Zmiany w opłatach na A2

Od dnia 2 stycznia 2018 roku od godziny 6.00 rano zmianie ulega stawka za przejazd płatnymi odcinkami
A2 Nowy Tomyśl - Konin dla pojazdów kategorii I (motocykle i pojazdy o dwóch osiach) oraz kategorii V (pojazdy ponad normatywne).
Nowe stawki za przejazd płatnymi odcinkami A2:
Nowy Tomyśl-Poznań, Poznań-Września, Września-Konin

KAT I Motocykle i pojazdy
o dwóch osiach 
20 PLN brutto
KAT V Pojazdy ponad normatywne  200 PLN brutto

za przejazd odcinkami (za każdy odcinek osobno)

Dla w/w kategorii zmianie ulega również stawka za przejazd płatnym odcinkiem A2 Nowy Tomyśl-Buk

KAT I Motocykle i pojazdy
o dwóch osiach
13 PLN brutto
KAT V Pojazdy ponad normatywne  130 PLN brutto

Stawki opłat za przejazd odcinkami Września - Słupca oraz Poznań - Buk nie ulegają zmianie.
Szczegóły dotyczące aktualnych cen stawek znajdują się na stronach internetowych koncesjonariusza płatnej autostrady A2, spółki Autostrada Wielkopolska SA www.autostrada-a2.pl oraz operatora, spółki Autostrada Eksploatacja SA www.aesa.pl.

Autostrada Eksploatacja w programie etycznym, UN Global Compact

4 grudnia 2017r., w siedzibie Kulczyk Investments w Warszawie, 11 spółek z Grupy KI w tym AESA, przystąpiło do Programu Etycznego Global Compact PolandTym samym przyjęły kierunek rozwoju w oparciu o przestrzeganie zasad etycznych i zrównoważonego rozwoju.

Podpisany właśnie z inicjatywy Kulczyk Foundation program etyczny jest zestaw zasad, którymi powinny  kierować się firmy działające w sposób odpowiedzialny i zrównoważony., Opracowany został  m.in. na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka, Celów Zrównoważonych Rozwoju ONZ oraz 10 zasad United Nations Global Compact.

Do grona sygnatariuszy Standardu wypracowanego przez Global Compact Poland i partnerów biznesowych  oprócz Autostrady Eksploatacji przystąpiły również:

 • Autostrada Wielkopolska S.A.
 • Autostrada Wielkopolska II S.A.
 • Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
 • Polenergia SA.
 • CIECH Pianki
 • CIECH Sarzyna
 • CIECH Vitrosilicon
 • CIECH Soda Polska
 • CIECH Soda Romania
 • CIECH S.A.

Podpisanie Standardu, przez spółki w których udziały ma Kulczyk Investments, było pierwszym tego typu działaniem wewnątrz Grupy KI. Stworzony przez Global Compact Network Poland Standard Programu Etycznego jest unikalnym narzędziem zarządzania na świecie. Po raz pierwszy taką Deklarację Przyjęcia Standardu Etycznego podpisała zagraniczna firma –  CIECH Soda Romania.

W ramach Programu „Standard Etyki w Polsce” Dominika Kulczyk -  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, członek Rady Programowej Global Compact Network Poland oraz ambasador obszaru standardy etyczne i prawa kobiet w biznesie,  aktywnie współtworzy i włącza się w działania grupy roboczej ds. równości i różnorodności w miejscu pracy.

 Warsztaty dla specjalistów ds. etyki i compliance oraz prace wewnątrz spółek, zaowocowały przyjęciem Standardu jednym głosem. Jak podkreśla Prezes Fundacji, Dominika Kulczyk – „Nie zapominamy, że najważniejszy jest człowiek. Dlatego dla Grupy Kulczyk Investments tak istotna jest etyka biznesowa, która na stałe wpisana jest w naszą strategię inwestycyjną i codzienną pracę. Nie wyobrażam sobie, aby można było cokolwiek tworzyć bez wsparcia wspólnie zaangażowanych osób i poszanowania praw oraz potrzeb człowieka”.

W przyszłym roku, w ramach międzynarodowej inicjatywy UN Global Compact i UN Women, planowane jest wydarzenie: „Ring the bell for gender equality” współorganizowane z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

Warto tu przypomnieć, że spółka Autostrada Eksploatacja S.A. jest członkiem Global Compact od 18 marca 2009 roku . W tym czasie firma opublikowała 8 raportów Communication on Progress. Wkrótce ukaże się kolejny.  W czasie trwania członkostwa w Global Compact AESA pojawiła się również jako przykład dobrych praktyk w wielu raportach przygotowywanych przez UN Global Compact.

Autostrada Eksploatacja w programie etycznym, UN Global Compact

Zdjęcie Kulczyk Foundation / Tatiana Jachyra

Autostrada Eksploatacja w programie etycznym, UN Global Compact

Zdjęcie Kulczyk Foundation / Tatiana Jachyra

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin

Trwają prace związane z odnową nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na wskazanych odcinkach autostrady. Planowany przebieg prac:

 • 16.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa na wysokości 220km+900-224km+900. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej. Wjazd awaryjny 221km+443 zamknięty na czas prac.
 • 23-26.11.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej (w kierunku Warszawy) na wysokości 216km+950-220km+900.
 • 27.11-6.12.2017r. remont na drodze DW466 w pasie A2 w okolicach węzła Słupca. Naprzemienne zamknięcie jezdni zachodniej i wschodniej, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną bądź ręcznie w celu zachowania płynności przejazdu. Wyłączenie z ruchu łącznicy A prowadzącej od węzła Słupca z DW466 w kierunku Warszawy - ruch prowadzony do miejscowości Słupca, na skrzyżowaniu w lewo w DK92 aż do miejscowości Września i dalej zgodnie z oznakowaniem na A2 Warszawa
 • 27-30.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa na wysokości 224km+900-228km+300. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej.
 • 1-3.12.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej (w kierunku Warszawy) na wysokości 220km+900-224km+900.

Powyższe harmonogramy mogą ulec korekcie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin

Trwają prace związane z odnową nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na wskazanych odcinkach autostrady. Planowany przebieg prac:

 • 16.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa na wysokości 220km+900-224km+900. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej. Wjazd awaryjny 221km+443 zamknięty na czas prac.
 • 18.11-15.12.2017r. remont na drodze DW466 w pasie A2 w okolicach węzła Słupca. Naprzemienne zamknięcie jezdni zachodniej i wschodniej, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną bądź ręcznie w celu zachowania płynności przejazdu.
 • 23-26.11.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej (w kierunku Warszawy) na wysokości 216km+950-220km+900.
 • 23-26.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa na wysokości 224km+900-228km+300. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej.
 • 1-3.12.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej (w kierunku Warszawy) na wysokości 220km+900-224km+900.
 • 1-3.12.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa na wysokości 228km+300-232km+300. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej.

Powyższe harmonogramy mogą ulec korekcie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin

Trwają prace związane z odnową nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na wskazanych odcinkach autostrady. Planowany przebieg prac:

 • 13-19.11.2017r. remont na drodze DW467 w pasie A2 w okolicach węzła Sługocin. Wyłączenie jezdni DW467 nad Autostradą - na przemian jezdnia zachodnia i wschodnia, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną bądź ręcznie w celu zachowania płynności przejazdu.
 • 16.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa na wysokości 220km+900-224km+900. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej. Wjazd awaryjny 221km+443 zamknięty na czas prac.
 • 17-19.11.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej (w kierunku Warszawy) na wysokości 216km+950-220km+900.
 • 17-19.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa na wysokości 224km+900-228km+300. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej.
 • 18.11-15.12.2017r. remont na drodze DW466 w pasie A2 w okolicach węzła Słupca. Naprzemienne zamknięcie jezdni zachodniej i wschodniej, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną bądź ręcznie w celu zachowania płynności przejazdu.
 • 24/25.11.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej (w kierunku Warszawy) na wysokości 220km+900-225km+900.
 • 26/26.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa na wysokości 228km+300-232km+300. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej.

Powyższe harmonogramy mogą ulec korekcie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Nowe stacje BP i restauracje KFC na A2

W październiku 2017r. na MOP Gozdowo (216 km, kierunek Warszawa) i MOP Sołeczno (216 km, kierunek Świecko) dla wszystkich podróżujących koncesyjną A2 otwarte zostały nowe stacje paliw BP.  Oferują one:

 • 4 dystrybutory wieloproduktowe (w tym jeden w zestawie z dodatkową pompą ON),
 • 3 stanowiska ON TIR z dystrybutorami AdBlue,
 • sklep,
 • WBC,
 • odkurzacz,
 • kompresor (w tym także dodatkowy dla pojazdów typu TIR)

Dodatkowo na MOP Gozdowo klienci skorzystać mogą z dwustanowiskowego dystrybutora LPG. Obecnie przy koncesyjnej A2 co 50 km funkcjonuje łącznie 12 stacji benzynowych, po 6 w obu kierunkach.

Równolegle z uruchomieniem nowych stacji benzynowych na MOP Gozdowo i Sołeczno rozpoczęły działalność dwie restauracje KFC.

– Komfort kierowców korzystających z Autostrady Wielkopolskiej jest dla nas niezwykle istotny - stąd właśnie inwestycje w infrastrukturę bezpośrednio przy koncesyjnym odcinku A2. Nowoczesne stacje paliw BP wraz z restauracjami i miejscami wypoczynku, które właśnie zostały udostępnione użytkownikom A2 stanowią wypełnienie naszych zobowiązań w tym zakresie wynikających z umowy z rządem. Z pewnością będą to miejsca pozwalające naładować baterie podczas podróży – mówi Zofia Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa AWSA.

 

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin

Trwają prace związane z odnową nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na wskazanych odcinkach autostrady. Planowany przebieg prac:

 • 4.11.2017r. wyłączona z ruchu jezdnia południowa na wysokości 212km+950-216km+950. Ruch odbywa się dwukierunkowo na jezdni północnej. Wjazd awaryjny 216km+438 zamknięty na czas prac –zamknięcie MOP Gozdowo na czas jednej doby.
 • 9.11.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej (w kierunku Warszawy) na wysokości 209km+450-212km+950.
 • 9-11.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa na wysokości 216km+950-220km+900. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej.
 • 13-19.11.2017r. remont na drodze DW467 w pasie A2 w okolicach węzła Sługocin. Wyłączenie jezdni DW467 nad Autostradą - na przemian jezdnia zachodnia i wschodnia, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną bądź ręcznie w celu zachowania płynności przejazdów.
 • 15/16.11.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej (w kierunku Warszawy) na wysokości 212km+950-216km+950.
 • 15/16.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa na wysokości 220km+900-224km+900. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej. Wjazd awaryjny 221km+443 zamknięty na czas prac.
 • 20/21.11.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej (w kierunku Warszawy) na wysokości 216km+900-220km+900.
 • 20/21.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa na wysokości 224km+900-228km+300. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej.

Powyższe harmonogramy mogą ulec korekcie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Koni

Trwają prace związane z odnową nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na wskazanych odcinkach autostrady. Planowany przebieg prac:

 • 2/3.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa na wysokości 209km+450-212km+950. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej.
 • 4/5.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa na wysokości 212km+950-216km+950. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej. Wjazd awaryjny 216km+438 zamknięty na czas prac –zamknięcie MOP Gozdowo na czas jednej doby.
 • 8/9.11.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej (w kierunku Warszawy) na wysokości 209km+450-212km+950
 • 8/9.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa na wysokości 216km+950-220km+900. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej.
 • 11/12.11.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej (w kierunku Warszawy) na wysokości 212km+950-216km+950
 • 11/12.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa na wysokości 220km+900-224km+900. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej. Wjazd awaryjny 221km+443 zamknięty na czas prac.

Powyższe harmonogramy mogą ulec korekcie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Przerwa w dostępie do Restauracji McDonald’s

Informujemy podróżnych, że w dniach 24 - 26 października 2017r. Restauracja McDonald’s, znajdująca się na MOP Rogoziniec (odcinek A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem) zamknięta będzie w godz. 21:00 do 06:00.

 

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin

Trwają prace związane z odnową nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na wskazanych odcinkach autostrady. Planowany przebieg prac:

 • 25/26.10.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej (w kierunku Świecka) na wysokości 212km+950-216km+950
 • 28/29.10.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej (w kierunku Świecka) na wysokości 209km+450-212km+950
 • 2/3.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna na wysokości 209km+450-212km+950. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej.
 • 4/5.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna na wysokości 212km+950-216km+950. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej. Wjazd awaryjny 216km+438 zamknięty na czas prac –zamknięcie MOP Gozdowo na czas jednej doby
 • 8/9.11.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej (w kierunku Świecka) na wysokości 209km+450-212km+950
 • 8/9.11.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna na wysokości 216km+950-220km+900. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej.

Powyższe harmonogramy mogą ulec korekcie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

RENOWACJA NAWIERZCHNI A2 NA ODCINKU WRZEŚNIA-KONIN

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin Trwają prace związane z odnową nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na wskazanych odcinkach autostrady.

Planowany przebieg prac:

 • 12.10.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna na wysokości 216km+950-220km+900. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej.
 • 14/15.10.2017r. Oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej (w kierunku Świecka) na wysokości 220km+900-224km+900
 • 14/15.10.2017. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna na wysokości 212km+950-216km+950. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej.
 • 17.10 - 18.10.2017r. Wjazd awaryjny na wysokości 216km+490 zamknięty, zamknięcie zjazdu na MOP Sołecznu na okres jednej doby w godzinach 19.00-19.00
 • 19/20.10.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej (w kierunku Świecka) na wysokości 216km+950-200km+900
 • 19/20.10.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna na wysokości 209km+450-212km+950. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej.
 • 23/24.10.2017. oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej (w kierunku Świecka) na wysokości 212km+950-216km+950
 • 26/27.10.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej (w kierunku Świecka) na wysokości 209km+450-212km+950

Powyższe harmonogramy mogą ulec korekcie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania. Prace potrwają do października 2017. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin

Trwają prace związane z odnową nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na wskazanych odcinkach autostrady. Planowany przebieg prac:

 • 2.10.2017r. wyłączona z ruchu jezdnia północna (w kierunku Świecka) na wysokości 220km+900-224km+900. Ruch odbywa się dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa). Wjazd awaryjny 221km+628 zamknięty na czas prac.
 • 12.10.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna na wysokości 216km+950-220km+900. Ruch
 • odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej.
 • 14/15.10.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej (w kierunku Świecka) na wysokości 220km+900-224km+900
 • 14/15.10.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna na wysokości 212km+950-216km+950. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej. Wjazd awaryjny na wysokości 216km+490 zamknięty na czas prac, zamknięcie zjazdu na MOP Sołecznu na okres jednej doby.
 • 19/20.10.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej (w kierunku Świecka) na wysokości 216km+950-200km+900
 • 19/20.10.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna na wysokości 209km+450-212km+950. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej.
 • 23/24.10.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej (w kierunku Świecka) na wysokości 212km+950-216km+950

Powyższe harmonogramy mogą ulec korekcie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania. Prace potrwają do października 2017. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857). 

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Przerwa w dostępie do Restauracji McDonald’s

Informujemy podróżnych, że Restauracje McDonald’s, znajdujące się na MOP Rogoziniec oraz MOP Chociszewo (odcinek A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem) zamknięte będą z powodu planowanych prac konserwacyjnych urządzeń technicznych w następujących terminach: 

 1. MOP Chociszewo w godz. 24:00 do 06:00 : 04.10.17, 11.10.17, 18.10.17, 25.10.17, 31.10.17.
 2. MOP Rogoziniec w godz. 24:00 do 06:00: 02.10.17, 09.10.17, 16.10.17, 23.10.17, 30.10.17, 31.10.17.
 

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin

Trwają prace związane z odnową nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na wskazanych odcinkach autostrady. Planowany przebieg prac:

 • Od 22.09.2017r. prace remontowe jezdni północnej na wysokości 228km-229. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa). Zamknięcie MOP Skarboszewo (226km+500) oraz bramy serwisowej na MOPie.
 • Od 22.09.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna (w kierunku Świecka) na wysokości 224km+900-223km+300. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa). Wjazd awaryjny 229km+173 zamknięty na czas prac. Zamknięcie MOP Skarboszewo (226km+500) oraz bramy serwisowej na MOPie.
 • 26.09.2017r. Węzeł Słupca: zamknięcie łącznicy D prowadzącej ruch z A2 w kierunku Świecka na DW466 w kierunku Słupcy. Szacowany czas prac to 5-7 dni. Ruch na Słupcę i Pyzdry prowadzony objazdem:
 • Kierunek Słupca – A2 do węzła Września, dalej DK92 przez Wrześnię aż do Słupcy
 • Kierunek Pyzdry – A2 do węzła Września, dalej DK92 na DW442 aż do Pyzdr
 • Od 2/3.10.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna (w kierunku Świecka) na wysokości 220km+900-224km+900. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa). Wjazd awaryjny 221km+628 zamknięty na czas prac.
 • 5/6.09.2017r. oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej (w kierunku Świecka) na wysokości 224km+900-223km+300
 • od 5/6.09.2017r. wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna na wysokości 216km+950-220km+900. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej.

Powyższe harmonogramy mogą ulec korekcie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania. Prace potrwają do października 2017. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Zamknięcie restauracji Zalesie i Tulce

Uprzejmie informujemy, że dwie restauracje na MOP Zalesie w 134 km autostrady w kierunku na Świecko oraz na MOP Tulce 177 km w kierunku na Warszawę są nieczynne.

Zapraszamy do pozostałych restauracji:

MOP Osiecza III 251 km w kierunku na Warszawę

MOP Rogoziniec 85 km w kierunku na Warszawę

MOP Sosna 5 km w kierunku na Świecko.

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin

Trwają prace związane z odnową nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na wskazanych odcinkach autostrady. Planowany przebieg prac:

 • 11.09.2017r. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna (w kierunku Świecka) na odcinku 236km+200-240km+100, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa). Wjazd awaryjny 237km+917 zamknięty na czas prac
 • 17/18.09.2017r. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna (w kierunku Świecka) na odcinku 232km+300-236km+200, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa).
 • 17/18.09.2017r. zamknięcie na 7 dni roboczych obiektu mostowego MA68 oraz odcinka jezdni południowej (kierunek Warszawa) na wysokości 245km+600-246km+100; ruch dwukierunkowy na jezdni północnej (w kierunku Świecka)
 • 20/21.09.2017r. Oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej (w kierunku Świecka) na wysokości 238km+900-240km+100
 • 22/23.09.2017r. Oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej (w kierunku Świecka) na wysokości 236km+200-238km+200
 • 22/23.09.2017r. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna (w kierunku Świecka) na odcinku 224km+900-232km+300, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa). Zamknięcie MOP Skarboszewo (226km) oraz bramy serwisowej na MOPie.
 • 24/25.09.2017r. Oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej (w kierunku Świecka) na wysokości 232km+300-236km+200
 • 24/25.09.2017r. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna (w kierunku Świecka) na odcinku 220km+900-224km+900, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa). Wjazd awaryjny 221km+628 zamknięty na czas prac
 • 25/26.09.2017r. Węzeł Słupca: zamknięcie łącznicy D prowadzącej ruch z A2 w kierunku Świecka na DW466 w kierunku Słupcy. Szacowany czas prac to 5-7  dni. Ruch na Słupcę i Pyzdry prowadzony objazdem:
  • Kierunek Słupca - A2 do węzła Września, dalej DK92 przez Wrześnię aż do Słupcy
  • Kierunek Pyzdry - A2 do węzła Września, dalej z DK92 na DW442 aż do Pyzdr

Powyższe harmonogramy mogą ulec korekcie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania. Prace potrwają do października 2017. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00)

Prace remontowe na DK2, DK29 i łącznicach węzła Świecko

W piątek 1 września 2017r. rozpoczną się kolejne prace remontowe w rejonie węzła Świecko (3km autostrady). Prace zorganizowane zostaną na drodze krajowej DK29, DK2 oraz na łącznicach C, C1, D, D1 i E węzła Świecko. Remont wyżej wymienionych obiektów będzie trwać do 8 września 2017r.

Planowany przebieg prac:

 • 1.09-8.09.2017r. Kontynuacja prac na DK29, remontowanych odcinkach DK2 i łącznicach C, C1, D, D1, E - prace wykończeniowe przy odtwarzaniu oznakowania poziomego, profilowaniu poboczy, regulacji ścieków oraz barier sprężystych na łącznicach .
 • 1.09-8.09.2017r. prace na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - pas szybki i połowa pasa wolnego, odcinek 2+800km - 3+375km

Powyższy harmonogram może ulec zmianie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie węzła.

Remont wykonywany będzie w obrębie węzła Świecko. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., GDDKiA w Zielonej Górze, Autostradą Wielkopolską SA, Autostradą Eksploatacja SA, Rejonem Dróg Krajowych Słubice. Strona niemiecka została poinformowana przez wykonawcę o pracach remontowych na węźle Świecko.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin

Trwają prace związane z odnową nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na wskazanych odcinkach autostrady. Planowany przebieg prac:

 • 5.09.2017r. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna (w kierunku Świecka) na odcinku 240km+100-244km+200, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa).
 • 7/8.09.2017r. zamknięcie łącznicy A prowadzącej ruch na węźle Sługocin z DW467 na A2 w kierunku Poznania.
 • 9/10.09.2017r. Oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej na wysokości 244km+200-248km+100.
 • 9/10.09.2017r. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna (w kierunku Świecka) na odcinku 236km+200-240km+100, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa). Wjazd awaryjny 237km+917 zamknięty na czas prac
 • 12/13.09.2017r. Oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej na wysokości 240km+100-244km+200.
 • 12/13.09.2017r. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna (w kierunku Świecka) na odcinku 232km+300-236km+200, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa).

Powyższe harmonogramy mogą ulec korekcie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania. Prace potrwają do października 2017. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Przerwa w dostępie do Restauracji McDonald’s

Informujemy podróżnych, że Restauracje McDonald’s, znajdujące się na MOP Rogoziniec oraz MOP Chociszewo (odcinek A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem)  zamknięte będą w następujących terminach:

 

 

 

 

MOP Rogoziniec
 
31/08/2017         23:00-06:00  
04-05/09/2017    24:00-06:00  
12-13/09/2017    24:00-06:00

14-15/09/2017    11:00-07:00
21-22/09/2017    24:00-06:00
30/09/2017         23:00-06:00  

MOP Chociszewo
 
31/08/2017       23:00-06:00

14-15/09/2017  22:00-07:00

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin

W dniach 20 sierpnia - 1 września 2017r. rozpoczną się dalsze prace związane z odnową nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na wskazanych odcinkach autostrady. Planowany przebieg prac:

 • 20/21.08.2017r. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna (w kierunku Świecka) na odcinku 252km+000-257km+560, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa).
 • 23/24.08.2017r. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna (w kierunku Świecka) na odcinku 248km+100-252km+000, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa), wjazd awaryjny na wysokości 248km+080 oraz 251km+138  zamknięty na czas prowadzonych prac.
 • 28/29.08.2017r. Oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej na wysokości 252km+000-257km+560.
 • 28/29.08.2017r. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna (w kierunku Świecka) na odcinku 244km+200-248km+100, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa), wjazd awaryjny na wysokości 248km+080 zamknięty na czas prowadzonych prac.
 • 31.08/1.09.2017r. Oddanie do ruchu odcinka jezdni północnej na wysokości 248km+100-252km+000.
 • 31.08/1.09.2017r. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna (w kierunku Świecka) na odcinku 240km+100-244km+200, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa).

Powyższe harmonogramy mogą ulec korekcie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania. Prace potrwają do października 2017. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Prace remontowe na DK2, DK29 i łącznicach węzła Świecko

W czwartek 17 sierpnia 2017r. rozpoczną się kolejne prace remontowe w rejonie węzła Świecko (3km autostrady). Prace zorganizowane zostaną na drodze krajowej DK29, DK2 oraz na łącznicach C, C1, D, D1 i E węzła Świecko. Remont wyżej wymienionych obiektów będzie trwać do 28 sierpnia br.

Planowany przebieg prac:

 • 17.08-27.08.2017r. Kontynuacja prac na DK29, remontowanych odcinkach DK2 i łącznicach C, C1, D, D1, E - prace wykończeniowe przy odtwarzaniu oznakowania poziomego, profilowaniu poboczy, regulacji ścieków oraz barier sprężystych na łącznicach .
 • 17.08-20.08.2017r. prace na prawej jezdni DK2 (kierunek Warszawa) - pas awaryjny i połowa pasa wolnego, odcinek 2+900km - 3+375km — ETAP 1
 • 20.08-23.08.2017r. prace na prawej jezdni DK2 (kierunek Warszawa) - pas szybki i połowa pasa wolnego, odcinek 2+900km - 3+375km — ETAP 2
 • 23.08-28.08.2017r. prace na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - poszczególne sekcje pasa szybkiego, odcinek 3+375km - 2+046km — ETAP 3

Powyższy harmonogram może ulec zmianie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie węzła.

Remont wykonywany będzie w obrębie węzła Świecko. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., GDDKiA w Zielonej Górze, Autostradą Wielkopolską SA, Autostradą Eksploatacja SA, Rejonem Dróg Krajowych Słubice. Strona niemiecka została poinformowana przez wykonawcę o pracach remontowych na węźle Świecko.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Restauracje McDonald ‘s zamknięte
Informujemy, że 8 sierpnia 2017r. w godzinach od 2.00 do5.00 restauracje McDonald ‘s zlokalizowane na MOP Chociszewo oraz MOP Rogoziniec nie będą prowadzić sprzedaży. Powodem wyłączenia z ruchu jest globalna akcja serwisowa systemów informatycznych.
Za utrudnienia przepraszamy.
Nie jestem kotem, nie mam siedmiu żyć, omiń mnie bezpiecznie!

Nie jestem kotem, nie mam siedmiu żyć, omiń mnie bezpiecznie!„ Nie jestem kotem, nie mam siedmiu żyć, omiń mnie bezpiecznie!” ,to jedno z haseł rozpoczynającej się właśnie na koncesyjnym odcinku autostrady A2 Świecko – Konin kampanii społecznej „Autorefleksja za kółkiem”. Jej celem jest zwrócenie uwagi kierowców na osoby pracujące na autostradzie A2, jak również na innych drogach w Polsce. Ambasadorami kampanii, która potrwa do końca września, są osoby znające realia autostradowe od podszewki: kasjerki i pracownicy utrzymania oraz patrolowcy pracujący na autostradzie.

Zadaniem ruszającej właśnie kampanii Autorefleksja za kółkiem jest zwrócenie uwagi na ten problem oraz przekazanie kierowcom konkretnych komunikatów, jak zachować się by nie tylko czuć się na autostradzie bezpiecznie ale też zapewnić bezpieczeństwo innym użytkownikom drogi, w tym osobom pracującym na autostradzie.

Hasła kampanii, promujące konkretne zachowanie na drodze pojawiły się na kabinach kasjerskich, w Miejscach Obsługi Podróżnych oraz na samochodach patrolowych i interwencyjnych. Specjalne bannery z hasłami kampanii promującymi bezpieczną jazdę umieszczone zostały też na stronie internetowej Operatora.

„Jesteśmy dalecy od moralizowania i epatowania strachem. Chcemy w lekki, nieraz żartobliwy sposób  zwrócić uwagę kierowców na naszych pracowników pracujących na autostradzie i zachęcić ich do autorefleksji oraz do jazdy zgodnie z przepisami” - tłumaczy Edward Targosz prezes zarządu Autostrada Eksploatacja SA - inicjatora kampanii. „ Liczymy, że w trakcie kampanii uda nam się namówić kierowców do stania się ambasadorami idei bezpiecznej jazdy”.

„Jeżdżąc od 6 lat w patrolu na co dzień widzę nie tylko brawurową jazdę niektórych kierowców, ale też jej skutki” - mówi Adam Pawlus pracownik zabezpieczenia autostrady z Obwodu Utrzymania Autostrady w Ilance. „Jadący tak szybko i nie zwracający uwagi na wystawione przez nas znaki ograniczenia prędkości kierowcy nie są w stanie  w porę zareagować.  Ostatni wypadek, gdzie kierowca cysterny nie zauważył naszego wozu patrolowego i w niego wjechał pokazuje, że nawet najlepszy sprzęt jakim dysponujemy i poduszki antyzderzeniowe, którymi zabezpieczamy nasze prace na drodze nie są w stanie w 100% zapewnić nam bezpieczeństwa jeśli sami kierowcy nie będą uważali”.

Kampania „Autorefleksja za kółkiem” ma zwrócić uwagę kierowców również na pracowników Placów Poboru Opłat.

„ Liczymy na to, że akcja ta uświadomi naszym klientom, że jesteśmy jak naczynia połączone. My jesteśmy tu dla nich, jednak ważne by oni też zauważyli w porę Plac Poboru Opłat i pracujących tu ludzi. W kabinach kasjerskich nie siedzą automaty! Mamy jedno życie, naszych bliskich i marzenia. Każdego dnia chcemy po pracy bezpiecznie wrócić do swoich rodzin. Dlatego też tak ważne jest by kierowcy nie pędzili jak tornado i wyhamowali jak się do nas zbliżają. Wówczas i my i oni bezpiecznie wrócimy do naszych domów” tłumaczy Agnieszka Nowacka,  kasjerka z Placu Poboru Opłat w Nagradowicach,  jedna z ambasadorek kampanii.

Oprócz naklejek na kabinach kasjerskich, informacji na szlabanach, plakatów oraz bilbordów umieszczonych na MOP-ach komunikaty informujące o tym, że na drodze pracują ludzie i sprzęt pojawiają się również w aplikacji Yanosik, w której na bieżąco wyświetlane są komunikaty o utrudnieniach na drodze przesyłane przez Centrum Zarządzania Autostradą.

 

Prace remontowe na DK2, DK29 i łącznicach węzła Świecko

W poniedziałek 31 lipca 2017r. rozpoczną się kolejne prace remontowe w rejonie węzła Świecko (3km autostrady). Prace zorganizowane zostaną na drodze krajowej DK29, DK2 oraz na łącznicach C, C1, D i D1 węzła Świecko. Remont wyżej wymienionych obiektów będzie trwać do 11 sierpnia br.

Planowany przebieg prac:

31.07-11.08.2017r. Kontynuacja prac na DK29, remontowanych odcinkach DK2 i łącznicach C, C1, D, D1 - prace wykończeniowe przy odtwarzaniu oznakowania poziomego, profilowaniu poboczy, regulacji ścieków oraz barier sprężystych na łącznicach .
31.07-2.08.2017r.  prace na prawej jezdni DK2 (kierunek Warszawa) - pas awaryjny i połowa pasa wolnego, odcinek 2+046km - 2+469km — ETAP 1
3.08-5.08.2017r. prace na prawej jezdni DK2 (kierunek Warszawa) - pas szybki i połowa pasa wolnego, odcinek 2+046km - 2+469km — ETAP 1
6.08-8.08.2017r. prace na prawej jezdni DK2 (kierunek Warszawa) - pas awaryjny i połowa pasa wolnego, odcinek 2+469km - 2+869km — ETAP 3
9.08-10.08.2017r. prace na prawej jezdni DK2 (kierunek Warszawa) - pas szybki i połowa pasa wolnego, odcinek 2+469km - 2+869km — ETAP 4

Powyższy harmonogram może ulec zmianie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie węzła. Od 11.08 do 16.08.2017 r. planowana jest przerwa w prowadzeniu prac remontowych.

Remont wykonywany będzie w obrębie węzła Świecko. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., GDDKiA w Zielonej Górze, Autostradą Wielkopolską SA, Autostradą Eksploatacja SA, Rejonem Dróg Krajowych Słubice. Strona niemiecka została poinformowana przez wykonawcę o pracach remontowych na węźle Świecko.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Przerwa w dostępie do Restauracji McDonald’s

Informujemy podróżnych, że Restauracje McDonald’s, znajdujące się na MOP Rogoziniec oraz MOP Chociszewo (odcinek A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem) zamknięte będą w następujących terminach:

MOP Chociszewo - 31 lipca 2017r. w godz. 23:00 - 06:00

MOP Rogoziniec - 31 lipca 2017r. w godz. 23:00 - 06:00, 8/9 oraz 15/16 sierpnia 2017r. w godz. 24:00 - 06:00.

 

 

Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin

W dniach 23/24 lipca 2017r. rozpoczyna się dalszy etap odnowy nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na wskazanych odcinkach autostrady. Planowany przebieg prac:

 • 23/24.07.2017r. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa (w kierunku Warszawy) na odcinku 248km+100-252km+000, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej (kierunek Świecko), wyjazd awaryjny na wysokości 248km+078 zamknięty na czas prowadzonych prac.
 • 26/27.07.2017r. Oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej na wysokości 240km+100-244km+200.
 • 26/27.07 Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa (w kierunku Warszawy) na odcinku 244km+200-248km+100, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej (kierunek Świecko), wyjazd awaryjny na wysokości 251km+000 zamknięty na czas prowadzonych prac.
 • 29/30.07.2017r. Oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej na wysokości 244km+200-248km+100.
 • 29/30.07.2017r. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa (w kierunku Warszawy) na odcinku 252km+000-255km+800, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej (kierunek Świecko).
 • 31.07/1.08.2017r. Oddanie do ruchu odcinka jezdni południowej na wysokości 248km+100-252km+000.
 • 31.07/1.08.2017r. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa (w kierunku Warszawy) na odcinku 255km+800-257km+560, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni północnej (kierunek Świecko), wyjazd awaryjny na wysokości 257km+288 zamknięty na czas prowadzonych prac.

Powyższe harmonogramy mogą ulec korekcie z uwagi na warunki atmosferyczne i bieżące natężenie ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania. Prace potrwają do października 2017. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Prace remontowe na DK2, DK29 i łącznicach węzła Świecko

We wtorek 11 lipca 2017r. rozpoczęły się kolejne prace remontowe w rejonie węzła Świecko (3km autostrady). Prace zorganizowane zostaną na drodze krajowej DK29, DK2 oraz na łącznicach C, C1, D i D1 węzła Świecko. Remont wyżej wymienionych obiektów będzie trwać do ok. 3 sierpnia 2017r.

Harmonogram prac (zwłaszcza kolejność schematów 3, 4, 5) może ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe oraz bieżące natężenie ruchu pojazdów w rejonie węzła. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Planowany przebieg prac:

 • Kontynuacja prac na DK29 i łącznicach C, C1, D, D1 - prace wykończeniowe przy odtwarzaniu oznakowania poziomego, profilowaniu poboczy, regulacji ścieków oraz barier sprężystych na łącznicach . Planowane zakończenie prac - 30.07.2017.
 • 11.07—16/17.07.2017 prace remontowe na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - pas awaryjny i połowa pasa wolnego, odcinek 2,469km - 2,869km; możliwy zjazd na łącznicę D — schemat 1
 • 17.07—19/20.07.2017 prace remontowe na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - pas szybki i połowa pasa wolnego, odcinek 2,469km - 2,869km — schemat 2
 • 19/20.07—22/23.07.2017 prace remontowe na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - połowa pasa wolnego i pas awaryjny, odcinek 2,046km - 2,469,km — schemat 4
 • 19/20.07—22/23.07.2017 prace na końcu łącznicy C (na wyjeździe i fragmencie DK2) - układanie nawierzchni — schemat 5
 • 22/23.07—24/25.07.2017 prace remontowe na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - połowa pasa wolnego i pas szybki, odcinek 2,046km - 2,469,km — schemat 3
 • 26/27.07—1/2.08.2017 prace remontowe na prawej jezdni DK2 (kierunek Warszawa) - połowa pasa wolnego i pas awaryjny, odcinek 2,046km - 2,469km

 

Remont wykonywany będzie w obrębie węzła Świecko. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., GDDKiA w Zielonej Górze, Autostradą Wielkopolską SA, Autostradą Eksploatacja SA, Rejonem Dróg Krajowych Słubice. Strona niemiecka została poinformowana przez wykonawcę o pracach remontowych na węźle Świecko.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).
Renowacja nawierzchni A2 na odcinku Września-Konin

W poniedziałek 10 lipca 2017r. o godzinie 6.00 rozpocznie się odnowa nawierzchni bitumicznej ciągu głównego autostrady A2 na odcinku Września-Konin. Pierwsze prace zaplanowano od 232km+300 do 236km+200 w kierunku Warszawy. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia południowa w kierunku Warszawy. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Ruch pojazdów w stronę Warszawy przeniesiony zostanie na jeden z pasów jezdni północnej (kierunek Świecko).

Kolejne odnawiane odcinki będą zmieniać się sukcesywnie w zależności od postępu prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą zgodnie z planem tzw. ciężkiego utrzymania, który zakłada (podobnie jak w przypadku autostrad publicznych) renowację nawierzchni po 10 latach użytkowania.

Prace potrwają do października 2017r.

Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857).

 

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, GDDKiA, Autostradą Wielkopolską SA i Autostradą Eksploatacja SA.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).
Prace remontowe na DK29, DK2 i łącznicach węzła Świecko

W poniedziałek 3 lipca 2017r. rozpoczną się kolejne prace remontowe w rejonie węzła Świecko (3km autostrady). Prace zorganizowane zostaną na drodze krajowej DK29, DK2 oraz na łącznicach C, C1, D i D1 węzła Świecko. Remont wyżej wymienionych obiektów będzie trwać do ok. 17 lipca 2017r.

Harmonogram prac może ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe oraz bieżące natężenie ruchu pojazdów w rejonie węzła. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Planowany przebieg prac:

 • Kontynuacja prac na DK29 - układanie warstwy wiążącej I ścieralnej nawierzchni drogi. Planowane zakończenie prac - 5/6.07.2017.
 • 3.07—17.07.2017 prace przy odtwarzaniu oznakowania poziomego, profilowaniu poboczy, regulacji ścieków oraz barier sprężystych na łącznicach C, C1, D, D1, na DK29 oraz remontowanych odcinkach DK2
 • 3/4.07—7/8.07.2017 prace remontowe na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - pas szybki i połowa pasa wolnego, odcinek 2,869km - 3,375km — schemat 1
 • 7/8.07—10/11.07.2017 prace remontowe na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - połowa pasa wolnego i pas awaryjny, odcinek 2,869km - 3,375km — schemat 2
 • 10/11.07—14/15.07.2017 prace remontowe na lewej jezdni DK2 (kierunek Świecko) - pas szybki i połowa pasa wolnego, odcinek 2,469km - 2,849km — schemat 3

 

Remont wykonywany będzie w obrębie węzła Świecko. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857). Planowane zakończenie tej części prac przewidziane jest na 17 lipca 2017r.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., GDDKiA w Zielonej Górze, Autostradą Wielkopolską SA, Autostradą Eksploatacja SA, Rejonem Dróg Krajowych Słubice. Strona niemiecka została poinformowana przez wykonawcę o pracach remontowych na węźle Świecko.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).
Prace remontowe na DK29 i łącznicach węzła Świecko

19 czerwca 2017r. rozpoczną się kolejne prace remontowych w rejonie węzła Świecko (3km autostrady). Prace zorganizowane zostaną na drodze krajowej DK29 oraz na łącznicach C, C1, D oraz D1 węzła Świecko. Remont nawierzchni wyżej wymienionych obiektów będzie trwać do ok. 3 lipca 2017r.

Schematy prac będą zmieniane sukcesywnie do postępu. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Planowany przebieg prac:

 1. 19-21.06.2017 — naprawy głębokie na DK29
 2. 22-27.06.2017 — układanie warstwy wiążącej na DK29
 3. 28.06-3.07.2017 — układanie warstwy ścieralnej na DK29

W dniach 19.06-3.07.2017r. planowane są także prace przy odtwarzaniu oznakowania poziomego, profilowaniu poboczy, regulacji ścieków oraz barier sprężystych na łącznicach C, C1, D, D1.

Remont wykonywany będzie w obrębie węzła Świecko. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857). Planowane zakończenie tej części prac przewidziane jest na 3 lipca 2017r. Daty i przedstawiona kolejność prac mogą ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe i bieżące natężenie ruchu w rejonie węzła.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., GDDKiA w Zielonej Górze, Autostradą Wielkopolską SA, Autostradą Eksploatacja SA, Rejonem Dróg Krajowych Słubice. Strona niemiecka została poinformowana przez wykonawcę o pracach remontowych na węźle Świecko.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Prace remontowe na DK29 w rejonie węzła Świecko

8/9 czerwca 2017r. rozpocznie się kolejny etap prac remontowych w rejonie węzła Świecko (3km autostrady). Prace zorganizowane zostaną na drodze krajowej DK29. Jest to drugi z trzech etapów prac planowanych na węźle. Remont nawierzchni DK29 będzie trwać do 18 czerwca 2017r. Z uwagi na okres Bożego Ciała w dniach 14-18.06.2017r. planowane jest wstrzymanie prac, by zachować przejezdność węzła.

Ze względu na złożoność prac, poniższe schematy będą zmieniane sukcesywnie do postępu. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Planowany przebieg prac:

A) Frezowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni DK29

1. Remont zachodniej części drogi DK29 (odcinka pomiędzy łącznicami C i C1) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią.

2. Remont zachodniej części drogi DK29 (odcinka pomiędzy łącznicami D1 i E) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią.

3. Remont zachodniej części drogi DK29 (od łącznicy A1 w kierunku Zielonej Góry) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią.

4. Remont wschodniej części drogi DK29 (z kierunku Zielonej Góry do wysokości łącznicy A1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.

5. Remont wschodniej części drogi DK29 (na wysokości odcinka pomiędzy łącznicami D1 i A1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.

6. Remont wschodniej części drogi DK29 (na wysokości odcinka pomiędzy łącznicami C i C1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.

B) Układanie warstwy wiążącej i ścieralnej na DK29

7. Remont zachodniej części drogi DK29 (z kierunku Słubic do łącznicy C1) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią. Częściowe zamknięcie łącznicy C - wytyczona droga objazdowa oraz przejazd łącznicą C1 prowadzącą ruch z DK29 na DK2  w kierunku Świecka.

8. Remont zachodniej części drogi DK29 (odcinka pomiędzy łącznicami C1 i D1) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią. Zamknięcie łącznicy C1 - wytyczona droga objazdowa oraz przejazd łącznicą C prowadzącą ruch z DK29 na DK2  w kierunku Świecka.

9. Remont zachodniej części drogi DK29 (odcinka pomiędzy łącznicami D1 i A1) prowadzącej ruch ze Słubic w kierunku Zielonej Góry - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią. Częściowe zamknięcie łącznicy D1 i D - ruch pojazdów z Poznania na DK29 prowadzony objazdem i łącznicą C1. Ruch pojazdów z DK29 ze Słubic w kierunku Poznania prowadzony objazdem i łącznicą A1.

10. Remont zachodniej części drogi DK29 (odcinka od łącznicy A1 w kierunku Zielonej Góry) - ruch poprowadzony jezdnią wschodnią. Zamknięcie łącznicy A1 - ruch pojazdów z DK2 ze Świecka na DK29 prowadzony objazdem i łącznicą E.

11. Remont wschodniej części drogi DK29 (z kierunku Zielonej Góry do wysokości łącznicy A1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.

12. Remont wschodniej części drogi DK29 (na wysokości odcinka pomiędzy łącznicami D1 i A1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.

13. Remont wschodniej części drogi DK29 (na wysokości odcinka pomiędzy łącznicami C i C1) prowadzącej ruch z Zielonej Góry w kierunku Słubic - ruch poprowadzony jezdnią zachodnią.

 

Remont wykonywany będzie w obrębie węzła Świecko. Główne prace to przede wszystkim frezowanie konstrukcji nawierzchni oraz układanie warstwy wiążącej i ścieralnej. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857). Planowane zakończenie drugiej części prac przewidziane jest na 18 czerwca br. Daty i kolejność prac mogą ulec zmianie.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., GDDKiA w Zielonej Górze, Autostradą Wielkopolską SA, Autostradą Eksploatacja SA, Rejonem Dróg Krajowych Słubice. Strona niemiecka została poinformowana przez wykonawcę o pracach remontowych na węźle Świecko.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).
Zamknięte restauracje McDonald ‘s

Uprzejmie informujemy, że w dniu  31 maja (środa) 2017r.w godzinach od 23:00 do 02:00 w restauracjach McDonald ‘s znajdujących się na MOP Chociszewo oraz MOP Rogoziniec będą przeprowadzane miesięczne inwentaryzacje produktów. W związku z tym, w powyższych godzinach obydwie restauracje będą zamknięta dla klientów MOP. Na obydwu MOP-ach obsługa gastronomiczna odbywać się będzie w restauracjach WBC na stacjach BP.

 

Prace remontowe w rejonie i na węźle Świecko

 

15 maja 2017r. o godz. 7.00 rozpocznie się remont nawierzchni łącznic węzła Świecko, na skrzyżowaniu autostrady A2 z drogą krajową DK29, który potrwa ok. 3 miesiące i zostanie podzielony na trzy części:

 

 1. Remont nawierzchni  łącznic węzła Świecko – planowany w okresie od 15 maja do 8 czerwca
 2. Remont nawierzchni DK nr 29 – planowany w okresie od 9 czerwca do 23 czerwca
 3. Remont nawierzchni DK nr 2 – planowany w okresie od 24 czerwca do 15 sierpnia

Podane daty są orientacyjne, harmonogram prac może ulec korekcie z uwagi na warunki pogodowe.

Pierwsza część, czyli remont nawierzchni łącznic węzła Świecko, składać się będzie z 8 etapów. Żadna z relacji na węźle nie ulegnie zamknięciu tylko ograniczeniu. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu:

I ETAP: 15-17.05.2017 – Remont łącznicy B prowadzącej ruch z DK29 z Zielonej Góry na A2 w kierunku Poznania oraz łącznicy E prowadzącej ruch z DK29 ze Słubic na A2 w kierunku Poznania – frezowanie i naprawa dróg, prace na łącznicach prowadzone osobno.

II ETAP: 17-18.052017 – Remont łącznicy E prowadzącej ruch z DK29 ze Słubic na A2 w kierunku Poznania – układanie nawierzchni.

III ETAP: 19-21.05.2017 – Remont łącznicy B prowadzącej ruch z DK29 z Zielonej Góry na A2 w kierunku Poznania – układanie nawierzchni.

IV ETAP: 22-24.05.2017 – Remont łącznicy A prowadzącej ruch z DK2 ze Świecka na DK29w kierunku Słubic i Zielonej Góry – frezowanie, naprawa drogi i układanie nawierzchni.

V ETAP: 25-26.05.2017 – Remont łącznicy C prowadzącej ruch z DK29 ze Słubic i Zielonej Góry na DK2 w kierunku Świecka – frezowanie i naprawa drogi, ruch częściowo prowadzony drogą tymczasową.

VI ETAP: 25-28.05.2017 – Remont łącznicy A prowadzącej ruch z DK2 ze Świecka na DK29w kierunku Słubic i Zielonej Góry, łącznicy B prowadzącej ruch z DK29 z Zielonej Góry na A2 w kierunku Poznania oraz łącznicy C prowadzącej ruch z DK29 ze Słubic i Zielonej Góry na DK2 w kierunku Świecka (ruch częściowo prowadzony drogą tymczasową) – odtwarzanie oznakowania poziomego, prace na łącznicach prowadzone osobno.

VII ETAP: 29.05-1.06.2017 – Remont łącznicy C prowadzącej ruch z DK29 ze Słubic i Zielonej Góry na DK2 w kierunku Świecka – układanie nawierzchni, ruch częściowo prowadzony drogą tymczasową.

VIII ETAP: 2.06.2017 – Remont łącznicy D prowadzącej ruch z A2 z Poznania na DK29 w kierunku Słubic i Zielonej Góry – frezowanie i naprawa drogi.

 

Prace wykonywane są w obrębie i na węźle Świecko, na wysokości od 2,0 do 3,4 km autostrady. Główne prace remontowe to przede wszystkim wzmocnienie nawierzchni  obejmujące wymianę warstwy ścieralnej i wymianę dolnych warstw jej konstrukcji (tam gdzie będzie to niezbędne). Remont wykonywany jest zgodnie z planem, po 6 latach od przejęcia przez AWSAII tego odcinka w eksploatację od GDDKiA. Kolejna modernizacja nawierzchni w rejonie węzła Świecko planowana jest na 2030 rok.

Prace wykonywane są w systemie dwuzmianowym, ekipy remontowe pracują również co drugi weekend.

Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. Planowane zakończenie pierwszej części prac przewidziane jest na 8 czerwca 2017br.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., GDDKiA w Zielonej Górze, Autostradą Wielkopolską SA, Autostradą Eksploatacja SA, Rejonem Dróg Krajowych Słubice. Strona niemiecka została poinformowana przez wykonawcę o pracach remontowych na węźle Świecko.  

Aktualne informacje o prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: www.autostrada-a2.pl, twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

 

Informacje na bieżąco - nowa usługa AESA
Na stronie  www.aesa.pl uruchomiliśmy nową usługę, dzięki której jadący koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 Świecko – Konin kierowcy mogą w czasie rzeczywistym sprawdzić bieżącą sytuację na drodze. Zachęcamy do skorzystania z tej informacji za każdym razem kiedy planujecie Państwo podróż naszą autostradą. 
Remont toalet na MOP Osiecza

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 kwietnia 2017r. rozpocznie się remont budynków toalet na MOP-ach Osiecza II ( 251 kilometr kierunek Świecko) oraz Osiecza III (251 km kierunek Warszawa) . Na czas remontu budynków na terenie MOP-ów zostaną ustawione toalety przenośnie. Planowane zakończenie prac - koniec czerwca 2017r. Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostępie do Restauracji McDonald’s

 

 

Informujemy podróżnych, że Restauracje McDonald’s, znajdujące się na MOP Rogoziniec oraz MOP Chociszewo (odcinek A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem)  zamknięte będą w następujących terminach:

 

 

MOP Rogoziniec
 
29/30.03.2017          24:00-06:00  
31.03/01.04.2017    23:00-06:00  
 
10/11.04.2017        24:00-06:00    
24/25.04.2017        24:00-06:00    
 
 
MOP Chociszewo
 
31.03/01.04.2017    23:00-06:00

Nowe ceny przejazdu A2 od 1 marca

Od dnia 1 marca 2017 roku od godziny 6.00 rano zmianie ulega stawka za przejazd płatnymi odcinkami A2 Nowy Tomyśl-Konin dla pojazdów kategorii I (motocykle i pojazdy o dwóch osiach) oraz kategorii V (pojazdy ponadnormatywne).

Nowe stawki za przejazd płatnymi odcinkami A2: Nowy Tomyśl-Poznań, Poznań-Września, Września-Konin

KAT I Motocykle i pojazdy o dwóch osiach 19 PLN brutto
KAT V Pojazdy ponadnormatywne 190 PLN brutto

za przejazd odcinkami (za każdy odcinek osobno)

Dla w/w kategorii zmianie ulega również stawka za przejazd płatnym odcinkiem A2 Nowy Tomyśl-Buk 

KAT I Motocykle i pojazdy o dwóch osiach 12 PLN brutto
KAT V Pojazdy ponadnormatywne 120 PLN brutto

Stawki opłat za przejazd odcinkami Września-Słupca oraz Poznań-Buk nie ulegają zmianie.

Szczegóły dotyczące aktualnych cen stawek znajdują się na stronach internetowych koncesjonariusza płatnej autostrady A2, spółki Autostrada Wielkopolska SA www.autostrada-a2.pl oraz operatora, spółki Autostrada Eksploatacja SA www.aesa.pl.

 

Modernizacja stacji paliw ORLEN

Trwa modernizacja stacji paliw PKN Orlen S.A. na autostradzie A2. Do tej pory wykonane zostały prace modernizacyjne na MOP Osiecza II, Osiecza III i Sosna. Planowane są kolejne etapy prac:

 • 134km, kierunek Warszawa, MOP Zalesie – planowany okres realizacji prac: 23.01-6.03.2017.
 • 177km, kierunek Świecko, MOP Tulce – planowany okres realizacji prac: 30.01-13.03.2017.

Zakres: modernizacja pawilonów stacji w związku z rozszerzeniem oferty gastronomicznej w obrębie istniejących budynków. Budynki wyłączone ze sprzedaży, brak możliwości skorzystania z toalet. Sprzedaż paliwa odbywać się będzie z dwóch stanowisk umieszczonych w tymczasowym kontenerze na każdym z MOP-ów.

Prace na kolejnych obiektach (MOP Krzyżowniki i Sędzinko) rozpoczną się po zakończeniu prac na MOP Zalesie i Tulce.

Aktualne informacje o płynności przejazdu na odcinku A2 Konin – Świecko dostępne są pod adresem: twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).