Ludzie

Ludzie
Edward Targosz

Od września 2004 roku jest Prezesem Zarządu spółki Autostrada Eksploatacja S.A. Od 1990 roku związany zawodowo z firmami grupy Egis, a od 1999 roku z Transroute International, jako dyrektor projektów autostradowych. Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu spółki Autostrada Eksploatacja S.A. pełnił identyczną funkcję w Stalexport Transroute Autostrada, eksploatującej autostradę A4 na odcinku Katowice-Kraków. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1984 roku mieszka i pracuje we Francji, gdzie zrobił aplikację instytutu INA Paris Grignon oraz dyplom MBA Wyższej Szkoły Handlowej ESSEC w Cergy Pontoise.

Ludzie
Jan Jancewicz

Od października 2000 roku, tj. od momentu powstania spółki, jest Wiceprezesem Zarządu Autostrada Eksploatacja S.A. Od 1998 roku pracuje w Grupie Kulczyk Holding S.A. W latach 1993-1998 był Prezesem Spółki „Agrozaopatrzenie” S.A. Wcześniej obejmował kierownicze stanowiska w Centrali Rolniczej Spółdzielni „SCh” i Rolniczo-Handlowej Izbie Gospodarczej. Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Ukończył Studia Podyplomowe Statystyki na SGPiS. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Ludzie
Przemysław Okoński

Prokurent, Dyrektor Finansowy oraz Główny Księgowy firmy. W Autostrada Eksploatacja SA pracuje od 2002r. Jest odpowiedzialny za finanse, ubezpieczenia oraz zaopatrzenie spółki. Zanim związał się z Autostradą Eksploatacją SA, był Głównym Księgowym w firmie produkcyjnej BAMA Polska sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. należącej do amerykańskiego koncernu Sara Lee. Wcześniej pracował w kancelarii audytorskiej. Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2004 roku posiada tytuł biegłego rewidenta.

Ludzie
Renata Gabler

Dyrektor personalno-administracyjny Autostradzie Eksploatacji SA. W spółce od 2002 roku. Pracę w Autostradzie Eksploatacji SA rozpoczęła od stanowiska specjalisty ds. personalnych. Od 2015 roku kieruje działem odpowiedzialnym za rekrutację pracowników, tworzenie programów oceny pracowników, przygotowywanie programów szkoleń oraz doradztwo dla kadry menadżerskiej w sprawach związanych z zarządzaniem personelem. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku Zarządzanie Kadrami. Wcześniej pracowała jako specjalista ds. personalnych w Pepsi Cola General Bottles Sp. z o.o.

Ludzie
Włodzimierz Matczak

Dyrektor ds. Eksploatacji i Utrzymania Autostrady, w spółce odpowiedzialny za pion eksploatacji i utrzymania. W Autostradzie Eksploatacji SA pracuje od września 2002 roku, zaczynał od stanowiska Kierownika Obwodu Utrzymania Autostrady. Obecnie odpowiedzialny za utrzymanie i eksploatację na A2 od Konina do Świecka. Absolwent budownictwa Politechniki Poznańskiej w zakresie budowy i eksploatacji autostrad.

Ludzie
Arkadiusz Chudziński

Dyrektor Poboru Opłat, w Autostradzie Eksploatacji SA odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Działu Poboru Opłat. Przed rozpoczęciem pracy w spółce, w 2002 roku, był odpowiedzialny za sektor kas w Auchan Polska, pracował również w bankowości. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego ze specjalnością Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Posiada również dyplom MBA Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Manchester Metropolitan Univesity.

Ludzie
Ryszard Gasiński

Dyrektor Techniczny, w spółce odpowiedzialny za funkcjonowanie systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. W Autostradzie Eksploatacji SA od 2004 roku. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolskiej Szkoły Biznesu Diploma in Management Studies. Przed Autostradą Eksploatacją SA pracował na kierowniczych stanowiskach w wielu projektach telekomunikacyjnych w Polsce i za granicą , m.in. w firmie Alcatel.

Ludzie
Renata Rychlewska

PR Menadżer, rzecznik prasowy. W Autostradzie Eksploatacji SA pracuje od 2003 roku. Jest odpowiedzialna za PR wewnętrzny i zewnętrzny, kontakty z mediami oraz CSR. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Public Relations w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Wcześniej pracowała jako specjalista PR w Nestle Polska SA i jako redaktor w poznańskim oddziale TVP.

Ludzie
Arkadiusz Sitek

Menadżer IT odpowiedzialny za prace Działu Informatycznego.Z Autostradą Eksploatacją SA związany od 2003 roku, pracę zaczynał od stanowiska administratora systemów informatycznych.  Absolwent  wydziału elektrycznego Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja ze specjalnością Systemy Telekomunikacyjne. Posiadacz certyfikatów inżyniera Microsoft oraz Cisco CCNA. Przed Autostradą Eksploatacją SA pracował w firmie produkującej oprogramowanie dla sklepów wielkopowierzchniowych.

Ludzie
Tomasz Jankowski

Menadżer Jakości i Kontroli Wewnętrznej – w Autostrada Eksploatacja S.A. od 2010 roku. Obecnie odpowiedzialny za wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania jakością i pracę Działu Kontroli Wewnętrznej, m.in. za sporządzanie raportów dla Koncesjonariusza, inspekcje i audyt Placów Poboru Opłat oraz kontrolę wewnętrzną wybranych procesów gospodarczych. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku ekonomia. Od 2016 roku posiadacz dyplomu Canadian Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ESG University of Quebec at Montreal.