Autostrada Eksploatacja S.A. (www.aesa.pl), spółka powołana do eksploatacji i poboru opłat na autostradzie A2 poszukuje kandydatów do pracy  na stanowisku:

Kasjer Jordanowo

Miejsce pracy: Stacja Poboru Opłat w Jordanowie

Zakres obowiązków:

pobór opłaty za przejazd Autostradą A2 w wysokości określonej w obowiązującym cenniku,
 • klasyfikowanie kategorii pojazdów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Autostradzie A2,

 • rozliczanie zrealizowanego utargu.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie, ewentualnie zawodowe,

 • doświadczenie w pracy związanej z obsługą klientów,

 • wysoka kultura osobista

 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej,

 • gotowość do pracy zmianowej, w tym nocnej.

Podstawa zatrudnienia: umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (praca stała i sezonowa na czas wzmożonego ruch w miesiącach letnich)

Oferujemy:

 • zatrudnienie w  dużej stabilnej firmie, przyjaznej dla pracowników,

 • dobre warunki wynagrodzenia,

 • prywatną opiekę lekarską,

 • bogate świadczenia socjalne - dofinansowanie wypoczynku (gruszka), dofinansowanie kosztu kolonii i obozów dla dzieci, paczki dla dzieci, bony świąteczne, zapomogi, dofinansowanie kart MultiSport),

 • pracowniczy program emerytalny,

 • przyjazne środowisko pracy.

 

Pisemne oferty prosimy przesyłać w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r.

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem danych jest  Autostrada Eksploatacja SA z siedzibą w Poznaniu (kod 60-004) przy ul. Głogowskiej 431 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem 0000004375, posiadająca NIP nr 782-21-82-433.

Kontakt do osoby zajmującej się ochroną danych osobowych w imieniu Administratora: odo@aesa.pl

 
 • Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie  rekrutacyjne do spółki Autostrady Eksploatacja SA zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Administratora  swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 • Pana/Pani dane osobowe wskazane w art. 22¹  Kodeksu pracy są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/a  Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia podanych danych do innego administratora danych.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator.

 • Pana/Pani  dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu wyłonienia kandydata na stanowisko, a gdy  Pan/Pani wyraził/a zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.

 • Nie przekazujemy Pana/Pani  danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 • W każdym czasie może Pan/Pani  cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Administratorem danych pod adresem e-mail  odo@aesa.pl.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
 

Wróć do listy ofert pracy