lub Elektroniki
 • atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu ruchu transformatorów i linii przesyłowych średniego napięcia i znajomość związanych z tym przepisów prawa
 • praktyczna znajomość różnych systemów elektrycznych,  elektronicznych, elektroenergetycznych, systemów klimatyzacji, automatyki oraz serwisowania tych systemów
 • umiejętność szybkiej diagnozy i rozwiązywania problemów
 • prawo jazdy kat B
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie:

      -  uprawnień SEP do 1 kV

      -  umiejętności konfiguracji i naprawy urządzeń klimatyzacji 

      -  świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji urządzeń energetycznych grupy 2  

Ponadto od kandydatów  oczekujemy:

 • wysokiej  kultury osobistej
 • odporności na sytuacje stresowe, umiejętności pracy w zespole, zdolności do rozwiązywania          złożonych problemów
 • dobrej organizacji pracy

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie
 • dobre warunki wynagrodzenia
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość  zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczeń zawodowych
 • prywatną opiekę lekarską
 • bogate świadczenia socjalne
 • pracowniczy program emerytalny
 • przyjazne środowisko pracy

Pisemne oferty (cv) wraz ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów zatrudnienia o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (CV) dla potrzeb aktualnie prowadzonych jak również  przyszłych procesów  rekrutacyjnych   (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”  prosimy przesyłać  w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

APLIKUJ

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


 

Spółka Autostrada Eksploatacja S.A. (www.aesa.pl), zajmująca się obsługą Autostrady A2 w zakresie jej utrzymania, eksploatacji i poboru opłat, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

KASJERA – PRACA SEZONOWA

Miejsce pracy:  Plac Poboru Opłat w Gołuskach                        

Zakres obowiązków:

 • pobór opłaty za przejazd Autostradą A2 w wysokości określonej w obowiązującym cenniku,
 • klasyfikowanie kategorii pojazdów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Autostradzie A2,
 • rozliczanie zrealizowanego utargu.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie, ewentualnie zawodowe,
 • doświadczenie w pracy związanej z obsługą klientów,
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
 • gotowość do pracy zmianowej, w tym nocnej.

Podstawa zatrudnienia: umowy terminowe na okres wzmożonego ruch na Autostradzie A2 w okresie letnim

Oferujemy:     

 • dobre warunki wynagrodzenia,
 • przyjazne środowisko pracy.

Pisemne oferty (cv i list motywacyjny) zawierające zgodę na wykorzystanie danych osobowych o następującej treści: „„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji aktualnie prowadzonych jak również  przyszłych procesów  rekrutacyjnych   (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z  2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

APLIKUJ

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


 

Spółka Autostrada Eksploatacja S.A. (www.aesa.pl), zajmująca się obsługą Autostrady A2 w zakresie jej utrzymania, eksploatacji i poboru opłat, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

PRACOWNIKA UTRZYMANIA AUTOSTRADY

Miejsce pracy: województwo wielkopolskie

                          Obwód Utrzymania Autostrady Kotowo/ Poznań ul. Głogowska 431

                       

Zakres obowiązków: bieżące utrzymanie autostrady z użyciem pojazdów i sprzętu technicznego, wykonywanie prac fizycznych związanych z zabezpieczeniem autostrady zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania:

 • prawo jazdy kategorii B i C (prawo jazdy kategorii E będzie atutem)
 • wykształcenie zawodowe budowlane, mechaniczne lub pokrewne
 • umiejętność obsługi sprzętu do utrzymania dróg (preferowana)
 • odporność na pracę w trudnych warunkach atmosferycznych
 • atutem będzie posiadanie uprawnień do pracy z użyciem: narzędzi udarowych ręcznych, sprężarek przewoźnych, przecinarek do nawierzchni dróg, wiertnic oraz zagęszczarek wibracyjnych, obsługi HDS
 • miejsce zamieszkania maksymalnie 20 km od Obwodu Utrzymania Autostrady.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej dużej firmie;
 • dobre warunki wynagrodzenia;
 • możliwość zdobycia nowych kwalifikacji  i  doświadczeń zawodowych,
 • prywatną opiekę lekarską;
 • świadczenia socjalne („wczasy pod gruszą”, bony świąteczne, dofinansowanie wypoczynku dzieci, świąteczne paczki dla dzieci, zapomogi);
 • pracowniczy program emerytalny;
 • przyjazne środowisko pracy. 

Pisemne oferty (cv i list motywacyjny) zawierające zgodę na wykorzystanie danych osobowych o następującej treści: „„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji aktualnie prowadzonych jak również  przyszłych procesów  rekrutacyjnych   (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z  2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

APLIKUJ

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


 

KASJER - Nagradowice

Spółka Autostrada Eksploatacja S.A. (www.aesa.pl), zajmująca się obsługą Autostrady A2 w zakresie jej utrzymania, eksploatacji i poboru opłat, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

 

KASJERA

 

Miejsce pracy: Plac Poboru Opłat w Nagradowicach (gm. Kleszczewo)

Zakres obowiązków:

 • pobór opłaty za przejazd Autostradą A2 w wysokości określonej w obowiązującym cenniku,
 • klasyfikowanie kategorii pojazdów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Autostradzie A2,
 • rozliczanie zrealizowanego utargu.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie, ewentualnie zawodowe,
 • doświadczenie w pracy związanej z obsługą klientów,
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
 • gotowość do pracy zmianowej, w tym nocnej.

Podstawa zatrudnienia: umowy o pracę  na zastępstwo.

Oferujemy:  

 • zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • dobre warunki wynagrodzenia,
 • prywatną opiekę lekarską,
 • bogate świadczenia socjalne - dofinansowanie wypoczynku (gruszka), dofinansowanie kosztu kolonii i obozów dla dzieci, paczki dla dzieci, bony świąteczne, zapomogi, dofinansowanie kart MultiSport),
 • pracowniczy program emerytalny,
 • przyjazne środowisko pracy.

 

W CV prosimy zamieścić zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów zatrudnienia o treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (CV) dla potrzeb aktualnie prowadzonych jak również  przyszłych procesów  rekrutacyjnych   (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

 

APLIKUJ

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.