NOWE STAWKI OPŁAT NA AUTOSTRADZIE A2

Od 2 marca 2020 roku zmianie ulegają stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami autostrady A2 Nowy
Tomyśl – Konin. Nowy cennik odzwierciedla realne koszty utrzymania autostrady wynikające z realizacji
niezbędnych inwestycji poprawiających komfort i bezpieczeństwo podróżnych, obsługi kredytów, a także
z powodu mocno rosnącej inflacji. Kolejnym etapem podnoszenia jakości Autostrady Wielkopolskiej po
zakończeniu rozbudowy obwodnicy Poznania, będzie projekt elektronicznego systemu poboru opłat na
bramkach przy zastosowaniu odczytu tablic rejestracyjnych tzw. videotollingu oraz program lojalnościowy
dla kierowców.

Zmiana stawek opłat za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem A2 będzie wprowadzona 2 marca 2020 roku
o godz. 6.00 rano. Obowiązująca od tego dnia stawka za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków
autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem, zawierająca 23 proc. podatku VAT, będzie wynosić:

  • 22 PLN - Kat. 1 (motocykle i pojazdy osobowe o dwóch osiach)
  • 33 PLN - Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami)
  • 50 PLN - Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami)
  • 77 PLN - Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami)
  • 220 PLN - Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne)

Zmiana stawki opłat dla kategorii 1 (motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach) oraz kategorii 5(pojazdy nienormatywne) jest pierwszą od dwóch lat zmianą cennika. W przypadku pozostałych kategoriizmiana opłat jest drugą realizowaną w ostatnich sześciu latach. Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian.

Zwiększająca się presja inflacyjna powoduje konieczność zmiany cennika, bowiem poziom stawek kształtowany
jest w oparciu o realne koszty utrzymania autostrady, obsługi kredytów oraz wieloletni plan remontowy
i inwestycyjny. Z danych GUS wynika, że inflacja w styczniu 2020 roku osiągnęła poziom najwyższy od ponad
8 lat i wyniosła 4,4 proc. r/r. W ostatnich dwóch latach doszło do dużego, skokowego wzrostu cen realizacji
obiektów drogowych. Najbardziej wzrosły ceny robót ziemnych i podbudów, aż o blisko 10 proc. Ostatnie trzy
lata to też duży wzrost wynagrodzeń w sektorze prywatnym, aż o blisko 14 proc. Z kolei najnowsze badanie
Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH informuje o znacznym wzroście oczekiwań inflacyjnych. 88 proc.
respondentów oczekuje utrzymania poziomu inflacji lub nawet jej przyspieszenia.

Autostrada Wielkopolska rozpoczęła dialog techniczny z Ministerstwem Infrastruktury, którego efektem ma
być wprowadzenie elektronicznego systemu poboru opłat na bramkach przy zastosowaniu odczytu tablic
rejestracyjnych tzw. videotolling. Tego typu projekt wymaga dopełnienia czasochłonnych, ściśle określonych
procedur oraz uzgodnień między wieloma stronami. Jego wprowadzenie możliwe jest jeszcze w tym roku, co
znacznie ułatwi podróż wszystkim kierowcom.

- Naszą ambicją jest podnoszenie jakości Autostrady Wielkopolskiej, by była wciąż najnowocześniejszą
autostradą w Polsce. Większą wygodę i szybszy przejazd przez bramki zapewni wprowadzenie płatności
zbliżeniowych na Punktach Poboru Opłat. Użytkownicy nowoczesnych aut elektrycznych nie będą obawiali się
już dalekich podróży autostradą, bowiem większość Miejsc Obsługi Podróżnych od Konina aż po Świecko,
zostanie wyposażonych w stacje ładowania aut elektrycznych. Dla tych, którzy regularnie jeżdżą naszą
autostradą chcemy w tym roku wprowadzić program lojalnościowy i w ten sposób nagrodzić wszystkich, którzy często korzystają z naszych usług. Szczegóły programu podamy w najbliższych miesiącach
. – zapowiada Krzysztof Andrzejewski, Członek Zarządu Autostrady Wielkopolskiej.

Największą inwestycją realizowaną obecnie przez Autostradę Wielkopolską jest rozbudowa obwodnicy
Poznania, której koszt sięga 202 mln PLN. To pierwszy w Polsce tak ogromny projekt realizowany „pod
ruchem”. Od 20 grudnia 2019 roku autostradowa obwodnica stolicy Wielkopolski na odcinku 16 km, pomiędzy
węzłami Poznań Zachód – Poznań Krzesiny ma już przejezdne po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Ten etap
inwestycji został zrealizowany pół roku szybciej niż pierwotnie zakładano. Przejezdność 3-pasmowej
autostradowej obwodnicy nie oznacza końca jej rozbudowy. Wiosną tego roku będą realizowane pozostałe
prace. Rozbudowane zostaną m.in. istniejące i dobudowane nowe ekrany akustyczne tam, gdzie wymagają
tego przepisy związane z zabezpieczeniem przed hałasem generowanym przez ruch. Powierzchnia ekranów
wzrośnie blisko 3-krotnie i wyniesie ponad 28 tys. m2. Wymienione będą bariery drogowe na węzłach
autostradowych, a także zostanie dokończona wymiana oznakowania. Ważną zmianą poprawiającą
bezpieczeństwo kierowców będzie uruchomienie w tym roku systemu zarządzania ruchem. Dziesięć tablic
zmiennej treści na odcinku od Gołusek do Nagradowic, będzie na bieżąco informowało o sytuacji na drodze.
Rozbudowa autostradowej obwodnicy Poznania jest niezwykle ważna dla wielu milionów kierowców
aglomeracji poznańskiej, którzy z obwodnicy stolicy Wielkopolski korzystają bezpłatnie. To najlepszy przykład
trwałego dostarczania przez Autostradę Wielkopolską najwyższej jakości usługi autostradowej.

Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Wielkopolska II SA to międzynarodowe spółki koncesyjne
odpowiedzialne za budowę i eksploatację autostrady A2 ze Świecka do Konina, o długości 255 km, która jest
największą inwestycją w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w tej części Europy. Przedsięwzięcia
prowadzone przez obie koncesyjne spółki okazały się dużym sukcesem tj. projektami zrealizowanymi na czas
i w ramach założonych budżetów, uzgodnionych ze stroną publiczną oraz bankami, bez dotacji unijnych i bez
dofinansowania ze strony Skarbu Państwa. Główni akcjonariusze Autostrady Wielkopolskiej SA oraz Autostrady
Wielkopolskiej II SA to międzynarodowy fundusz Meridiam oraz KI One SA.

 

Trzeci pas na autostradowej obwodnicy Poznania – Mamy GO!

Od 20 grudnia 2019 roku kierowcy jadący autostradową obwodnicą Poznania mają do dyspozycji  po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Autostrada Wielkopolska dotrzymała złożonej na początku tego roku obietnicy i po 277 dniach intensywnych prac, pół roku wcześniej niż pierwotnie zakładano, podróżni otrzymują wyjątkowy świąteczny prezent.

Rozbudowa obwodnicy Poznania to pierwsza tego typu tak skomplikowana inwestycja w Polsce, realizowana na autostradzie „pod ruchem”. Każdego dnia z autostradowej obwodnicy korzysta średnio 70 tysięcy kierowców. Prace na odcinku 16 km, pomiędzy węzłami Poznań Zachód – Poznań Krzesiny musiały być prowadzone z zachowaniem możliwości poruszania się dwoma pasami w obu kierunkach.

Koszt całej inwestycji to 202 mln złotych. W całości sfinansowany został przez Autostradę Wielkopolską. Do rozbudowy obwodnicy Poznania ani złotówki nie dołożyli podatnicy, ani też budżet państwa.Prace objęły nie tylko poszerzenie jezdni o trzeci pas ruchu, ale również modernizację nawierzchni i infrastruktury na całym odcinku. Przeprowadzenie tej inwestycji wymagało od wszystkich biorących w niej udział dużego doświadczenia oraz mobilizacji w krótkim czasie ogromnych zasobów sprzętowych i ludzkich. W rozbudowę zaangażowanych było 200 osób, pracujących na trzy zmiany.

Inwestycja jest niezwykle ważna dla wielu milionów kierowców nie tylko aglomeracji poznańskiej, ale też osób podróżujących w ruchu tranzytowym, bo autostrada A2 jest głównym międzynarodowym ciągiem komunikacyjnym łączącym wschodnią i zachodnią Polskę.

- Jesteśmy dumni, że mieszkańcy stolicy Wielkopolski oraz kierowcy tranzytowi będą mogli bezpieczniej i szybciej podróżować trzema pasami obwodnicy w każdym kierunku.  Poznań staje się jednym z niewielu miast w Polsce, które ma tak nowoczesną i bezpłatną obwodnicę - mówi Sebastian Joachimiak członek Zarządu Autostrady Wielkopolskiej SA - Śmiało mogę dziś stwierdzić, że prywatny koncesjonariusz po raz drugi udowodnił, że może budować w Polsce autostrady szybko, sprawnie, bez opóźnień i jest w stanie udostępnić przejazd kierowcom przed zakładanym terminem. Po raz pierwszy taka sytuacja miała miejsce 1 grudnia 2011 roku, gdy pół roku przed planowanym zakończeniem inwestycji kierowcy mogli korzystać z nowo wybudowanego odcinka autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl – dodaje.

Dziś, otwierając przejezdność obwodnicy Poznania można wyróżnić 5 czynników, które przyczyniły się do sukcesu tej inwestycji:

  • Staranne planowanie przebiegu prac
  • Reagowanie na bieżąco w trakcie prac
  • Sprawna współpraca na linii inwestor – wykonawca
  • W pełni zabezpieczone finansowanie ze środków własnych inwestora
  • Dobra komunikacja z partnerami, służbami, mediami i opinią publiczną

Przejezdność trzy pasmowej autostradowej obwodnicy Poznania nie oznacza jednak końca inwestycji. Wiosną przyszłego roku będą realizowane pozostałe prace wykończeniowe, które nie będą jednak powodowały już utrudnień w ruchu. Rozbudowane zostaną m.in. istniejące i dobudowane nowe ekrany akustyczne tam, gdzie wymagają tego przepisy związane z zabezpieczeniem przed hałasem generowanym przez ruch. Tym samym powierzchnia ekranów, które staną wzdłuż zmodernizowanej obwodnicy  wzrośnie blisko 3-krotnie i wyniesie ponad 28 tys. m2. W przyszłym roku zostanie również uruchomiony system zarządzania ruchem, który za sprawą dziesięciu tablic zmiennej treści będzie na bieżąco informował kierowców o sytuacji na drodze.

– Serdecznie dziękuję mieszkańcom aglomeracji poznańskiej i kierowcom tranzytowym za okazaną cierpliwość i zrozumienie podczas trwającej rozbudowy. Cieszymy się, że z okazji nadchodzących Świąt możemy przekazać użytkownikom wyjątkowy prezent – nową, przejezdną, trzypasmową, obwodnicę Poznania, która jest przykładem wielkopolskiej solidności, profesjonalizmu i wysokiej jakości pracy - podkreśla Sebastian Joachimiak członek Zarządu Autostrady Wielkopolskiej SA.

Trzeci pas na autostradowej obwodnicy Poznania – Mamy GO!