Remont nawierzchni na węźle autostradowym Września

W niedzielę, 28 listopada br. rozpocznie się ostatni już etap remontu nawierzchni na węźle autostradowym Września. W związku z pracami, w ciągu dnia, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Kierowców prosimy o szczególną uwagę, stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu oraz poleceń osób kierujących ruchem. Zakończenie prac planowane jest na 29 listopada. 

Przed nami ostatni etap remontu nawierzchni na węźle autostradowym Września. Spółka Autostrada Wielkopolska SA realizuje wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni. Aby prace były jak najmniej uciążliwe dla kierowców, remont został podzielony na kilka etapów. Ostatnie prace dotyczą wymiany dylatacji na drugim obiekcie mostowym na drodze krajowej DK92 (z Poznania do Wrześni) pomiędzy rondem znajdującym się przy zjeździe z autostrady A2 a drugim rondem na skrzyżowaniu DK92 z DK15. Ruch będzie odbywać się w sposób wahadłowy

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Września

Spółka Autostrada Wielkopolska dokłada wszelkich starań aby prace modernizacyjne przebiegały sprawnie i bez zbędnych utrudnień mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości drogi oraz bezpieczeństwa kierowców. Niemniej na termin realizacji prac mogą wpłynąć warunki atmosferyczne.

 

 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Września

10 listopada br. rozpocznie się kolejny etap remontu nawierzchni na węźle autostradowym Września. W związku z pracami, w ciągu dnia, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Kierowców prosimy o szczególną uwagę, stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu oraz poleceń osób kierujących ruchem. 

Zgodnie z planem utrzymaniowym Spółka Autostrada Wielkopolska SA realizuje prace związane z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na węźle autostradowym Września zlokalizowanym na 209 km autostrady A2. Aby prace były jak najmniej uciążliwe dla kierowców, remont został podzielony na kilka etapów. 10 listopada rozpocznie się jeden z ostatnich, który dotyczy wymiany dylatacji na obiekcie mostowym na drodze krajowej DK92 (z Poznania do Wrześni) pomiędzy rondem znajdującym się przy zjeździe z autostrady A2 a drugim rondem na skrzyżowaniu DK92 z DK15. Ruch będzie odbywać się w sposób wahadłowy:

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Września

Na terminy realizacji poszczególnych etapów mogą wpłynąć warunki atmosferyczne. Spółka Autostrada Wielkopolska dokłada wszelkich starań aby prace modernizacyjne przebiegały sprawnie i bez zbędnych utrudnień mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości drogi oraz bezpieczeństwa kierowców.

 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Września

2 października planowane jest zakończenie modernizacji łącznic zjazdowych z autostrady A2 na węźle Września i rozpoczęcie kolejnych etapów prac. W związku z pracami zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na drodze krajowej 92, a w późniejszych etapach objazdy. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. 
 
Spółka Autostrada Wielkopolska SA realizuje prace związane z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na węźle autostradowym Września zlokalizowanym na 209 km autostrady A2. Aby prace były jak najmniej uciążliwe dla kierowców, remont został podzielony na kilka etapów. 
 
W sobotę, 2 października planowane jest zakończenie prac na łącznicach zjazdowych z autostrady i przeniesienie robót na odcinek drogi krajowej nr 92 prowadzący z Poznania do Wrześni pomiędzy rondem znajdującym się przy zjeździe z autostrady A2, a drugim rondem na skrzyżowaniu DK92 z DK15. W tym przypadku ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo. 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Września

Kierowcy będą mogli korzystać ze zjazdów z autostrady A2 zarówno z kierunku Świecka jak i Warszawy, a także wjechać na autostradę w obu kierunkach. 
 
Rozpoczęcie kolejnego etapu prac planowane jest na poniedziałek, 4 października. Obejmie on modernizację nawierzchni na łącznicach wjazdowych na autostradę A2. Oznacza to, że kierowcy chcący wjechać na autostradę A2 na węźle Września nie będą mieli takiej możliwości i będą musieli skorzystać z objazdów: 

 • dla pojazdów chcących włączyć się do ruchu na autostradzie A2 w stronę Warszawy, objazd zostanie poprowadzony drogą krajową DK92 z Wrześni w stronę Słupcy. Następnie w Słupcy skręt w prawo w drogę wojewódzką DW466 do węzła Słupca i tam wjazd na autostradę A2 w kierunku Warszawy.

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Września

 • dla pojazdów chcących wjechać na autostradę A2 w kierunku na Świecko objazd zostanie poprowadzony drogą krajową DK92 z Wrześni w stronę Poznania. Następnie na węźle Kostrzyn skręt w drogę ekspresową S5 w kierunku węzła Poznań Wschód. Na węźle Poznań Wschód wjazd na autostradę A2 w kierunku Poznania.

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Września

Czas realizacji powyższych etapów uzależniona jest od warunków atmosferycznych. Spółka Autostrada Wielkopolska dokłada wszelkich starań aby prace modernizacyjne przebiegały sprawnie i bez zbędnych utrudnień mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości drogi oraz bezpieczeństwa kierowców. Objazdy na całej ich długości zostaną odpowiednio oznakowane

 

 

 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Września

W najbliższy poniedziałek, 20 września rozpocznie się kolejny etap modernizacji nawierzchni na węźle autostradowym Września. W związku z pracami zostaną wprowadzone objazdy. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. 

Kolejny etap prac remontowych obejmuje wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni na łącznicach zjazdowych z autostrady A2 na węźle Września (ok. 209 km A2) zarówno dla kierowców podróżujących z kierunku Warszawy do Wrześni jak i z kierunku Świecka do Wrześni. W związku z wyłączeniem łącznic z użytkowania na czas remontu, zostały wytyczone objazdy:

 • Dla pojazdów jadących autostradą A2 od strony Warszawy i chcących zjechać do Wrześni będzie poprowadzony objazd przez węzeł Słupca. Dalej drogą wojewódzką DW466 do Słupcy. Następnie w Słupcy skręt w lewo w DK92 w stronę Wrześni i dalej dojazd do węzła Września autostrady A2.

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Września

 • dla pojazdów jadących autostradą A2 od strony Świecka i chcących zjechać do Wrześni będzie poprowadzony objazd przez węzeł Poznań Wschód. Dalej drogą ekspresową S5 do węzła Kostrzyn. Następnie na węźle Kostrzyn skręt w prawo w DK92 w stronę Wrześni i dalej dojazd do węzła Września autostrady A2.

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Września

Modernizacja nawierzchni na łącznicach zjazdowych z autostrady A2 na węźle Września planowana jest na 20-28.09 br. Jednak na termin realizacji mogą wpłynąć warunki atmosferyczne – pogorszenie pogody, opady deszczu itp. Spółka Autostrada Wielkopolska dokłada wszelkich starań aby prace modernizacyjne przebiegały sprawnie i bez zbędnych utrudnień mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości drogi oraz bezpieczeństwa kierowców.

 
O realizacji kolejnych etapów będziemy informować w dalszych komunikatach. 

 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Września

13 września rozpocznie się remont nawierzchni na węźle autostradowym Września. W związku z pracami zostanie wprowadzony ruch wahadłowy a w późniejszych etapach objazdy. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. 

Zgodnie z planem utrzymaniowym Spółka Autostrada Wielkopolska SA przystępuje do prac związanych z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na węźle autostradowym Września zlokalizowanym na 209 km autostrady A2. Aby prace były jak najmniej uciążliwe dla kierowców, remont został podzielony na kilka etapów. Pierwszy z nich rozpocznie się w poniedziałek, 13 września i będzie dotyczył wymiany nawierzchni na Drodze DK92 od ronda przy zjeździe z Autostrady A2 do końca Pasa Drogowego Autostrady drogą DK92 w kierunku Poznania. Ruch będzie odbywać się w sposób wahadłowy.

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Września

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Września

W kolejnym etapie drogowcy rozpoczną prace na odcinku DK 92 prowadzącym z Poznania do Wrześni pomiędzy rondem znajdującym się przy zjeździe z autostrady A2 a drugim rondem na skrzyżowaniu DK92 z DK15. Także w tym przypadku ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo. Rozpoczęcie prac planowane jest na 18 września br. 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Września

Na terminy realizacji poszczególnych etapów mogą wpłynąć warunki atmosferyczne. W przypadku zmiany terminów oraz o realizacji kolejnych etapów będziemy Państwa informować w dalszych komunikatach. Spółka Autostrada Wielkopolska dokłada wszelkich starań aby prace modernizacyjne przebiegały sprawnie i bez zbędnych utrudnień mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości drogi oraz bezpieczeństwa kierowców.

 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin

24 sierpnia br. Autostrada Wielkopolska wznawia prace związane z remontem nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin (21 km A2). W związku z pracami zostaną wprowadzone objazdy. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. 
 
We wtorek, 24 sierpnia prace rozpoczną się na łącznicy zjazdowej z A2, kierunek Warszawa, do Rzepina i Świebodzina. W związku z tym, kierowcy podróżujący ze Świecka nie będą mieli możliwości zjazdu z A2 na drogę krajową nr 92. Wytyczony objazd prowadzi płatnym odcinkiem A2 do węzła autostradowego w Torzymiu, drogą wojewódzką nr 138 do Torzymia i dalej drogą krajową nr 92 do węzła Rzepin. Kierowcy korzystający z objazdu, jadący między punktami poboru opłat w Tarnawie i Torzymiu będą zwolnieni z opłat. 
Remont nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin

Kolejny, ostatni już etap modernizacji nawierzchni na węźle Rzepin, planowany jest na 25 sierpnia br. Obejmie on łącznicę umożliwiającą wjazd na A2 od strony Rzepina i Świebodzina. Oznacza to, że kierowcy podróżujący do Świecka z tych kierunków będą korzystać z wjazdu na A2 w Torzymiu. Wytyczony objazd z remontowanego węzła Rzepin prowadzi drogą krajową nr 92 do Torzymia, następnie drogą wojewódzką nr 138 do węzła Torzym i dalej płatnym odcinkiem A2 do węzła Rzepin. Kierowcy korzystający z objazdu zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania opłat na odcinku między SPO Torzym a PPO Tarnawa. 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin

Remont nawierzchni podyktowany jest dbałością koncesjonariusza o utrzymanie wysokiej jakość drogi oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców korzystających z Autostrady Wielkopolskiej. W trosce o zminimalizowanie ograniczeń w ruchu prace zostały podzielone na 10 etapów. Pierwszy rozpoczął się 9 czerwca br. Zakończenie całości prac planowane jest na koniec sierpnia tego roku. 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Torzym

9 sierpnia planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu modernizacji nawierzchni na węźle autostradowym w Torzymiu. Prace obejmą remont łącznicy wjazdowej na koncesyjny odcinek A2 z drogi wojewódzkiej nr 138 w kierunku na Poznań. Oznacza to wprowadzenie objazdu dla kierowców jadących na wschód i chcących włączyć się do ruchu na autostradzie na węźle A2 w Torzymiu. Prosimy o uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.
 
Objazd zostanie poprowadzony drogą wojewódzką nr 138, następnie drogą krajową nr 92, następnie drogą gminną do węzła Świebodzin Północ (S3) i dalej drogą ekspresową S3 do węzła Jordanowo, na którym kierowcy udający się w kierunku Poznania będą mogli włączyć się do ruchu na A2

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Torzym

W kolejnych etapach modernizacji nawierzchni zostanie wprowadzony ruch wahadłowy w obrębie ronda na węźle Torzym. Odpowiednio:
 
Etap 5

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Torzym

Etap 6

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Torzym

Etap 7

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Torzym

Etap 8

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Torzym

Etap 9

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Torzym

Spółka Autostrada Wielkopolska II SA realizuje prace związane z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na Węźle Torzym. Jest to konieczne ze względu na utrzymanie wysokiej jakość drogi oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców korzystających z Autostrady Wielkopolskiej. 

„Kurs jazdy na autostradzie” – Autostrada Wielkopolska inauguruje nowy program edukacyjny

Autostrada Wielkopolska startuje z pierwszym w Polsce społeczno-edukacyjnym programem „Kurs jazdy na autostradzie”. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez ciągłe podnoszenie umiejętności kierowców w zakresie techniki jazdy trasami szybkiego ruchu, których w Polsce z roku na rok mamy coraz więcej. Zdobyta w ramach kursów nauki jazdy wiedza teoretyczna, wsparta będzie praktyczną nauką jazdy na autostradzie. Program realizowany będzie we współpracy z wielkopolskimi i lubuskimi ośrodkami szkolenia kierowców, a jego ambasadorem został utytułowany kierowca rajdowy Tomasz Czopik.

Jazda na odcinkach autostrady lub na drogach ekspresowych nie jest dziś obowiązkowym elementem kursu na prawo jazdy. Wielu kierowców mierzy się z tym wyzwaniem samodzielnie, podczas pierwszej podróży. Dlatego Autostrada Wielkopolska uruchomiła przełomowy program, który umożliwi odbycie jazd po autostradzie wraz z doświadczonymi instruktorami z ośrodków szkolenia kierowców. Pozwoli to kierowcom nabrać pewności i sprawności w poruszaniu się po tego typu drogach.  

- Nieustannie podnosimy poziom bezpieczeństwa związany z infrastrukturą drogową dostępną na Autostradzie Wielkopolskiej. Teraz przyszedł czas na program adresowany wprost do osób korzystających z naszej autostrady, których z roku na rok przybywa. Chcemy, aby każdy kierowca posiadał praktyczne i przede wszystkim sprawdzone umiejętności, które podczas jazdy autostradą pozwolą mu czuć się pewnie i reagować we właściwy sposób. Dlatego Autostrada Wielkopolska zaprosiła do współpracy profesjonalne ośrodki szkolenia kierowców, którym umożliwimy bezpłatne jazdy naszą autostradą. Instruktorzy najpierw przygotują kursantów teoretycznie, a następnie nauczą ich jazdy po autostradzie i przećwiczą zachowania w sytuacjach nietypowych dla innych miejskich dróg. Dzięki temu kursanci pozbędą się obaw przed korzystaniem z dróg szybkiego ruchu, a podróż autostradą stanie się dla nich przyjemna i, co najważniejsze, bezpieczna – mówi Krzysztof Andrzejewski, członek zarządu Autostrady Wielkopolskiej SA.

„Kurs jazdy na autostradzie” – Autostrada Wielkopolska inauguruje nowy program edukacyjny

Rekrutacja do programu ruszyła już z początkiem lipca. Pierwszy etap dotyczy ośrodków szkolenia kierowców, które mogą zgłaszać swój udział do programu. Kolejny etap rekrutacji rozpocznie się w pierwszej połowie sierpnia i będzie dotyczył osób, które będą chciały odbyć kursy na prawo jazdy. Aby zostać uczestnikiem programu wystarczy z listy ośrodków szkolenia kierowców zakwalifikowanych do „Kursu jazdy na autostradzie” wybrać ośrodek najbliższy swojego miejsca zamieszkania i odbyć w nim kurs. Termin rozpoczęcia jazd na autostradzie zależeć będzie od programu nauki realizowanego przez ośrodek szkolenia kierowców współpracujący z Autostradą Wielkopolską. Partnerskie ośrodki uczestniczące w programie będą miały m.in. zapewniony bezpłatny wjazd na autostradę A2, a także będą mogły uczestniczyć w konkursie. Zwycięskie ośrodki otrzymają wartościowe nagrody wspierające ich działalności dydaktyczną. Pierwsza edycja „Kursu jazdy na autostradzie” potrwa do listopada 2021 roku. 

Na potrzeby programu powstała platforma online www.kursjazdynaautostradzie.pl, na której kursanci, instruktorzy i właściciele ośrodków szkolenia kierowców, ale też kierowcy, którzy chcą jeszcze lepiej poznać środowisko autostradowe i udoskonalić swoje umiejętności jazdy po trasach szybkiego ruchu, znajdą wszelką niezbędną wiedzę. Uczestnicy programu znajdą tam m.in. teoretyczne i praktyczne informacje, jak zachowywać się na autostradzie, filmy instruktażowe pokazujące zasady poruszania się po autostradzie oraz materiały dydaktyczne niezbędne w procesie kształcenia realizowanym przez ośrodki szkolenia kierowców. 

Jak wynika z badań ARC Rynek i Opinia poprzedzających start programu „Kurs jazdy na autostradzie”, aż 66 proc. kierowców popełnia błędy w trakcie jazdy autostradą. Większość respondentów przyznaje, że nie miała możliwości nauczyć się jazdy taką drogą podczas przygotowań do egzaminu na prawo jazdy. Jazda autostradą wymaga bowiem od kierowców niezwykłej czujności, podzielności uwagi i maksymalnego skupienia. Złudzenie optyczne na zjeździe z koniecznością wytracenia prędkości, prawidłowe wykorzystanie pasa rozbiegowego czy specjalne węzły drogowe – to nie jedyne sytuacje, niedostępne na innych trasach, z którymi kierowcy mogą się spotkać podczas jazdy autostradą. Co ciekawe, polscy kierowcy są powszechnie zainteresowani uczestnictwem w dodatkowych bezpłatnych lekcjach. Zainteresowanie zdobyciem właściwej techniki jazdy po autostradzie deklaruje aż 80 proc. kierowców. Potrzebę takich szkoleń wyraźniej widać również wśród osób, które dopiero planują zdać egzamin na prawo jazdy. Zainteresowanie dodatkowymi kursami deklaruje w tym przypadku 79 proc. badanych. 

Program „Kurs jazdy na autostradzie” może przyczynić się do skutecznej realizacji „Wizji zero”, czyli wyeliminowania śmiertelnych wypadków na polskich drogach. Z badań ekspertów Politechniki Gdańskiej wynika, że ryzyko bycia ofiara śmiertelną̨ w odniesieniu do liczby mieszkańców w Polsce jest dwukrotnie wyższe niż̇ średnia w UE, a nawet trzykrotnie wyższe niż̇ Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwecji. 

„Kurs jazdy na autostradzie” to nie jedyny program społeczno-edukacyjny poprawiający bezpieczeństwo na drogach, którego inicjatorem jest Autostrada Wielkopolska. Ogromy sukces odniósł projekt „Autostrada do Szkoły”. W latach 2017-2019 przeszkolonych zostało 11 tysięcy uczniów z klas 1-3 z blisko 200 szkół w województwach wielkopolskim i lubuskim. Celem programu była skuteczna edukacja dzieci z zakresu zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez naukę, zabawę oraz innowacyjną technologię. Po raz pierwszy w Polsce do nauki zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego Autostrada Wielkopolska wykorzystała m.in. wirtualną rzeczywistość. We współpracy z ekspertami powstała specjalna aplikacja dostosowana do gogli VR. Po ich nałożeniu, uczeń przenosił się do wirtualnego miasta, gdzie uczył się najważniejszych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto w pobliżu szkół w województwach wielkopolskim i lubuskim powstało 8 eksperymentalnych przejść dla pieszych z Zebrą Zbyszkiem, bohaterem programu, 2 kolejne zostały wzbogacone o nowe znaki drogowe, kocie oczka oraz czerwone pola spowalniające.


Patronami honorowymi programu „Kurs jazdy na autostradzie” są Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Prezydent Miasta Poznania oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Torzym

19 lipca rozpocznie się remont nawierzchni na węźle autostradowym Torzym (w okolicach 35km A2). W związku z pracami planowane są objazdy. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. 

Spółka Autostrada Wielkopolska II SA przystępuje do modernizacji nawierzchni na węźle autostradowym Torzym. Prace będą polegały na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni. Jest to konieczne ze względu na utrzymanie wysokiej jakość drogi oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców korzystających z Autostrady Wielkopolskiej. 

Prace będą podzielone na kilka etapów. Pierwszy rozpocznie się 19 lipca  br. i będzie dotyczył modernizacji łącznicy zjazdowej z A2 w kierunku drogi wojewódzkiej nr 138 dla kierowców jadących z Poznania. Wytyczony objazd będzie prowadził przez węzeł Jordanowo na drogę S3, następnie drogą gminną na węźle S3 Świebodzin Północ, a następnie drogą krajową nr 92 i DW 138 do węzła Torzym. 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Torzym

W przeciągu kolejnych tygodni prace będą realizowane w następujących etapach:
 
ETAP II
 
Modernizacja i czasowe wyłączenie dla ruchu łącznicy zjazdowej z A2 w kierunku drogi wojewódzkiej 138 dla kierowców jadących ze Świecka. Wytyczony objazd będzie prowadził przez węzeł Rzepin, drogę krajową nr 92 i dalej do węzła Torzym DW138.
Remont nawierzchni na węźle autostradowym Torzym
 
 
ETAP III
 
Trzeci etap modernizacji obejmie naprawę i czasowe wyłączenie z użytkowania łącznicy wjazdowej na A2 z drogi wojewódzkiej nr 138 dla kierowców podróżujących do Świecka. Wytyczony objazd poprowadzi drogą wojewódzką 138 do Torzymia, następnie drogą krajową nr 92 do węzła Rzepin, na którym kierowcy jadący do Świecka będą mogli włączyć się do ruchu na A2. 
Remont nawierzchni na węźle autostradowym Torzym
 
 
ETAP IV
Czwarty etap obejmie modernizację łącznicy wjazdowej na A2 z drogi wojewódzkiej nr 138 w kierunku na Poznań. Objazd zostanie poprowadzony drogą wojewódzką nr 138, następnie drogą krajową nr 92, następnie drogą gminną do węzła Świebodzin Północ (S3) i dalej drogą ekspresową S3 do węzła Jordanowo, na którym kierowcy udający się w kierunku Poznania będą mogli włączyć się do ruchu na A2.
Remont nawierzchni na węźle autostradowym Torzym
 
 
O wprowadzaniu kolejnych etapów będziemy informować Państwa w osobnych komunikatach. 
 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin (21 km A2) wchodzi w kolejną fazę.  24 czerwca rozpocznie się kolejny etap. W związku z pracami zostanie wprowadzony ruch wahadłowy w obrębie południowego ronda oraz drodze pomiędzy rondami oraz objazd DK nr 92. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Prace modernizacyjne na kolejnym odcinku Węzła Rzepin wymagają zamknięcia południowo-wschodniej części południowego ronda węzła Rzepin oraz połowy (wschodni pas ruchu) drogi łączącej północne i południowe rondo. Kontynuowany będzie ruch wahadłowy w obrębie południowego ronda oraz drodze pomiędzy rondami.

Oznacza to brak przejazdu dla kierowców jadących ze Świecka na Rzepin i konieczność objazdu Drogą Krajową nr 92 przez stację benzynową Polmax w Boczowie


Remont nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin
 

Remont nawierzchni jest konieczny ze względu na utrzymanie wysokiej jakości drogi oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróży kierowców korzystających z Autostrady Wielkopolskiej. 

W trosce o zminimalizowanie ograniczeń w ruchu prace zostały podzielone na 10 etapów. Realizacja odbywa się dynamicznie i zgodnie z planem. Kolejny etap prac jest planowany na 28 czerwca br. 

Prace remontowe będą się odbywać na wschodniej stronie odcinka Drogi Krajowej nr 92 prowadzącej od Świebodzina do Rzepina, na północno wschodniej części południowego ronda węzła Rzepin oraz drodze łączącej północne i południowe rondo po stronie wschodniej. Kontynuowany będzie ruch wahadłowy w obrębie południowego ronda oraz drodze pomiędzy rondami.

Ponadto zostanie wprowadzony ruch wahadłowy po zachodniej część odcinka Drogi Krajowej nr 92. Zamknięta zostanie także łącznica prowadząca od Rzepina/DK92 w kierunku Poznania. Zostanie wytyczony objazd DK92 przez węzeł Torzym – kierowcy jadący z okolic Rzepina w kierunku Poznania będą mogli włączyć się do ruchu na autostradzie na węźle Torzym. Kierowcy, którzy wjechali na A2 wcześniej, np. w Świecku i udają się w kierunku Warszawy, nie odczują zmian w ruchu. 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin

 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin

Drogowcy kontynuują prace modernizacyjne na węźle autostradowym Rzepin (21 km A2). 17 czerwca rozpocznie się kolejny etap. W związku z pracami zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na północnej części ronda węzła Rzepin. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. 

Remont nawierzchni jest konieczny ze względu na utrzymanie wysokiej jakości drogi oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróży kierowców korzystających z Autostrady Wielkopolskiej. 

W trosce o zminimalizowanie ograniczeń w ruchu prace zostały podzielone na 10 etapów. Realizacja odbywa się dynamicznie i zgodnie z planem – drogowcy wykonali już pierwsze trzy etapy. Kolejny rozpocznie się 17 czerwca i obejmie zamknięcie południowej części północnego ronda węzła Rzepin oraz połowy (zachodni pas ruchu) drogi łączącej południowe i północne rondo. Ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo po północnej części ronda oraz po wschodniej części drogi łączącej oba ronda.

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin

14 czerwca rozpocznie się kolejny etap remontu nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin (21 km A2). W związku z pracami zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na drodze powiatowej 1254F. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. 

Spółka Autostrada Wielkopolska II SA realizuje prace związane z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin zlokalizowanym na 21 km autostrady A2. Remont nawierzchni podyktowany jest dbałością koncesjonariusza o utrzymanie wysokiej jakość drogi oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców korzystających z Autostrady Wielkopolskiej. 

W trosce o zminimalizowanie ograniczeń w ruchu prace zostały podzielone na 10 etapów. Pierwszy rozpoczął się 9 czerwca br. i potrwa do 14 czerwca. Związany z nim objazd Drogą Krajową nr 92 od Węzła Torzym w kierunku Świecka przestanie obowiązywać najpóźniej w dniu 14 czerwca i kierowcy będą mogli wówczas korzystać już ze zjazdu na węźle Rzepin. Równocześnie prace modernizacyjne przenoszą się na drogę powiatową 1254F prowadzącą od strony północnego ronda Rzepin w kierunku Rzepina. Na tym odcinku będzie obowiązywał ruch wahadłowy. 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin

 

Remont nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin

9 czerwca rozpocznie się remont nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin (w okolicach 20km A2). W związku z pracami planowane są objazdy. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. 

Spółka Autostrada Wielkopolska II SA przystępuje do prac związanych z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin zlokalizowanym na 20 km autostrady A2. Remont nawierzchni podyktowany jest dbałością koncesjonariusza o utrzymanie wysokiej jakość drogi oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców korzystających z Autostrady Wielkopolskiej. 

Prace będą podzielone na 10 etapów, z których pierwszy rozpocznie się 9 czerwca br. Przewidywane zakończenie całego remontu – pierwsza połowa sierpnia 2021 r.

W pierwszym etapie zostanie wyremontowana łącznica zjazdowa z Poznania w kierunku m. Rzepin oraz Drogi Krajowej 92. Zalecany objazd do m. Rzepin będzie prowadził przez Drogę Krajową nr 92 tj.: kierowcy jadący autostradą A2 np. z Poznania do Rzepina będą proszeni o zjazd z autostrady na węźle Torzym na Drogę Wojewódzką nr 138 w kierunku Torzymia i dalej Drogi Krajowej nr 92 na Rzepin. Ponadto przewidywane są utrudnienia w ruchu w obrębie północnego ronda oraz Drogi Powiatowej 1254F (w kierunku m. Rzepin).

 

Wiosna na A2. Uważaj na pracujący na drodze sprzęt!

Do 15 wzrosła liczba osłon energochłonnych zabezpieczających kierowców i służby Autostrady Eksploatacji. Poduszki antyzderzeniowe minimalizują skutki kolizji pojazdów z pracującym na koncesyjnej autostradzie A2 Świecko - Konin sprzętem, pod warunkiem zachowania przez kierowców szczególnej ostrożność na odcinkach gdzie drogowcy prowadzą prace utrzymaniowe. 

Prace wiosenne na Autostradzie Wielkopolskiej toczą się pełną parą. Koszenie terenów zielonych, mycie znaków drogowych i barier energochłonnych, to tylko część zadań, jakie muszą przed  sezonem wakacyjnym wykonać pracownicy spółki Autostrada Eksploatacja, odpowiedzialnej za utrzymanie A2 pomiędzy Świeckiem a Koninem. Pomimo tego, że wszystkie prace są prawidłowo oznakowane i zabezpieczone, tylko w tym roku doszło już do 4 kolizji z pracującym na drodze sprzętem. W ubiegłym roku takich zdarzeń było aż 12. 

 - Osłony energochłonne już niejednokrotnie uratowały życie kierowcom i naszym pracownikom. Systematycznie poprawiamy bezpieczeństwo na koncesyjnej autostradzie i dlatego zdecydowaliśmy się na zakup kolejnych podsuszek antyzderzeniowych. Każdy z pięciu Obwodów Utrzymania Autostrady dysponuje już trzema osłonami, które każdorazowo zabezpieczają prowadzone na drodze prace. Są one montowane na ciężarówkach o masie całkowitej powyżej 8 ton, a ich celem jest pochłonięcie energii kinetycznej pojazdu uderzającego w poduszkę - mówi Włodzimierz Matczak, dyrektor Eksploatacji Autostrady w firmie Autostrada Eksploatacja.

Autostrada Ekspolatacja jako pierwsza w Polsce zaczęła stosować do zabezpieczenia prowadzonych na drodze prac tak montowane osłony antyzderzeniowe. Doświadczenia wynikające z ich zastosowania pokazują, że do większości zdarzeń na autostradzie by nie doszło, gdyby kierowcy baczniej zwracali uwagę na pracujący na drodze sprzęt utrzymaniowy. Zdaniem Marka Szwarca, kierownika Obwodu Utrzymania Autostrady w Bolewicach, widząc oznakowanie informujące o zbliżaniu się do prowadzonych na drodze prac utrzymaniowych, należy:

 1. Zachować szczególną ostrożność i obserwować otoczenie drogi,

 2. Jeśli oznakowanie nie wprowadza ograniczeń prędkości, kontynuować płynną jazdę z dozwoloną prędkością,

 3. Jeśli roboty odbywają się na pasie awaryjnym, nie hamować, nie przyspieszać, nie zmieniać pasa ruchu, 

 4. Jeśli prace odbywają się na którymś z pasów ruchu, zmienić pas płynnie z odpowiednim wyprzedzeniem. Przy dużym natężeniu ruchu stosować zasadę jazdy „na suwak”,

 5. Po minięciu pojazdów zabezpieczających prace, nie wracać gwałtownie na dotychczasowy pas ruchu, ponieważ do 50 metrów przed samochodem zabezpieczającym mogą znajdować się pracownicy lub sprzęt wykonujący prace utrzymaniowe,

 6. Po minięciu służb utrzymania, sprawdzić sytuację na drodze w lusterkach bocznych i wstecznym, a następnie płynnie powrócić na swój pas ruchu. 

Wiosna na A2. Uważaj na pracujący na drodze sprzęt!

Z przeprowadzonym w 2019 roku badań ankietowych wynika, że ponad 90 proc. kierowców docenia dbałość spółki o zapewnienie bezpieczeństwa osobom podróżującym Autostradą Wielkopolską. 71 proc. kierowców zauważa pracujące na autostradzie służby utrzymania, ale tylko 48 proc. z nich dostosowuje prędkość na drodze do ustawionego oznakowania. Zaledwie 38 proc. badanych zmniejszyło prędkość pojazdu do ich zdaniem odpowiedniej, a aż 10 proc. uznało, że nie musi zwalniać. 

Niezależnie od tego czy na drodze prowadzone są prace utrzymaniowe czy też nie, warto pamiętać o 5 żelaznych zasadach, które zapewnią bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom autostrady: 

 1. zachowuj odstęp,  tak by w razie potrzeby swobodnie wyhamować, 

 2. zjeżdżając z autostrady, sygnalizuj manewr z wyprzedzeniem,

 3. obserwuj cały czas to, co się dzieje wokół, by móc w razie niebezpieczeństwa zareagować,

 4. sygnalizuj niebezpieczeństwo zostawiając z przodu swojego samochodu trochę wolnego miejsca,

 5. miej ograniczone zaufanie do innych użytkowników drogi. 

Remont nawierzchni miejsc parkingowych na MOP Gozdowo

W dniu 10 maja 2021 r. rozpoczną się prace związane z remontem nawierzchni miejsc parkingowych na MOP Gozdowo km 216+500 oraz MOP Lądek km 237+000, na Odcinku I autostrady płatnej A2 Nowy Tomyśl – Konin.

Wykonawca robót/AWSA dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia dla użytkowników Miejsc Obsługi Podróżnych związane z tymczasowym wyłączeniem z użytkowania wybranych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i osobowych.

Zakończenie prac planowane jest na 31 maja 2021 r. 

Nowe stawki opłat za przejazd A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin

Od 15 lutego 2021 roku zmianie ulegają stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami Autostrady Wielkopolskiej na trasie Nowy Tomyśl – Konin. Zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami utrzymania autostrady oraz wzrostem inflacji. Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. 

Zmiana stawek opłat za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem A2 zostanie wprowadzona 15 lutego 2021 roku. Obowiązująca od tego dnia od godziny 6.00 rano stawka za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem, a Koninem będzie wynosić:

 • 23 PLN - Kat. 1 (motocykle i pojazdy osobowe o dwóch osiach)

 • 34 PLN - Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami)

 • 52 PLN - Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami)

 • 80 PLN - Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami)

 • 230 PLN - Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne)

Podane stawki zawierają podatek VAT, bowiem opłaty na koncesyjnych odcinkach autostrad w Polsce w przeciwieństwie do publicznych autostrad, są objęte 23-procentowym podatkiem od towarów i usług. 

Koszt przejazdu Autostradą Wielkopolska na trasie Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. Kierowcy pojazdów kategorii 1 płacą w tym przypadku 18 PLN za przejechanie 106 km. Oznacza to, że przejazd całym odcinkiem Autostrady Wielkopolskiej od Świecka do Konina o długości 255 km kosztuje kierowców aut osobowych około 34 groszy za jeden kilometr.  

Na poziom cen za przejazd płatnymi odcinkami Autostrady Wielkopolskiej wpływają realne koszty utrzymania, koszty obsługi kredytów oraz realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego. Zmiana cen podyktowana jest również utrzymującą się presją inflacyjną. Z danych Eurostatu wynika, że wzrost cen detalicznych w Polsce wyniósł w 2020 roku 3,4 proc. i był najwyższy w całej Unii Europejskiej. Z kolei jak podaje Narodowy Bank Polski inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii, a więc cen dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe, utrzymywała się w drugiej połowie 2020 roku na rekordowym od 18 lat poziomie ponad 4 proc. Ponadto z danych NBP wynika, że oczekiwania inflacyjne wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Zdaniem ponad 61 proc. ankietowanych przedsiębiorców w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny będą rosły szybciej lub w tempie bieżącej inflacji. 

Od wielu lat Autostrada Wielkopolska zapewnia podróżnym bezpieczny przejazd i usługę o najwyższym standardzie. Oznacza to w szczególności: 

 • Bardzo dobre utrzymanie nawierzchni i bezpieczny przejazd, 

 • 24 godzinną, 7 dni w tygodniu, stałą pomoc służb w przypadku awarii lub zdarzenia,

 • Infolinię i inne kanały komunikacji dla kierowców,

 • Czyste i bezpieczne Miejsca Obsługi Podróżnych,

 • Dostępność sieci stacji benzynowych wraz z restauracjami,

 • Dbałość o dobrostan zwierząt, przejścia i utrzymanie zieleni,

 • Wysokie standardy ochrony środowiska.

Autostrada Wielkopolska finalizuje obecnie rozbudowę autostradowej obwodnicy Poznania. Do inwestycji złotówki nie dołożyli podatnicy ani budżet państwa. Cały projekt jest finansowany ze środków własnych koncesjonariusza, a jego koszt netto to 202 mln PLN. Od 20 grudnia 2019 roku autostradowa obwodnica stolicy Wielkopolski na odcinku 16 km, pomiędzy węzłami Poznań Zachód - Poznań Krzesiny ma przejezdne po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Ten etap inwestycji został zrealizowany po raz pierwszy w Polsce „pod ruchem”. Kierowcy w trakcie rozbudowy mieli do dyspozycji cały czas po 2 pasy ruchu w obu kierunkach. Przejezdność 3-pasmowej autostradowej obwodnicy uzyskana pół roku szybciej niż pierwotnie zakładano nie oznaczała końca jej rozbudowy. W 2020 roku zrealizowano budowę nowych i rozbudowę istniejących ekranów akustycznych, wymieniono bariery drogowe na węzłach autostradowych, a także wymieniono oznakowania pionowe i poziome. Zadbano także o nowoczesne, inteligentne oświetlenie rozbudowanej obwodnicy. Zainstalowano 1300 opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Ich podstawową zaletą jest lepsze doświetlenie pasa drogi oraz energooszczędność. Tego typu oświetlenie zużywa o połowę mniej energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem sodowym. System zarządzania oświetleniem pozwala na inteligentne sterowanie natężeniem światła. Dzięki temu można je dostosować do aktualnych warunków drogowych, pogodowych i natężenia ruchu. Ważną zmianą poprawiającą bezpieczeństwo kierowców było też uruchomienie pod koniec 2020 roku systemu zarządzania ruchem. Dziewięć tablic zmiennej treści od Gołusek do Nagradowic na bieżąco informuje o sytuacji na drodze. Rozbudowa autostradowej obwodnicy Poznania jest niezwykle ważna dla setek tysięcy mieszkańców aglomeracji poznańskiej, którzy z obwodnicy stolicy Wielkopolski korzystają bezpłatnie. To także istotna inwestycja ułatwiająca krajowy i międzynarodowy transport, bowiem autostrada A2 jest głównym ciągiem komunikacyjnym łączącym wschodnią i zachodnią Polskę oraz Europę. To też najlepszy przykład trwałego dostarczania przez Autostradę Wielkopolską najwyższej jakości usługi autostradowej.

W 2020 roku Spółka wprowadziła zewnętrzne terminale płatnicze, umożliwiające płatności zbliżeniowe za przejazd autostradą bez konieczności podawania karty kasjerowi. Przeprowadziła też gruntowne remonty budynków toalet w Miejscach Obsługi Podróżnych. Ponadto rozbudowuje sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz opracowuje szereg rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska. 

Autostrada Wielkopolska pracuje obecnie nad wdrożeniem udogodnień dla kierowców podróżujących koncesyjnym odcinkiem A2 w zakresie elektronicznego poboru opłat, przy zastosowaniu odczytu tablic rejestracyjnych, tzw. videotollingu. Równolegle z nowym systemem zostanie wprowadzony program lojalnościowy dla kierowców. 

Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Wielkopolska II SA to międzynarodowe spółki koncesyjne odpowiedzialne za budowę i eksploatację autostrady A2 ze Świecka do Konina, o długości 255 km, która jest największą inwestycją w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w tej części Europy. Przedsięwzięcia prowadzone przez obie koncesyjne spółki okazały się dużym sukcesem tj. projektami zrealizowanymi na czas i w ramach założonych budżetów, uzgodnionych ze stroną publiczną oraz bankami, bez dotacji unijnych i bez dofinansowania ze strony Skarbu Państwa. Główni akcjonariusze Autostrady Wielkopolskiej SA oraz Autostrady Wielkopolskiej II SA to międzynarodowy fundusz Meridiam oraz KI One SA.