Pierwsza pomoc z Autostradą Wielkopolską – weź udział w szkoleniu na MOP

Jesteś świadkiem wypadku drogowego, widzisz ofiary, jednak nie wiesz, jak im pomóc? Każdy z nas  ma obowiązek udzielenia pomocy, jeśli widzi sytuację zagrażającą życiu lub zdrowiu drugiego  człowieka. Jak należy zareagować, będąc świadkiem wypadku drogowego? Autostrada Wielkopolska  oraz Fundacja Strażacy Wielkopolska zapraszają na innowacyjne szkolenie z zakresu pierwszej  pomocy, z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.  

W czwartek, 10 listopada, na MOP Tulce (177 km A2, kierunek Świecko) w godz. 10-15 wszyscy kierowcy  podróżujący Autostradą Wielkopolską będą mogli wziąć udział w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy.  Przećwiczenie różnych sytuacji, wykorzystanie defibrylatora w przypadku nagłego zatrzymania krążenia czy  edukacja w zakresie korytarza życia i postępowania w sytuacjach awaryjnych na autostradzie to tylko  wybrane zagadnienia, które obejmuje zaplanowany trening w wirtualnym środowisku, przy użyciu technologii  VR.  

Zdrowie i bezpieczeństwo podróżujących jest dla nas jednym z głównych priorytetów. Postępowanie w  sytuacjach awaryjnych na autostradzie różni się nieco od zachowania na innych drogach, dlatego  kontynuujemy nasze działania edukacyjne z zakresu bezpiecznego podróżowania autostradą. Udzielenie  pomocy jest obowiązkowe w nagłych wypadkach, a umiejętność radzenia sobie w tej stresującej sytuacji – bezcenna. Dzięki szkoleniom ćwiczymy, utrwalamy i przekazujemy nowe umiejętności, zwiększając pewność  kierowców i zachęcając do proaktywnej postawy w sytuacjach awaryjnych – mówi Krzysztof Andrzejewski,  członek Zarządu Autostrady Wielkopolskiej. 

Autostrada Wielkopolska nieustannie działa na rzecz zwiększania bezpieczeńśtwa w ruchu drogowym oraz  podnoszenia umiejętności kierowców w zakresie poruszania się po autostradach i drogach szybkiego ruchu.  W ubiegłym roku na każdym z 22 Miejsc Obsługi Podróżnych koncesyjnego odcinka A2 zainstalowano  defibrylatory AED. Teraz Spółka rozwija ten aspekt i podejmuje kolejne działania. 

Innowacyjne szkolenie w wirtualnej rzeczywistości 
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy na MOP Tulce (ok. 177 km A2 kierunek Świecko) poprowadzą  strażacy z Fundacji Strażacy Wielkopolska i Ochotniczej Straży Pożarnej Kamionki. Osoby biorące udział w  szkoleniu będą mogły skorzystać z okularów VR i dzięki wirtualnej rzeczywistości, pod okiem ratownika,  nauczyć się krok po kroku zasad udzielania pomocy osobie poszkodowanej w warunkach odzwierciedlających  rzeczywistą sytuację zagrożenia życia.  

Program szkoleniowy obejmuje najważniejsze zagadnienia z tego obszaru, w tym zasady obsługi urządzenia  AED i prawidłowego prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jednocześnie uczestnicy będą mieli  okazję nie tylko rozwinąć umiejętności praktyczne, ale także porozmawiać ze strażakami i otrzymać jasne  instrukcje na temat zachowania w sytuacjach awaryjnych, uzyskiwania pomocy na autostradzie czy tworzenia  tzw. korytarza życia.  

Udzielanie pierwszej pomocy to umiejętność ważna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale i w codziennym  życiu. Nagłe zatrzymanie krążenia to tylko jedna z nich, której możemy być świadkiem w miejscu publicznym.  Skuteczna, szybka reakcja osoby postronnej może w tym przypadku w ciągu kilku minut naprawdę uratować  czyjeś życie. Pierwsza pomoc to działania, które nie tylko bezpośrednio zwiększają szanse przeżycia  poszkodowanej osoby, ale i szereg innych praktycznych umiejętności, wpływających na jej zdrowie, takich jak  zakładanie opatrunków, a także umiejętne zgłaszanie sytuacji awaryjnej i wzywanie pomocy. Tymczasem jak  wynika ze statystyk, blisko połowa Polaków przyznaje, że nie umiałaby takiej pomocy udzielić, gdyby była  świadkiem wypadku na drodze. Dlatego cieszymy się, że po raz kolejny możemy zaangażować się w  promowanie postaw zwiększających bezpieczeństwo na drodze i wspólnie z Autostradą Wielkopolską  zachęcić podróżujących do rozwijania swoich umiejętności podczas przerwy w trasie – mówi Krzysztof  Smugała z Fundacji Strażacy Wielkopolska. 

Udzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia to obowiązek każdego z nas. Oby nie było takiej  potrzeby, ale jeśli zdarzy się nieszczęście na drodze - warto być przygotowanym i wiedzieć jak postępować. 

Nowa organizacja ruchu na węźle Poznań Zachód

Uwaga kierowcy – na węźle autostradowym Poznań Zachód obowiązuje nowa organizacja ruchu. Zmiany dotyczą przede wszystkim pojazdów wjeżdżających na A2 w kierunku Poznania z S11 oraz S5. Wprowadzono zakaz zmiany pasa ruchu dla jadących z S11 w kierunku Poznania oraz ograniczenie prędkości do 90 km/h na dwupasowej łącznicy. 

Zmiana podyktowana jest dbałością o bezpieczeństwo kierowców i zapewnieniem komfortu jazdy. Spółka Autostrada Wielkopolska z najwyższą uwagą podchodzi do kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sytuacja na autostradzie, w tym na odcinkach o zwiększonym natężeniu ruchu, jak na przykład węzły łączące autostradę z drogami S11 czy S5, są szczególnie analizowane. 

Z zebranych przez Spółkę danych wynikało, że na południowej części węzła Poznań Zachód, u zbiegu łącznic prowadzących z trasy S11 od strony Piły oraz trasy S5 od strony Wrocławia, występuje zwiększona liczba kolizji. Po dokonaniu szczegółowych analiz w zakresie potoków ruchu oraz przyczyn kolizji, Autostrada Wielkopolska opracowała najpierw koncepcję, a później projekt zamienny stałej organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu dokumentacji przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, wprowadzono zmiany. 

Podstawowa modyfikacja polega na wprowadzeniu zakazu zmiany pasa ruchu na prawy dla pojazdów wjeżdżających na autostradę z trasy S11 – informują o tym odpowiednie oznakowanie poziome oraz znaki pionowe. Przy okazji wprowadzono również dodatkowe ograniczenia prędkości do 90 km/h na dwupasowej łącznicy prowadzącej w stronę Poznania oraz nad pasem wyłączenia przy jezdni północnej, a także dodatkowe symbole dróg A2, S5 i S11 umożliwiające kierowcom odpowiednio wczesne używanie właściwych pasów ruchu.

Link do filmu pokazującego prawidłowy zjazd z trasy S11 na autostradę A2 w kierunku Poznania na węźle Poznań Zachód: https://youtu.be/3HS0j7soP_Y

Zakaz jazdy dla pojazdów ciężarowych na skrajnym lewym pasie autostradowej obwodnicy Poznania

Od 20 września br. zostanie wprowadzony zakaz jazdy dla pojazdów ciężarowych na trzecim, skrajnie lewym pasie autostradowej obwodnicy Poznania. Zakaz ruchu dla tych pojazdów będzie obowiązywał między węzłami Poznań Zachód-Poznań Krzesiny dla obu kierunków. 
 
Spółka Autostrada Wielkopolska, po uzgodnieniach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, wprowadza od 20 września br. zmiany w stałej organizacji ruchu na autostradowej obwodnicy Poznania, tj. między węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny. Zmiana polega na wprowadzeniu zakazu ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony na skrajnych lewych pasach autostrady w obu kierunkach. Zmiany podyktowane są dbałością o bezpieczeństwo kierowców i zachowanie płynności ruchu. Informacja o zakazie będzie przekazywana użytkownikom drogi za pomocą tzw. znaków kontroli pasa umieszczonych na bramownicach nad jezdniami autostrady. 
 
Ruch na autostradowej obwodnicy Poznania podlega ciągłemu monitoringowi. Uwagi przekazywane przez użytkowników tego odcinka, a także wyniki analiz natężenia ruchu aut ciężarowych skłoniły Spółkę do opracowania i wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zakazu ruchu dla pojazdów o mc>3,5 tony na skrajnie lewych pasach autostradowej obwodnicy Poznania. Po zatwierdzeniu projektu przez GDDKiA, zakaz zostanie wprowadzony we wtorek, 20 września. Będzie obowiązywał między węzłami Poznań Zachód oraz Poznań Krzesiny. Należy dodać, że na odcinku pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód, gdzie dostępne są obecnie dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a także w obrębie węzłów autostradowych zlokalizowanych poza obwodnicą Poznania obowiązuje zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe. 
 
Przypominamy, że na autostradowej obwodnicy Poznania dopuszczalna maksymalna prędkość dla samochodów osobowych wynosi 120 km/h a dla pojazdów ciężarowych 80km/h. Stosowanie się do przepisów, w tym także do zasady jazdy prawym pasem, pozwala na zachowanie płynności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Nowe stawki opłat za przejazd A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin

Od 9 września 2022 roku zmianie ulegają stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami Autostrady Wielkopolskiej na trasie Nowy Tomyśl – Konin. Stawki wzrosną, w zależności od kategorii pojazdu, o niespełna 5 proc. Zmiana cen podyktowana jest mocnym, dwucyfrowym wzrostem inflacji oraz bardzo silnym wzrostem cen materiałów budowlanych, przekładającym się na wzrost kosztów utrzymania i realizacji planowych inwestycji. Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. 

Obowiązująca od 9 września br, od godziny 6.00 rano stawka za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem będzie wynosić:

 • 26 PLN - Kat. 1 (motocykle i pojazdy osobowe o dwóch osiach)

 • 39 PLN - Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami) 

 • 60 PLN - Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami) 

 • 91 PLN - Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami) 

 • 260 PLN - Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne)

 

Podane stawki zawierają 23 proc. podatku VAT, bowiem opłaty na koncesyjnych autostradach w Polsce są objęte podatkiem od towarów i usług, w przeciwieństwie do publicznych autostrad na których takiego podatku się nie pobiera.

Koszt przejazdu Autostradą Wielkopolską na trasie Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. Kierowcy pojazdów kategorii 1 płacą w tym przypadku 18 PLN za przejechanie 106 km. 

Koncesyjny odcinek autostrady A2 na trasie Nowy Tomyśl – Konin jest w całości utrzymywany przez Autostradę Wielkopolską i w żadnym stopniu nie jest dotowany ze skarbu Państwa. Zmiana cen związana jest ze wzrostem kosztów utrzymania autostrady oraz realizowanych inwestycji wynikających z bardzo szybkiego wzrostu inflacji, w tym rekordowych poziomów cen materiałów budowlanych, cen producenckich oraz stawek roboczogodzin podwykonawców.

Według szacunku GUS w sierpniu 2022 roku inflacja wyniosła 16,1 proc. rok do roku, co stanowi najwyższy wynik od 25 lat. Ceny materiałów budowalnych wciąż nieprzerwanie rosną. Porównując lipiec tego roku do lipca ubiegłego roku mamy wzrost aż o 29 proc.. Ceny w transporcie rosną także w tempie dwucyfrowym – w lipcu ich wzrost rok do roku wyniósł 27,7 proc. Dodatkowo wskaźnik cen producenckich nieprzerwanie rośnie we wszystkich sekcjach przemysłu. Inflacja producencka, a więc tempo wzrostu cen, z którymi muszą się mierzyć krajowe firmy, w lipcu wyniosła blisko 25 proc. rok do roku. 

Średni dobowy ruch pojazdów na odcinku Nowy Tomyśl - Konin wynosi około 30 tysięcy, a na autostradowej obwodnicy Poznania 85 tysięcy, w niektórych dniach zbliżając się do 100 tysięcy aut na dobę. Duży udział w ruchu mają samochody ciężarowe, co mocno przekłada się na zużycie nawierzchni i konieczność remontów. Niemałe znaczenie w eksploatacji autostrady ma także zwiększony strumień pojazdów włączających się do ruchu z tras ekspresowych S5 i S11. Mimo rosnącej inflacji i kosztów remontu oraz utrzymania autostrady, Spółka terminowo wywiązuje się z zaplanowanych inwestycji i realizuje projekty modernizacyjne zgodnie z przyjętym wieloletnim planem utrzymania i umową koncesyjną. 

W tym roku Autostrada Wielkopolska rozpoczęła duży remont nawierzchni na odcinku między Nowy Tomyślem a Poznaniem. Wyremontowano już nawierzchnię na węźle w Nowym Tomyślu oraz ponad 26 km jezdni głównej. Trwa remont nawierzchni na węźle w Buku oraz dalszych odcinkach autostrady. Realizacja tej inwestycji będzie oznaczała kolejny raz w trakcie trwania koncesji gruntowną wymianę nawierzchni na całym odcinku od Nowego Tomyśla do Konina. Dodatkowo planowany jest remont obiektów inżynierskich (mosty i wiadukty autostradowe) oraz budowa nowej bazy utrzymania we Wrześni. Spółka zakończyła w tym roku realizację generalnych remontów i modernizacji budynków toalet na MOP. Rozbudowywana jest też sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych na autostradzie oraz przygotowywane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i zwiększające bezpieczeństwo kierowców. Trwają także prace planistyczne i przygotowania do dalszej rozbudowy obwodnicy Poznania o 3 pas ruchu na odcinku Poznań Krzesiny – Poznań Wschód.

Inwestycje realizowane przez Autostradę Wielkopolską służą zapewnieniu wysokiej jakości infrastruktury drogowej i nie obciążają budżetu państwa ani kieszeni podatników. 

Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Wielkopolska II SA to międzynarodowe spółki koncesyjne odpowiedzialne za budowę i eksploatację autostrady A2 ze Świecka do Konina, o długości 255 km, która jest największą inwestycją w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w tej części Europy. Przedsięwzięcia prowadzone przez obie koncesyjne spółki okazały się dużym sukcesem tj. projektami zrealizowanymi na czas i w ramach założonych budżetów, uzgodnionych ze stroną publiczną oraz bankami, bez dotacji unijnych i bez dofinansowania ze strony Skarbu Państwa.

 

Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Buku

3 września zostaną otwarte dla kierowców łącznice zjazdowe z autostrady A2 na węźle w Buku. Równocześnie drogowcy rozpoczną kolejny etap prac – łącznice wjazdowe na tym węźle zostaną zamknięte. W związku z wyłączeniem dróg wjazdowych z użytkowania, zostaną wytyczone objazdy. Równolegle trwają prace remontowe nawierzchni w ciągu głównym autostrady. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. 
 
Autostrada Wielkopolska rozpoczyna kolejny etap prac związany z remontem nawierzchni między km 137 a 140 autostrady A2. Po wymianie nawierzchni na jezdni południowej w ciągu głównym autostrady oraz łącznicach zjazdowych z A2 na węźle w Buku, 3 września nastąpi ich otwarcie dla ruchu pojazdów. Równocześnie rozpocznie się remont nawierzchni na łącznicach wjazdowych na A2 w Buku. Łącznice te zostaną zamknięte dla ruchu. Dla kierowców chcących wjechać na A2 na węźle w Buku zostaną wytyczone objazdy. 
 
Objazd dla kierowców chcących wjechać na autostradę A2 w Buku
 
W związku z remontem nawierzchni na łącznicach wjazdowych węzła Buk, od dnia 3 września br. zostaną wytyczone objazdy:

 • Dla kierowców jadących w kierunku Świecka objazd poprowadzi drogą wojewódzką nr 307 (DW307) z Buku w kierunku Nowego Tomyśla, następnie DW308 i DW305 do węzła w Nowym Tomyślu, z którego można wjechać na autostradę

Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Buku

 • Dla kierowców jadących w kierunku Poznania objazd poprowadzi drogą wojewódzka nr 307 (DW307) do węzła Poznań Ławica i drogą S11 do węzła Poznań Zachód

Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Buku

Równolegle cały czas prowadzone są prace w ciągu głównym autostrady. 3 września drogowcy planują zakończenie prac na nitce południowej A2 na odcinku ok 3 km (miedzy km 137+330 a km 140+260) i otwarcie tego fragmentu dla ruchu pojazdów. Od 5 września rozpocznie się remont nitki północnej miedzy 137 a 140 km A2. Ruch pojazdów zostanie przeniesiony na nitkę południową autostrady i poprowadzony dwukierunkowo.
 
Powyższy zakres prac planowany jest na około dwóch tygodni. Spółka zobowiązała wykonawcę do terminowej realizacji prac i w sposób jak najmniej uciążliwy dla kierowców. Jednak niesprzyjająca pogoda, tj. silny wiatr, opady deszczu itp. mogą wpłynąć na zmianę terminu zakończenia prac. 
 
Remont nawierzchni bitumicznej autostrady miedzy Nowym Tomyślem a Poznaniem wynika z wieloletniego planu prac naprawczych mającego na celu zapewnienie wysokiej jakości drogi oraz bezpieczeństwa i komfortu kierowców. Autostrada Wielkopolska to najdłuższy i najbardziej eksploatowany koncesyjny odcinek autostradowy w Polsce. Duża część z korzystających z niej pojazdów to transport ciężki, co w naturalny sposób wpływa na zwiększone zużycie nawierzchni i konieczność remontów. 

 

 

Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Buku

18 sierpnia rozpocznie się kolejny etap remontu nawierzchni w ciągu autostrady A2 między Nowym  Tomyślem a Poznaniem. Na tym etapie zostanie wyłączona z użytkowania część nitki południowej  autostrady na odcinku ok 6 kilometrów (między 134 km a 140 km A2) oraz łącznice zjazdowe na węźle  autostradowym w Buku. Od 18 sierpnia nie będzie możliwości zjazdu z autostrady dla kierowców jadących z  kierunku Świecka, a od 22 sierpnia dla kierowców jadących z kierunku Poznania. W związku z remontem na  węźle w Buku zostaną wytyczone objazdy. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do  znaków tymczasowej organizacji ruchu.  

Autostrada Wielkopolska realizuje wieloletni plan prac remontowych zgodnie z harmonogramem i przyjętymi terminami na odcinku Nowy Tomyśl – Poznań Zachód. Aby zminimalizować wpływ robót na ruch pojazdów i  komfort jazdy kierowców, prace zostały podzielone na kilka etapów. Po zakończeniu prac w okolicach węzła  Nowy Tomyśl, roboty postępują w ciągu głównym autostrady w kierunku Poznania. Kolejny etap, który  rozpocznie się 18 sierpnia br. to remont węzła autostradowego w Buku (ok. 140 km A2).  

Na tym etapie, 18 sierpnia br., zostanie wyłączona z użytkowania łącznica zjazdowa węzła Buk dla kierowców  jadących z kierunku Świecka. Objazd zostanie poprowadzony od węzła Nowy Tomyśl, drogą wojewódzką 305  (DW305), następnie drogą wojewódzką nr 308 (DW308) oraz drogą DW307 do Buku.

Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Buku

22 sierpnia nastąpi wyłączenie łącznicy zjazdowej na węźle Buk dla kierowców podróżujących z kierunku  Poznania. Objazd zostanie poprowadzony przez węzeł Poznań Zachód, drogę S11 do węzła Poznań Ławica i  dalej drogą wojewódzką nr 307 (DW307) do Buku. 

 

Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Buku

Równolegle będą prowadzone prace w ciągu głównym autostrady na nitce południowej, na odcinku ok 6 km  (między km 134+320 a km 140+260). W związku z pracami ruch pojazdów zostanie przeniesiony w całości na  nitkę północną i poprowadzony dwukierunkowo.  

Powyższy zakres prac planowany jest na około 2 tygodnie. Po nim nastąpi remont łącznic wjazdowych na  autostradę, o którym poinformujemy w odrębnym komunikacie.  

Spółka zobowiązała wykonawcę do terminowej realizacji prac remontowych i w sposób jak najmniej uciążliwy  dla kierowców. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że warunki atmosferyczne, silny wiatr, opady deszczu itp.  mogą wpłynąć na zmianę terminu zakończenia prac.  

Prace naprawcze nawierzchni bitumicznej między Nowym Tomyślem a Poznaniem wynikają z dbałości  koncesjonariusza o utrzymanie wysokiej jakość drogi oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa  kierowców. Autostrada Wielkopolska to najdłuższy i najbardziej eksploatowany odcinek autostradowy w  Polsce. Duża część z korzystających z koncesyjnego odcinka pojazdów to transport ciężki, co w naturalny  sposób wpływa na zwiększone zużycie nawierzchni i konieczność remontów. 

 
 

Zakończenie remontu nawierzchni na łącznicach wjazdowych węzła Nowy Tomyśl

27 lipca planowane jest zakończenie remontu łącznic wjazdowych na węźle Nowy Tomyśl (ok 108 km A2).  Oznacza to, że zarówno wjazd na autostradę A2 oraz zjazd z autostrady będą możliwe w tym miejscu. Nadal  trwa remont nawierzchni w ciągu głównym Autostrady Wielkopolskiej. Kierowców prosimy o uwagę i  stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.  

Autostrada Wielkopolska realizuje prace remontowe nawierzchni w okolicach Nowego Tomyśla (108 km A2) w  terminie i zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Od środy, 27 lipca, niespełna 2 tygodnie od rozpoczęcia  remontu nawierzchni łącznic wjazdowych na autostradę w Nowym Tomyślu, planowane jest otwarcie tego  odcinka dla ruchu pojazdów. Oznacza to, że zarówno wjazd na A2 jak i zjazd z autostrady będą otwarte i  kierowcy nie będą już musieli korzystać z objazdów. Ostateczne zakończenie prac związane jest z panującymi  warunkami pogodowymi. Silny wiatr, opady deszczu itp. mogą wpłynąć na zmianę terminu zakończenia. 

Nadal trwa remont nawierzchni w ciągu głównym autostrady, na jezdni południowej. Ruch pojazdów jest  poprowadzony dwukierunkowo na odcinkach jezdni północnej. Aktualnie remontowany jest ok 7 km odcinek,  między 124 -131 km A2 w kierunku Poznania. Prace będą postępować odcinkowo, aby ich wpływ na ruch  pojazdów i komfort jazdy kierowców był jak najmniejszy.  

Realizacja powyższych prac jest częścią długoletniego planu działań remontowych, wynikającego z dbałości  Autostrady Wielkopolskiej o utrzymanie wysokiej jakość drogi oraz zapewnienie komfortu podróży i  bezpieczeństwa kierowców.  

 

Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Nowego Tomyśla kolejny etap prac

9 lipca rozpocznie się kolejny etap remontu nawierzchni autostrady A2 w okolicy węzła autostradowego Nowy Tomyśl (ok 108 km A2). To część prac zaplanowanych w ramach długoletniego planu remontowego. W związku z pracami, od dnia 14 lipca planowane są objazdy. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. 

Zaplanowane w długoletnim planie działań remontowych prace związane są z dbałością koncesjonariusza o utrzymanie wysokiej jakość drogi oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców korzystających z Autostrady Wielkopolskiej. Aby zminimalizować wpływ robót na ruch pojazdów i komfort jazdy kierowców, prace zostały podzielone na kilka etapów. Roboty przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

W najbliższą sobotę, 9 lipca nastąpi realizacja kolejnego etapu, czyli przełożenie ruchu z jezdni południowej na północną na odcinku ok 3,5 km (od 121 km do 123 km A2). Oznacza to, że ruch pojazdów zostanie przeniesiony w całości na jezdnię lewą (północną), gdzie będzie poprowadzony dwukierunkowo. 

 

Po zakończeniu remontu łącznic zjazdowych na węźle Nowy Tomyśl, 14 lipca, prace przeniosą się na łącznice wjazdowe na autostradę. Łącznice zjazdowe z autostrady A2 na węźle w Nowym Tomyślu zostaną otwarte dla ruchu pojazdów 13 lipca. 

 

W związku z realizacją kolejnego etapu prac, zostaną wyłączone z ruchu łącznice wjazdowe na  autostradę A2 na węźle Nowy Tomyśl oraz nastąpi przeniesienie ruchu pojazdów na nitkę północną autostrady w obrębie łącznic (na odcinku ok. 300 m). Kierowcy chcący włączyć się do ruchu na A2 w okolicy Nowego Tomyśla będą korzystać z objazdów:

 • Dla kierowców podróżujących do Warszawy zostanie wytyczony objazd z Nowego Tomyśla przez drogę wojewódzką nr 305 (DW305), rondo w Bolewicku, drogę krajową nr 92 (DK92), węzeł Tarnowo Podgórne, trasę S11, węzeł Poznań Zachód prowadzący na A2.
  Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Nowego Tomyśla kolejny etap prac
 • Dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 7 ton, chcących wjechać na A2 w Nowym Tomyślu w kierunku Świecko, zostanie wytyczony objazd przez DW305, rondo w Bolewicku, DK92, węzeł Świebodzin Północ, trasę S3 i na węźle Jordanowo wjazd na A2 w kierunku Świecka,
  Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Nowego Tomyśla kolejny etap prac
 • Dla pojazdów o masie całkowitej poniżej 7 ton, chcących wjechać na A2 w Nowym Tomyślu w kierunku Świecko, zostanie wytyczony objazd przez DW305, rondo w Bolewicku, DK92 i na węźle Trzciel wjazd na A2 w kierunku Świecka. 
  Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Nowego Tomyśla kolejny etap prac

Powyższy zakres prac planowany jest na okres około 3 tygodni. Warunki atmosferyczne, silny wiatr, opady deszczu itp. mogą wpłynąć na zmianę terminu zakończenia prac. Spółka zobowiązała wykonawcę do ich terminowej realizacji i w sposób jak najmniej uciążliwy dla kierowców.

 

Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Nowego Tomyśla

25 czerwca rozpocznie się remont nawierzchni autostrady A2 w okolicy węzła autostradowego Nowy Tomyśl  (ok 108 km A2). To część prac zaplanowanych w ramach długoletniego planu remontowego. W związku z  pracami, od dnia 29 czerwca planowane są objazdy. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie  się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.  

Spółka Autostrada Wielkopolska SA przystępuje do prac związanych z remontem i modernizacją nawierzchni  na odcinku Nowy Tomyśl – Poznań Zachód. Remont nawierzchni podyktowany jest dbałością koncesjonariusza  o utrzymanie wysokiej jakość drogi oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców  korzystających z Autostrady Wielkopolskiej.  

Aby zminimalizować wpływ robót na ruch pojazdów i komfort jazdy kierowców, prace zostały podzielone na  kilka etapów. Pierwszym z nich jest remont 4 km odcinka północnej jezdni autostrady (km 108-112) w okolicach węzła Nowy Tomyśl oraz łącznic na tym węźle (ok. 108 km A2).  

W najbliższą sobotę, 25 czerwca, nastąpi przełożenie ruchu z jezdni północnej na południową na odcinku ok 4  km (od 108 km do 111 km A2). Oznacza to, że ruch pojazdów zostanie przeniesiony w całości na jezdnię prawą  (południową), gdzie będzie poprowadzony dwukierunkowo. Ruch pojazdów w stronę Warszawy zostanie  poprowadzony pasem prawym jezdni prawej (południowej), natomiast ruch w stronę Świecka – pasem lewym  jezdni południowej.  

29 czerwca natomiast zostaną wyłączone z ruchu łącznice zjazdowe z autostrady A2 na węźle Nowy Tomyśl.  Kierowcy chcący zjechać z autostrady na węźle Nowy Tomyśl będą korzystać z objazdów: 

• Dla kierowców podróżujących z Warszawy zostanie wytyczony objazd przez węzeł Poznań Zachód, trasą S11  do węzła Tarnowo Podgórne, dalej drogą krajową nr 92 (DK92) do Bolewicka, zjazd na rondzie w drogę  wojewódzką nr 305 (DW305) prowadzącą do Nowego Tomyśla.  

• Dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 7 ton, jadących A2 ze Świecka i chcących zjechać z autostrady w  Nowym Tomyślu zostanie wytyczony objazd przez węzeł Jordanowo, trasę S3, dalej zjazd na węźle Świebodzin  Północ i drogą gminną do ronda na obwodnicy Świebodzina, następnie DK92 do Bolewicka, zjazd w DW305 w  kierunku Nowego Tomyśla. 

• Dla pojazdów o masie całkowitej poniżej 7 ton, jadących A2 ze Świecka i chcących zjechać z autostrady w  Nowym Tomyślu zostanie wytyczony objazd przez węzeł Trzciel, drogę powiatową 1339F, następnie zjazd w  DK92 do Bolewicka. W Bolewicku zjazd w DW305 prowadzącą do Nowego Tomyśla. 

Powyższy zakres prac planowany jest na około 3 tygodni. Po nim nastąpi remont łącznic wjazdowych na  autostradę, o którym poinformujemy w odrębnym komunikacie.  

Warunki atmosferyczne, silny wiatr, opady deszczu itp. mogą wpłynąć na zmianę terminu zakończenia prac.  Spółka zobowiązała wykonawcę do ich terminowej realizacji i w sposób jak najmniej uciążliwy dla kierowców.  

Prace na węźle w Nowym Tomyślu są realizacją długoletniego planu działań remontowych. Autostrada  Wielkopolska to najdłuższy i najbardziej eksploatowany odcinek autostradowy w Polsce. Duża część z  korzystających z koncesyjnego odcinka pojazdów to transport ciężki, co w naturalny sposób wpływa na  zwiększone zużycie nawierzchni i konieczność remontów. 

Realizacja zaplanowanego remontu odcinka Nowy Tomyśl – Poznań Zachód oznacza rozpoczęcie kolejnego  cyklu wymiany między innymi warstwy ścieralnej.  

Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Nowego Tomyśla

Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Nowego Tomyśla

Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Nowego Tomyśla

 

Przywrócenie opłat dla pojazdów osobowych z Ukrainy

Spółka Autostrada Wielkopolska, w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury oraz koncesjonariuszami polskich autostrad, podjęła decyzję o przywróceniu z dniem 1 czerwca br. opłat dla pojazdów osobowych zarejestrowanych na terenie Ukrainy. Przywilej zwolnienia z opłat dla transportu wiozącego pomoc humanitarną dla mieszańców tego kraju został utrzymany. 

 

Od 1 czerwca br. zwolnienia z opłat za przejazd koncesyjnym odcinkiem A2 dla samochodów osobowych zarejestrowanych w Ukrainie zostają zniesione. Oznacza to, że pojazdy kat. 1 posiadające ukraińskie tablice rejestracyjne będą zobowiązane do uiszczenia opłaty za przejazd autostradą na takich samych zasadach jak inni użytkownicy, zgodnie z obowiązującym dla danego odcinka cennikiem. 

 

Zwolnienie z opłat za przejazd koncesyjnym odcinkiem A2 pojazdów osobowych zarejestrowanych w Ukrainie oraz wiozących pomoc humanitarną zostało wprowadzone 1 marca br. Z tego przywileju, tylko na odcinku autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem, skorzystało około 75 tysięcy samochodów z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi i około 4 tysięcy pojazdów wiozących pomoc humanitarną. Wartość tych przejazdów przekroczyła 2,5 mln złotych. To realna pomoc Spółki kierowana wprost do uchodźców wojennych oraz ludności pozostającej na Ukrainie. 

 

Równocześnie Spółka Autostrada Wielkopolska, w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury, w dalszym ciągu utrzymuje możliwość zwolnień z opłat za przejazd dla transportu humanitarnego. Otrzymanie zwolnienia z opłat na odcinku A2 Świecko-Konin wymaga wcześniejszego zgłoszenia na adres ua@awsa.pl i ustalenia szczegółów przejazdu. 

 

Zgłoszenie powinno zwierać:

1.    Nazwę instytucji/organizacji humanitarnej realizującej pomoc. Jeśli transport jest realizowany na zlecenie organizacji humanitarnej prosimy o dołączenie potwierdzenia ze strony danej organizacji.

2.    Dane kontaktowe (adres e-mail)

3.    Nr rejestracyjne pojazdów przewożących pomoc humanitarną

4.    Planowany termin raz trasę przejazdu pojazdów przewożących pomoc humanitarną

5.    Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Organizacji humanitarnej

 

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z uzyskaniem zwolnienia z opłat. Należy zaczekać na potwierdzenie pozytywnego rozpatrzenia wniosku ze strony Spółki lub dalsze instrukcje.

 

Wnioski o zwolnienie z opłat przejazdów humanitarnych wiozących pomoc dla mieszkańców Ukrainy rozpatrywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Przypominamy o zgłaszaniu przejazdu z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem. Jeśli planujesz podróż z pomocą humanitarną w weekend lub poniedziałek, wyślij wniosek na adres ua@awsa.pl najpóźniej w poprzedzający piątek do godz. 10:00

 

Naucz się jeździć z Autostradą Wielkopolską

Odpowiadając na ogromne zainteresowanie Kursem jazdy na autostradzie oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu ośrodków szkolenia kierowców, Autostrada Wielkopolska rozszerza dotychczasowy zakres Kursu. Program obejmie już nie tylko nowych kursantów przygotowujących się do egzaminu na prawo jazdy, ale także kursantów zainteresowanych uzupełniającymi lekcjami oraz kierowców posiadających już uprawnienia do prowadzenia pojazdów, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i skorzystać z dodatkowych jazd na autostradzie

 

Autostrada Wielkopolska, mając na względzie podwyższanie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększa liczbę ośrodków uczestniczących w Kursie jazdy na autostradzie. Dotychczas do programu mogły dołączyć jedynie Ośrodki Szkolenia Kierowców. W tym roku współpraca rozszerzona zostanie również o Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy, których instruktorzy i trenerzy w praktyczny i przystępny sposób pokażą i wytłumaczą zasady poruszania się po autostradach i drogach szybkiego ruchu.

 

- Zachęceni sukcesem ubiegłorocznej edycji rozszerzamy w 2022 roku możliwości Kursu jazdy na autostradzie. Dostrzegamy duże zainteresowanie kursami doskonalenia techniki jazdy po autostradzie wśród osób, które mają już prawo jazdy oraz wśród kursantów, którzy chcieliby skorzystać z dodatkowych godzin jazdy pod okiem instruktora. Stad decyzja o poszerzeniu zakresu programu, który pozwala kierowcom nabrać pewności i sprawności w poruszaniu się po polskich i europejskich autostradach oraz trasach szybkiego ruchu - mówi Krzysztof Andrzejewski, członek Zarządu Autostrady Wielkopolskiej.

 

Aktualnie w Polsce nauka jazdy na odcinkach autostrady lub na drogach ekspresowych nie jest obowiązkowym elementem kursu na prawo jazdy. Wielu kierowców mierzy się z tym wyzwaniem samodzielnie, podczas pierwszej podróży za kierownicą auta. Kurs jazdy na autostradzie umożliwia praktyczne przećwiczenie manewrów charakterystycznych dla tego rodzaju dróg, pod okiem profesjonalnego instruktora. 

 

W tym roku z programu można skorzystać na trzy sposoby:

Będąc kursantem przygotowującym się do egzaminu na prawo jazdy. W tym wariancie Autostrada Wielkopolska współpracuje z najlepszymi Ośrodkami Szkolenia Kierowców z województw wielkopolskiego i lubuskiego, które podczas kursu na prawo jazdy w ramach 4 godzin obowiązkowej jazdy poza terenem zabudowanym realizują właśnie jazdę po autostradzie. Kursant już na etapie przygotowywania się do egzaminu na prawo jazdy nabywa właściwych zachowań w prowadzeniu pojazdu i pod czujnym okiem instruktora uczy się jak prawidłowo korzystać z autostrady. Wystarczy wybrać Ośrodek Szkolenia Kierowców, który współpracuje z Autostradą Wielkopolską i realizuje jazdy po autostradzie w ramach Kursu jazdy na autostradzie. Lista takich ośrodków znajduje się na stronie internetowej programu: www.kursjazdynaautostradzie.pl. Kursant może także zgłosić na stronie internetowej OSK spoza listy i tym samym zachęcić go do przystąpienia do programu, dzięki czemu zyska możliwość odbycia bezpłatnych jazd po autostradzie; 

Będąc kursantem, który już odbył kurs przygotowujący na prawo jazdy, ale z różnych powodów chciałby dodatkowo skorzystać z jazdy po autostradzie z instruktorem OSK;

Będąc kierowcą, który chciałby sprawdzić swoją technikę jazdy po autostradzie pod okiem trenera lub przygotować się do jazdy po tego typu drodze.

 

W obu ostatnich przypadkach należy zapisać się na jazdy w wybranym na stronie internetowej programu Ośrodku Szkolenia Kierowców lub Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy. Dostępne terminy widoczne są w specjalnie przygotowanym kalendarzu. Realizacja jazd doszkalających w ramach programu Kurs jazdy na autostradzie jest dla jego uczestników bezpłatna. 

 

Z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Autostrady Wielkopolskiej wynika, iż niespełna 17% kierowców posiadających prawo jazdy miało okazję przećwiczyć podczas kursu jazdę po autostradzie. Potrzebę zmiany podejścia do kursantów i wprowadzenie takich jazd w praktyce w trakcie szkolenia kierowców potwierdzają także policyjne statystyki. 

 

- Do najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych na autostradzie należy niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu oraz nieprawidłowa zmiana pasa ruchu. Przypominamy, że odcinek autostrady upoważnia kierowcę do jazdy z prędkością 140 km/h. Prędkość ta jednak wymaga od kierowcy szczególnej ostrożności i szybkiej reakcji – mówi  st. asp. Izabela Czerwińska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

 

Głównym i najważniejszym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kurs jazdy na autostradzie obejmuje wszystkie aspekty jazdy autostradami i drogami ekspresowymi – od prawidłowego włączania się do ruchu, zmiany pasów ruchu, właściwego sygnalizowania manewrów, po zasady korzystania z Punktów Poboru Opłat oraz Miejsc Obsługi Podróżnych. Dzięki temu kursanci bezpieczniej podejmują decyzje za kierownicą, w bardziej płynny i pewny sposób wykonują wszystkie manewry oraz są w stanie wyczuć różnice pomiędzy prędkościami w trakcie różnych manewrów. Ponadto poruszanie się po autostradach i trasach szybkiego ruchu najlepiej uczy zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy autami, która zgodnie z przepisami wynosi połowę wartości widocznej na liczniku prędkości samochodu. 

 

Ambasadorem programu jest Tomek Czopik, promotor bezpiecznej jazdy, trener, kierowca sportowy, który także uczy bezpiecznej jazdy. 

 

- Działania promujące odpowiedzialne zachowanie kierowców i motywujące ich do zachowania większej rozwagi za kierownicą są niezwykle istotne. Od lat prowadzę tego rodzaju szkolenia i cieszę się, że powstał taki program jak Kurs jazdy na autostradzie. Z doświadczenia wiem, że najskuteczniejsza nauka prawidłowej jazdy i stosowania właściwych manewrów oraz zachowania dynamiki prowadzenia pojazdu odbywa się pod okiem doświadczonego instruktora. To w połączeniu z solidnym przygotowaniem teoretycznym i maksymalną koncentracją w trasie zwiększa bezpieczeństwo na drodze zarówno kierowcy, jego pasażerów jak i innych uczestników ruchu – mówi Tomek Czopik, Ambasador programu Kurs jazdy na autostradzie. 

 

Autostrada Wielkopolska jako pierwsza w kraju zainicjowała w 2021 roku Kurs jazdy na autostradzie. To ważny program społeczno-edukacyjny, który realnie wpływa na umiejętności przyszłych i obecnych kierowców poruszających się drogami o podwyższonej prędkości. Realizując projekt Autostrada Wielkopolska ściśle współpracuje z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Poznaniu i Zielonej Górze. Patronat honorowy nad programem objęli: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Marszalek Województwa Wielkopolskiego, Marszalek Województwa Lubuskiego, Prezydent Miasta Poznania oraz Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. 

 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Słupca

Spółka Autostrada Wielkopolska przystępuje do prac związanych z remontem nawierzchni na węźle autostradowym Słupca (km 229+173 A2) oraz MOP Lądek (km 237+000 A2, kierunek Warszawa). Rozpoczęcie prac planowane jest od 23 maja br. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

W związku z pracami na węźle Słupca zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na rondzie łączącym drogę wojewódzką nr 466 z łącznicami zjazdowymi z autostrady A2 oraz drogą dojazdową do SPO Słupca w kierunku Poznania. Z uwagi na remont nawierzchni na MOP Lądek, nastąpi czasowe całkowite wyłączenie z użytkowania MOP. Wjazd na MOP Lądek zostanie zamknięty w poniedziałek 23.05. w godzinach porannych.

Czas realizacji prac remontowych w obu lokalizacjach planowany jest na ok. 3 dni, jednak jest on uzależniony od warunków atmosferycznych. Niesprzyjająca pogoda, w postaci np. opadów deszczu, może opóźnić termin ich rozpoczęcia lub zakończenia. Spółka oraz Wykonawca robót dokłada wszelkich starań, aby prace przebiegły sprawnie i były jak najmniej uciążliwe dla kierowców.

Remont nawierzchni podyktowany jest dbałością Koncesjonariusza o utrzymanie wysokiej jakość drogi oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców korzystających z Autostrady Wielkopolskiej.

UWAGA WAŻNE! Zwolnienie z opłat za przejazd autostradą A2 na odcinku Świecko- Konin - pomoc humanitarna dla Ukrainy

W celu ustalenia przejazdów z pomocą humanitarną dla Ukrainy, prosimy o kontakt z infolinią Autostrady Wielkopolskiej: nr tel. +48 800 022 242 lub pod adresem e-mail: infolinia@mail.autostrada-a2.pl ; albo ua@awsa.pl.

Przejazdy te trzeba zgłosić co najmniej 24 h przed planowanym przejazdem lub do 10.00 rano w piątek, jeśli przejazd będzie odbywał się w sobotę lub niedzielę.

BEZPŁATNY PRZEJAZD DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH Z UKRAINY NA AUTOSTRADZIE WIELKOPOLSKIEJ

Kierując się poczuciem solidarności z ludnością cywilną pokrzywdzoną działaniami wojennymi, Autostrada Wielkopolska znosi opłaty za przejazd koncesyjnym odcinkiem A2 dla mieszkańców  Ukrainy. 

Spółka w porozumieniu i z wsparciem Ministerstwa Infrastruktury podjęła decyzję o zwolnieniu z opłat za przejazd ukraińskich aut osobowych na całym koncesyjnym odcinku A2,  między Świeckiem a Koninem. Opłaty nie będą pobierane za przejazd samochodów osobowych zarejestrowanych w Ukrainie, tj. posiadających ukraińskie tablice rejestracyjne. Autostrada Wielkopolska będzie także wspierała przejazdy  konwojów z pomocą humanitarną.

- W obliczu tragicznej sytuacji, jaką jest wojna, wiele ukraińskich rodzin szuka schronienia u swoich rodzin, przyjaciół i osób dobrej woli  w Polsce czy nawet jeszcze dalej, na zachodzie Europy. Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla samochodów osobowych podróżujących z Ukrainy i konwojów humanitarnych spieszących z pomocą. W ten symboliczny sposób chcemy okazać swoją solidarność z narodem Ukraińskim i ułatwić uchodźcom podróż do bezpieczniejszego jutra – mówi Krzysztof Andrzejewski, członek Zarządu Autostrady Wielkopolskiej S.A.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Wystarczy zgłoszenie w Punkcie Poboru Opłat, czyli przy tzw. bramkach, u pracownika w budce kasjerskiej. 

Dla przewozu migrantów spod ukraińskiej granicy samochodami zarejestrowanymi w Polsce także przewidziano ułatwienia. Takie przejazdy powinny jednak zostać wcześniej zgłoszone i uzgodnione z Autostradą Wielkopolską. Podobnie konwoje z pomocą humanitarną jadące na Ukrainę będą mogły występować o zwolnienie z opłat na całym koncesyjnym odcinku A2, czyli między Świeckiem a Koninem. 

W celu ustalenia przejazdów z pomocą humanitarną dla Ukrainy, prosimy o kontakt z infolinią Autostrady Wielkopolskiej: nr tel. +48 800 022 242 lub pod adresem e-mail: infolinia@mail.autostrada-a2.pl ; albo ua@awsa.pl