Zmiana godzin pracy restauracji McDonald’s

Godziny pracy restauracji McDonald’s w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku zlokalizowanych na MOP Chociszewo oraz MOP Rogoziniec:

MOP Chociszewo

24.12.2016 - restauracja otwarta do godziny 16:00

25.12.2016 - restauracja otwarta w godzinach 12:00-20:00

26.12.2016 - restauracja otwarta od godziny 09:00

31.12.2016 - restauracja otwarta do godziny 18:00

01.01.2017 - restauracja otwarta od godziny 12:00

MOP Rogoziniec

24.12.2016 - restauracja otwarta do godziny 16:00

25.12.2016 - restauracja otwarta w godzinach 12:00-20:00

26.12.2016 - restauracja otwarta od godziny 09:00

31.12.2016 - restauracja otwarta do godziny 18:00

01.01.2017 - restauracja otwarta od godziny 12:00

Jednocześnie informujemy, że w każdej z wymienionych lokalizacji dostępna będzie oferta gastronomiczna na stacjach paliw BP.

Modernizacja stacji paliw ORLEN

Trwa modernizacja stacji paliw PKN Orlen S.A. na autostradzie A2:

 • 5km, kierunek Warszawa, MOP Sosna – prace w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie prac: 16.12.2016
 • 251km, kierunek Warszawa, MOP Osiecza – planowany okres realizacji prac: 2.11-16.12.2016
 • 251km, kierunek Świecko, MOP Osiecza – planowany okres realizacji prac: 2.11-16.12.2016

Tankowanie pojazdów jest możliwe w każdym z wymienionych  punktów. Prace na pozostałych obiektach rozpoczną się po 8.01.2017.

Aktualne informacje o płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Nowy harmonogram prac na węźle Komorniki

 

Uwaga!

 

Od 20.10.2016 od godzin popołudniowych ruch w okolicach skrzyżowania będzie odbywał się w następujący sposób:

 

 1. Przejazd przez skrzyżowanie dla kierujących z kierunku Poznań - Wrocław oraz Wrocław - Poznań odbywał się będzie jednym pasem ruchu (na przemian szybkim lub wolnym - zmiana wraz z postępem prac związanych z oznakowaniem poziomym).
 2. Z każdego kierunku będzie możliwy skręt w prawo tzn. z ul. Poznańskiej w ul. Daimlera; z ul. Daimlera w ul. Poznańską; z ul. Poznańskiej w ul. Magazynową; z ul. Magazynowej w ul. Poznańską.
 3. Niemożliwy będzie skręt w lewo oraz przejazd w poprzek ul. Poznańską:
  • z ul. Poznańskiej z kierunku Poznania w ul. Magazynową
  • z ul. Daimlera w ul. Poznańską w kierunku Poznania
  • z ul. Poznańskiej w kierunku Wrocławia w ul. Daimlera
  • z ul. Magazynowej w ul. Poznańską w kierunku Wrocławia
  • z ul. Daimlera w ul. Magazynową (przejazd w poprzek ul. Poznańskiej)
  • z ul. Magazynowej w ul. Daimlera (przejazd w poprzek ul. Poznańskiej)

Dla tych relacji wyznaczone są objazdy zgodnie z zatwierdzonym schematem.

W ten sposób wyznaczona organizacja ruchu funkcjonować będzie do czasu wykonania oznakowania poziomego, a więc jednego z elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tydzień czwarty

W poniedziałek 17 października br. w godzinach porannych rozpocznie się kolejna część remontu węzła Poznań
Komorniki, na skrzyżowaniu drogi krajowej DK5 i drogi wojewódzkiej DW196 z autostradą A2. Remont przebiegać
będzie na jezdni wschodniej i zachodniej ul. Poznańskiej w kierunku Poznania i Wrocławia. Prace finalnie potrwają
najdalej do końca października br.

Zmianie ulegnie dotychczasowa organizacja ruchu:

XI ETAP: 17.10, godzina 7.00 Zamknięcie pasa wolnego i środkowego ul. Poznańskiej w kierunku Wrocławia
(przy skrzyżowaniu Daimlera/Magazynowa) oraz wjazdu na ul. Daimlera. Ruch w kierunku Wrocławia pasem
lewym jezdni zachodniej do skrzyżowania, następnie przeniesiony na pas lewy jezdni wschodniej. Zmiana
organizacji ruchu:

 • Dojazd na ul. Daimlera od strony Poznania: przez rondo koło C.H Auchan następnie ul. Opłotki, Sycowska, Fabianowska i Daimlera.
 • Dojazd na ul. Daimlera od strony Wrocławia I ulicy Magazynowej: ul. Poznańską, Głogowską do węzła
  Głogowska/Kowalewicka, powrót w kierunku Wrocławia, następnie przez rondo C.H Auchan, dalej ul.
  Opłotki, Sycowską, Fabianowską i Daimlera.
 • Dojazd z ul. Daimlera w kierunku Poznania, Wrocławia i A2: ul. Daimlera, Fabianowską, Sycowską,
  Opłotki, przez rondo C.H Auchan.
 • Dojazd na ul. Magazynową od strony Poznania: ul. Poznańską i Nizinną w Komornikach.
 • Dojazd na ul. Magazynową od strony Wrocławia: ul. Nizinną w Komornikach.
 • Dojazd z ul. Magazynowej w kierunku Wrocławia: ul. Nizinną w Komornikach.

XII ETAP: 17.10, godzina 14.00-15.00 Zamknięcie pasa lewego ul. Poznańskiej w kierunku Wrocławia, pasa
środkowego i lewego ul. Poznańskiej w kierunku Poznania (przy skrzyżowaniu Daimlera/Magazynowa) oraz
skrzyżowania w części centralnej. Ruch w kierunku Wrocławia pasem środkowym jezdni zachodniej, a do
Poznania pasem prawym jezdni wschodniej. Zmiana organizacji ruchu:

 • Dojazd na ul. Daimlera od strony Wrocławia I ulicy Magazynowej: ul. Poznańską, Głogowską do węzła
  Głogowska/Kowalewicka, powrót w kierunku Wrocławia przez rondo C.H Auchan, dalej ul. Opłotki,
  Sycowską, Fabianowską i Daimlera.
 • Dojazd z ul. Daimlera w kierunku Poznania i A2: ul. Daimlera, Fabianowską, Sycowską, Opłotki, przez
  rondo C.H Auchan.
 • Dojazd do ul. Magazynowej od strony Poznania: ul. Poznańską i Nizinną w Komornikach.
 • Dojazd z ul. Magazynowej w kierunku Wrocławia: ul. Nizinną w Komornikach.

XIII ETAP: 18.10, godzina 14.00-15.00 Zamknięcie pasa szybkiego ul. Poznańskiej w kierunku Wrocławia oraz
pasa wolnego i szybkiego ul. Poznańskiej w kierunku Poznania (przy skrzyżowaniu Daimlera/Magazynowa)
oraz wjazdu na ul. Magazynową. Zmiana organizacji ruchu:

 • Dojazd do ul. Daimlera od strony Wrocławia i ulicy Magazynowej: ul. Poznańską, Głogowską do węzła
  Głogowska/Kowalewicka, powrót w kierunku Wrocławia następnie przez rondo koło C.H Auchan, ul.
  Opłotki, Sycowską, Fabianowską i Daimlera.
 • Dojazd do ul. Magazynowej od strony Poznania: ul. Poznańską i Nizinną w Komornikach. 
 • Dojazd do ul. Magazynowej od strony Wrocławia: ul. Nizinną w Komornikach.
 • Dojazd z ul. Magazynowej w kierunku Poznania i Wrocławia: ul. Nizinną w Komornikach.

Prace obejmują wymianę warstwy wiążącej oraz ścieralnej. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do
kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857). 19 października przywrócone do ruchu zostaną pasy
skrzyżowania we wszystkich kierunkach. Prowadzone będą prace związane z wykonywaniem oznakowania
poziomego i wykończeniowe.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Komendą Miejską
Policji w Poznaniu, ZDM w Poznaniu, ZDP w Poznaniu, Miejskim Inżynierem Ruchu w Poznaniu, Urzędem Gminy
Komorniki oraz zatwierdzona przez GDDKiA O/Poznań.

Aktualne informacje o płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem:
twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Zmiana harmonogramu prac na węźle Poznań Komorniki

Tydzień drugi i trzeci.

W poniedziałek 19 września br. rozpoczęła się druga część remontu węzła Poznań Komorniki, na skrzyżowaniu drogi krajowej DK5 i drogi wojewódzkiej DW196 z autostradą A2. Remont przebiegać będzie na jezdni wschodniej i zachodniej ul. Poznańskiej i Głogowskiej w kierunku Poznania i Wrocławia. Prace finalnie potrwają najdalej do końca października br.

 

 

Zmianie ulegnie dotychczasowa organizacja ruchu:

VI ETAP: 27-30.09 Zamknięcie pasa szybkiego jezdni wschodniej ul. Poznańskiej i Głogowskiej w kierunku Poznania od skrzyżowania ul. Daimlera/Magazynowej w Komornikach (bez skrzyżowania) do McDonald's – ruch prowadzony pasem wolnym jezdni wschodniej. Wszystkie łącznice otwarte dla ruchu.

VII ETAP: 3.10 Zamknięcie pasa wolnego i awaryjnego jezdni wschodniej ul. Poznańskiej I Głogowskiej w kierunku Poznania od skrzyżowania ul. Daimlera/Magazynowej w Komornikach (bez skrzyżowania) do McDonald's – ruch prowadzony pasem szybkim jezdni wschodniej. Wszystkie łącznice otwarte dla ruchu.

VIII ETAP: 4.10  Frezowanie nawierzchni – naprzemienne wyłączanie pasów ruchu ulic skrzyżowania Poznańska/Daimlera/Magazynowa.

IX ETAP: 5.10 Zamknięty pas wolny i awaryjny jezdni wschodniej ul. Poznańskiej I Głogowskiej w kierunku Poznania od skrzyżowania ul. Daimlera/Magazynowej w Komornikach (bez skrzyżowania) do McDonald's – ruch prowadzony pasem szybkim jezdni wschodniej. Zamknięcie łącznicy E prowadzącej ruch z DK5 z Wrocławia na A2 w kierunku Warszawy – objazd łącznicami D, B, H. Zamknięcie łącznicy F prowadzącej ruch z A2 ze Świecka na DW196 kierunku Poznania – objazd łącznicą G oraz ul. Poznańską, Daimlera, Fabianowską, Sycowską, Opłotki i rondo Auchan.

X ETAP: 6-8.10 Zamknięty pas wolny i awaryjny jezdni wschodniej ul. Poznańskiej I Głogowskiej w kierunku Poznania od skrzyżowania ul. Daimlera/Magazynowej w Komornikach (bez skrzyżowania) do McDonald's – ruch prowadzony pasem szybkim jezdni wschodniej. Zamknięcie łącznicy D prowadzącej ruch z DK5 z Wrocławia na A2 w kierunku Świecka – objazd ul. Głogowską do węzła Głogowska/Kowalewicka, powrót w kierunku Wrocławia. Zamknięcie łącznicy C prowadzącej ruch z A2 z Warszawy na DW196 kierunku Poznania – objazd łącznicami B, H, F.

 

Prace obejmują wymianę warstwy wiążącej oraz ścieralnej. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857). Planowane całkowite zakończenie prac przewidziane jest najdalej na koniec października br.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Komendą Miejską Policji w Poznaniu, ZDM w Poznaniu, Miejskim Inżynierem Ruchu w Poznaniu, Urzędem Gminy Komorniki, Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz zatwierdzona przez GDDKiA O/Poznań. Aktualne informacje o płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Prace remontowe w rejonie węzła Poznań Komorniki

W poniedziałek 19 września br. rozpocznie się druga część remontu węzła Poznań Komorniki, na skrzyżowaniu drogi krajowej DK5 i drogi wojewódzkiej DW196 z autostradą A2. Remont przebiegać będzie na jezdni wschodniej i zachodniej ul. Poznańskiej i Głogowskiej w kierunku Poznania i Wrocławia. Prace podzielone zostaną na 11 etapów i potrwają najdalej do końca października br.

 

 

Zmianie ulegnie dotychczasowa organizacja ruchu:

I ETAP: 19-21.09 Zamknięcie pasa szybkiego jezdni zachodniej w ciągu ul. Głogowskiej i Poznańskiej w kierunku Wrocławia, ruch prowadzony pasem wolnym.

II ETAP: 22.09 Zamknięcie pasa wolnego i awaryjnego jezdni zachodniej w ciągu ul. Głogowskiej i Poznańskiej w kierunku Wrocławia, ruch prowadzony pasem szybkim.

III ETAP:  23.09 Zamknięcie pasa wolnego i awaryjnego jezdni zachodniej ul. Głogowskiej i Poznańskiej w kierunku Wrocławia - ruch pasem szybkim. Zamknięty wjazd na łącznicę A - objazd łącznicami H, F, D. Zamknięty wyjazd z łącznicy B - objazd łącznicą C do węzła Głogowska/Kowalewicka, powrót w kierunku Wrocławia.

IV ETAP: 24.09 Zamknięcie pasa wolnego i awaryjnego jezdni zachodniej ul. Głogowskiej i Poznańskiej w kierunku Wrocławia - ruch pasem szybkim. Zamknięty wjazd na łącznicę H - objazd przez rondo CH Auchan oraz ul. Opłotki, Sycowską, Fabianowską i Daimlera. Zamknięty wyjazd z łącznicy G - objazd łącznicami F, D, B.

25-26.09 organizacja ruchu funkcjonować będzie wg etapu II (łącznice funkcjonują)

V ETAP:  27-30.09 Zamknięcie pasa szybkiego jezdni wschodniej ul. Poznańskiej i Głogowskiej w kierunku Poznania, ruch prowadzony pasem wolnym.

VI ETAP:  03.10 Zamknięcie pasa wolnego i awaryjnego jezdni wschodniej ul. Poznańskiej i Głogowskiej w kierunku Poznania, ruch prowadzony pasem szybkim.

VII ETAP:  04.10 Zamknięcie pasa wolnego i awaryjnego jezdni wschodniej ul. Poznańskiej i Głogowskiej w kierunku Poznania - ruch pasem szybkim. Zamknięty wjazd na łącznicę E - objazd łącznicami D, B, H. Zamknięty wyjazd z łącznicy F - objazd łącznicą G oraz ul. Poznańską, Daimlera, Fabianowską, Sycowską i Opłotki oraz koło ronda CH Auchan.

VIII ETAP:  5.10 Zamknięcie pasa wolnego i awaryjnego jezdni wschodniej ul. Poznańskiej i Głogowskiej w kierunku Poznania - ruch pasem szybkim. Zamknięty wjazd na łącznicę D - objazd do w. Głogowska/Kowalewicka, powrót w kierunku Wrocławia. Zamknięty wyjazd z łącznicy C - objazd łącznicami B, H, F.

6-7.10 organizacja ruchu funkcjonować będzie wg etapu VI (łącznice funkcjonują)

IX ETAP:  8-11.10 Zamknięcie pasa wolnego i środkowego jezdni zachodniej ul. Poznańskiej w kierunku Wrocławia przy skrzyżowaniu ul. Daimlera i Magazynowej oraz zamknięcie skrzyżowania od strony zachodniej - ruch prowadzony pasem szybkim jedni zachodniej, a następnie przeniesiony pod prąd na pas szybki jezdni wschodniej w kierunku Poznania.

Objazdy:

 • Dojazd na ul. Daimlera od strony Poznania: przez rondo koło C.H Auchan następnie ulicami Opłotki, Sycowska, Fabianowska i Daimlera.
 • Dojazd na ul. Daimlera od strony Wrocławia I ulicy Magazynowej: ul. Poznańską, Głogowską do węzła Głogowska/Kowalewicka, powrót w kierunku Wrocławia przez rondo C.H Auchan, dalej ul. Opłotki, Sycowską, Fabianowską i Daimlera.
 • Dojazd z ul. Daimlera w kierunku Poznania, Wrocławia i A2: ul. Daimlera , Fabianowską, Sycowską, Opłotki, przez rondo C.H Auchan.
 • Dojazd na ul. Magazynową od strony Poznania: ul. Poznańską i Nizinną w Komornikach.
 • Dojazd na ul. Magazynową od strony Wrocławia: ul. Nizinną w Komornikach.
 • Dojazd z ulicy Magazynowej w kierunku Wrocławia: ul. Nizinną w Komornikach.

X ETAP:  12-13.10 Zamknięcie pasa szybkiego jezdni zachodniej ul. Poznańskiej w kierunku Wrocławia przy skrzyżowaniu ul. Daimlera i Magazynowej oraz zamknięcie skrzyżowania w części centralnej - ruch prowadzony pasem środkowym. Zamknięcie pasa szybkiego i środkowego jezdni wschodniej w kierunku Poznania - ruch prowadzony pasem wolnym.

Objazd:

 • Dojazd na ul. Daimlera od strony Wrocławia I ulicy Magazynowej: ul. Poznańską, Głogowską do węzła Głogowska/Kowalewicka, powrót w kierunku Wrocławia przez rondo C.H Auchan, dalej ul. Opłotki, Sycowską, Fabianowską i Daimlera.
 • Dojazd z ul. Daimlera w kierunku Poznania i A2: ul. Daimlera, Fabianowską, Sycowską, Opłotki, przez rondo C.H Auchan.
 • Dojazd do ulicy Magazynowej od strony Poznania: ul. Poznańską i Nizinną w Komornikach.
 • Dojazd z ulicy Magazynowej w kierunku Wrocławia:  ul. Nizinną w Komornikach.

XI ETAP:  14-17.10 Zamknięcie pasa szybkiego jezdni zachodniej ul. Poznańskiej w kierunku Wrocławia przy skrzyżowaniu ul. Daimlera i Magazynowej oraz zamknięcie pasa szybkiego i wolnego jezdni wschodniej w kierunku Poznania. Zamknięty zjazd na ul. Magazynową po stronie wschodniej.

 • Do ul. Daimlera od strony Wrocławia i ulicy Magazynowej: ul. Poznańską, Głogowską do węzła Głogowska/Kowalewicka, powrót w kierunku Wrocławia następnie przez rondo koło C.H Auchan, ul. Opłotki, Sycowską, Fabianowską i Daimlera.
 • Dojazd do ulicy Magazynowej od strony Poznania: ul. Poznańską i Nizinną w Komornikach.
 • Dojazd do ulicy Magazynowej od strony Wrocławia: ul. Nizinną w Komornikach.
 • Dojazd z ulicy Magazynowej w kierunku Poznania i Wrocławia: ul. Nizinną w Komornikach.

Prace obejmują wymianę warstwy wiążącej oraz ścieralnej. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857). Planowane zakończenie prac przewidziane jest najdalej na koniec października br.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Komendą Miejską Policji w Poznaniu, ZDM w Poznaniu, Miejskim Inżynierem Ruchu w Poznaniu, Urzędem Gminy Komorniki, Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz zatwierdzona przez GDDKiA O/Poznań.

Aktualne informacje o płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Zaproszenie wysłała balonem...

Co może sprawić krótki liścik? „Nazywam się Zosia. Dziś kończę 7 lat. Zapraszam do Legnicy na moje urodziny” – kartkę takiej treści mała legniczanka przyczepiła do balonów nadmuchanych helem. Potem razem z babcią wypuściły przesyłkę w powietrze. Odpowiedź przyszła po tygodniu...

– To była niespodzianka, kiedy pan kurier przyniósł wielkie pudło z kokardą. Nie mogłam się doczekać, kiedy je odpakuję. Chciałam jak najszybciej zobaczyć, co jest w środku – opowiada Zosia Kureń.

Dziewczynka urodziny świętuje 23 sierpnia. Na pomysł wysłania baloników z zaproszeniem wpadły razem z babcią. Choć w liście figurował adres, nikt się nie spodziewał dalszego ciągu. To miała być urodzinowa zabawa.

Tymczasem balony przeleciały dziesiątki kilometrów. Odnaleźli je pracownicy wielkopolskiej Autostrady Eksploatacji SA. List Zosi ich rozbawił i wzruszył. Po tygodniu do mieszkania dziewczynki dotarła przesyłka. Były w niej dwa superplecaki, kilka drobiazgów i wyjaśnienie: „Twój balonowy list dotarł aż do… Poznania. Znaleźli go pracownicy patrolujący autostradę A2. Niestety z zaproszenia nie możemy skorzystać, ale przesyłamy ci najserdeczniejsze życzenia, dołączając mały upominek”.

– Plecaki są świetne. Dziękuję tym, którzy mi go przesłali. Też życzę wszystkiego najlepszego. Może kiedyś i mi się uda dolecieć do Poznania balonem – mówi Zosia.

Siedmiolatka prezentem podzieliła się z bratem. Sobie wzięła plecak na wycieczki, Filip większy nosi do szkoły. Rodzeństwo mieszka przy ul. Rolniczej. Dzieci chodzą do podstawówki przy ul. Krzemienieckiej. Zosia do drugiej, a Filip do trzeciej klasy.

Dziewczynka w przyszłości chciałaby zostać lekarką. Zosia cierpi na tzw. zespół nerczycowy. Wymaga to regularnych wizyt u lekarza i kontroli moczu, by nie było w nim białka. Cały czas przyjmuje sterydy. Mimo to kilka razy trafiła do szpitala.

– Od tej pory zainteresowała ją praca lekarzy. Po powrocie w pokoju porozwieszała obrazki z wewnętrznymi układami człowieka. A jej ulubioną zajęciem jest zabawa w szpital, gdzie leczy maskotki – opowiada mama Zosi. – Córka nie może się kapać w morzu czy jeziorze, trzeba uważać, by nie pogryzły ją komary, bo to może zaostrzyć chorobę. Wybór miejsc na letni wypoczynek mamy więc ograniczony. Tym bardziej dziękujemy za urodzinowy prezent na pożegnanie wakacji. Sprawił Zosi dużo radości.

żródło: Tygodnik Regionalny Konkrety, trkonkrety.pl

Remont łącznic węzła Poznań Komorniki

 Uwaga kierowcy!

Prace remontowe w rejonie węzła Poznań Komorniki

We wtorek, 16 sierpnia br. rozpocznie się remont nawierzchni łącznic węzła Poznań Komorniki, na skrzyżowaniu drogi krajowej DK5 i drogi wojewódzkiej DW196 z autostradą A2. Prace podzielone zostaną na 2 części – pierwsza z nich składać się będzie z 6 etapów.

Zmianie ulegnie dotychczasowa organizacja ruchu:

I ETAP: 16.08 - Zamknięcie łącznicy A prowadzącej ruch z DW196 z Poznania na A2 w kierunku Świecka. Objazd wyznaczony zostanie łącznicami H, F, D.

II ETAP: 18.08 - Zamknięcie łącznicy C prowadzącej ruch z A2 z Warszawy na DW196 w kierunku Poznania. Objazd wyznaczony zostanie łącznicami B, H, F.

III ETAP: 22.08 - Zamknięcie łącznicy B prowadzącej ruch z A2 z Warszawy na DK5 w kierunku Wrocławia - objazd łącznicą C na ul. Głogowską do węzła Głogowska/Kowalewicka, powrót w kierunku Wrocławia. Zamknięta zostanie również łącznica D prowadząca ruch z DK5 z Wrocławia na A2 w kierunku Świecka - objazd ul. Głogowską do węzła Głogowska/Kowalewicka, powrót łącznicą A na Świecko. Równocześnie zamknięta zostanie droga zbiorczo-rozprowadzająca M, prowadząca ruch na A2 z Warszawy w kierunku Świecka.

IV ETAP: 30.08 - Zamknięcie łącznicy G prowadzącej ruch z A2 ze Świecka na DK5 kierunku Wrocławia.
Objazd wyznaczony zostanie łącznicami F, D, B.

V ETAP: 08.09 - Zamknięcie łącznicy E prowadzącej ruch z DK5 z Wrocławia na A2 w kierunku Warszawy. Objazd wyznaczony zostanie łącznicami D, B, H.

VI ETAP: 09.09 - Zamknięcie łącznicy F prowadzącej ruch z A2 ze Świecka na DW196 w kierunku Poznania - objazd łącznicą G na ul. Daimlera, Fabianowską, Sycowską i Opłotki, powrót w kierunku Poznania. Zamknięta zostanie również łącznica H prowadząca ruch z DW196 z Poznania na A2 w kierunku Warszawy - objazd ul. Opłotki, Sycowską, Fabianowską i Daimlera na łącznicę E na Warszawę. Równocześnie zamknięta zostanie droga zbiorczo-rozprowadzająca N, prowadząca ruch na A2  ze Świecka w kierunku Warszawy.

Planowane zakończenie pierwszych 6 etapów prac w ramach pierwszej części remontu przewidziane jest na 16 września br.

Aktualne informacje o płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Remont łącznic węzła Poznań Luboń

25.07.2016 r. planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni dróg łącznikowych węzła autostradowego „Poznań Luboń”. Zamknięta będzie dla ruchu droga łącznikowa numer D prowadzącą ruch z kierunku Poznania i Lubonia w kierunku A2 Warszawa. Objazd dla w/w kierunku na Warszawę wyznaczony jest drogą łącznikową A z kierunku Poznania i Lubonia w kierunku A2 w stronę Świecka do węzła Poznań Komorniki, gdzie pojazdy nawrócą w kierunku A2 Warszawa. Otwarcie do ruchu tej łącznicy nastąpi 27 lipca.

Od 28.07.2016r zamknięta dla ruchu zostanie droga łącznikowa numer C prowadzącą ruch z kierunku A2 Świecko w kierunku DW430 Poznań i Luboń. Objazd dla w/w kierunku wyznaczony został autostradą A2 do węzła Poznań Krzesiny, gdzie samochody mogą nawrócić w stronę węzła Poznań Luboń. Planowane zakończenie robót i otwarcie do ruchu dla tego etapu prac to 30 lipca.

Od 31 lipca zamknięta dla ruchu zostanie droga łącznikowa numer A prowadzącą ruch z kierunku DW430
Poznań i Luboń w kierunku A2 Świecko. Objazd dla w/w kierunku na Świecko wyznaczony jest drogą łącznikową D z kierunku Poznania i Lubonia w kierunku A2 w stronę Warszawy do węzła Poznań Krzesiny, gdzie samochody będą mogły nawrócić w kierunku A2 Świecko. Zakończenie remontu planowane jest na 5 sierpnia.

Remont łącznic węzła Poznań LubońOficjalny komunikat w formacie PDF

 

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI DR. JANA KULCZYKA

29 lipca mija pierwsza rocznica śmierci dr. Jana Kulczyka. Jego nagłe odejście było dla nas wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Odszedł największy polski przedsiębiorca działający globalnie. Uczestniczył w rozwoju kluczowych sektorów polskiej i światowej gospodarki. Właściciel i twórca Kulczyk Holding i Kulczyk Investments, międzynarodowego domu inwestycyjnego, prowadzącego projekty w 30 krajach na czterech kontynentach.

Dr Jan Kulczyk nie tylko odegrał ważną rolę w transformacji polskiej gospodarki. Brał udział w największych transakcjach oraz przekształceniach własnościowych w Polsce, inicjował i realizował duże projekty z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

To dzięki Jego wizji,  osobistemu zaangażowaniu i uporowi, od lat setki tysięcy  kierowców  może korzystać z pierwszej koncesyjnej autostrady łączącej Polskę z Europą. W dniu otwarcia odcinka autostrady do granicy z Niemcami, mówił, że dzięki temu projektowi połączył Stryków z Lizboną.

Ale Wielkopolska zawdzięcza Jemu nie tylko autostradę. Kompania Piwowarska SA (dawniej Lech Browary Wielkopolski, których był akcjonariuszem) jest dziś w czołówce polskich producentów piwa, a zachęcony przez Niego do inwestowania w Polsce koncern Volkswagen za chwilę otworzy we Wrześni, kolejną po Poznaniu, fabrykę produkującą samochody.

Wspólnie z żoną Grażyną doprowadził do powstania Starego Browaru, Centrum Biznesu i Sztuki, którego wyjątkową architekturę doceniono wieloma prestiżowymi nagrodami na całym świecie. Jako miłośnik sztuki dr Kulczyk sprowadził do niego w prezencie dla żony unikalne dzieło  - rzeźbę Igora Mitoraja „Blask księżyca”. Poznańska kultura zawdzięcza dr. Janowi bardzo wiele. Wspierał i finansował przedsięwzięcia teatralne, jak chociażby Festiwal MALTA czy Transatlantyk, zaprosił na koncert do Poznania Placido Domingo, sponsorował spektakle operowe i widowiska plenerowe, które były unikatowymi wydarzeniami kulturalnymi.

Od lat z powodzeniem wspierał młodych, wyróżniających się studentów i doktorantów z poznańskich uczelni. To dzieło z powodzeniem kontynuuje dzisiaj Jego córka Dominika. Dzięki hojności rodziny Kulczyków, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu może prowadzić program stypendialny im. Jana Kulczyka stanowiący doskonały przykład współdziałania uczelni wyższej z biznesem. Dotychczas z programu skorzystało blisko 150 studentów i doktorantów.

W 2010 r. zainicjował powstanie CEED Institute, think tanku promującego osiągnięcia nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. W 2014 r. powołał Radę Inwestorów w Afryce. Był członkiem elitarnej międzynarodowej Rady Doradców think tanku Atlantic Council.

Filantrop, mecenas kultury i sportu. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat prestiżowej nagrody Kisiela (1992 r.), Złotego Medalu Ojców Paulinów za szczególne zasługi dla Jasnej Góry. Laureat nagrody „Mecenas Kultury 2012” przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był największym sponsorem polskiego sportu i sponsorem strategicznym reprezentacji olimpijskiej.

Jego wszystkich zasług dla kultury, sztuki, sportu, biznesu nie sposób wymienić. Był obywatelem świata, ale zawsze z sentymentem powracał do Poznania. Żył tak jakby każdy dzień miał być tym ostatnim. Kalendarz wypełniał po brzegi. Działał szybko. Nie znosił bezruchu. Kochał ludzi. Kochał życie. Był dla nas człowiekiem obdarzonym wielką wrażliwością i poczuciem humoru, wizjonerem, wymagającym ale też doceniającym szefem. Trudno uwierzyć, że już rok nie ma Go wśród nas… Tacy ludzie nie umierają, są niezniszczalni, nie przemijają.

Dr Jan Kulczyk stworzył największe działające globalnie polskie imperium biznesowe XX wieku. Dzieło to z powodzeniem kontynuują sukcesorzy przygotowani na wyzwania XXI wieku – córka Dominika i syn Sebastian.

Karty paliwowe AS24 i Total MS na A2

Kierowcy podróżujący koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 Konin – Świecko mają do dyspozycji kolejny środek płatniczy - karty paliwowe AS 24 oraz Total MS. Karty te będą akceptowane od północy 3 maja br.

Przerwa w dostępie do Restauracji McDonald’s

Informujemy podróżnych, że w nocy z 11 na 12 maja w godz. 24:00-06:00 Restauracja McDonald’s znajdująca się na MOP Chociszewo (odcinek A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem) będzie nieczynna.

Prace remontowe węzła Poznań Krzesiny

W poniedziałek, 18 kwietnia br. o godz. 10.00 rozpocznie się 4-etapowy remont nawierzchni na jezdni wschodniej drogi krajowej S11 (DK S11) w kierunku Poznania, która przecina obwodnicę Poznania w rejonie węzła Poznań Krzesiny. Prace spowodują utrudnienia w ruchu.

Zmianie ulegnie dotychczasowa organizacja ruchu:

1. I ETAP: Od 18 kwietnia zamknięta będzie łącznica nr 5 prowadząca ruch z DK Nr 11 z Katowic na A2 w kierunku Warszawy. Objazd zostanie wyznaczony łącznicami nr 7, 2, 3. Ruch na jezdni zachodniej będzie odbywał się dwukierunkowo.

2. II ETAP: W kolejnym etapie dodatkowo nastąpi zamknięcie łącznicy nr 6 prowadzącej ruch z A2 z kierunku Świecko na DK Nr 11 w stronę Poznania. Objazd zostanie poprowadzony przez węzeł Koninko (dojazd łącznicą nr 4).

3. III ETAP: Po zakończeniu prac na łącznicach nr 5 i 6 nastąpi zamknięcie łącznicy nr 8 prowadzącej z A2 z Warszawy na DK Nr 11 w kierunku Poznania. Objazd zostanie poprowadzony łącznicami 2, 3, 6. Ruch na jezdni zachodniej będzie odbywał się dwukierunkowo. Jednocześnie nastąpi zamknięcie dla ruchu łącznicy nr 7 z DK Nr 11 z Katowic na A2 w kierunku Świecka. Objazd dla kierowców zostanie poprowadzony przez wiadukt Poznań Franowo (powrót na autostradę łącznicą nr 1).

4. IV ETAP: Otwarcie wszystkich remontowanych łącznic. Jednocześnie przywrócony zostanie ruch na dwóch pasach na jezdni zachodniej DK Nr 11 w kierunku na Katowice, a ruch w kierunku Poznania (jezdnia wschodnia) w rejonie węzła odbywać się będzie jednym pasem.

Prace obejmują wymianę warstw podbudowy oraz warstw bitumicznych w celu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. ( osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857). Planowane zakończenie prac przewidziane jest na koniec maja br.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzka Policji w Poznaniu, ZDM w Poznaniu oraz zatwierdzona przez GDDKiA O/Poznań.

Aktualne informacje o płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod adresem: twitter.com/AutostradaWlkp oraz pod numerem infolinii: +48 504 422 022 (codziennie w godz. 8.00 – 20.00).

Prace remontowe węzła Poznań KrzesinyOficjalny komunikat w formacie PDF

 

 

Zmiana stawek za przejazd na A2

Od dnia 1 marca 2016 roku od godziny 6.00 rano zmianie ulega stawka za przejazd płatnymi odcinkami  koncesyjnej A2  Nowy Tomyśl – Konin dla pojazdów kategorii I (motocykle i pojazdy o dwóch osiach) oraz kategorii V (pojazdy ponadnormatywne).  

Nowe stawki za przejazd płatnymi odcinkami A2 (od 1marca 2016 r. godz. 6.00 rano)

Nowy Tomyśl – Poznań, Poznań – Września, Września - Konin

KAT I (motocykle i pojazdy o dwóch osiach)           18 PLN brutto
KAT V (pojazdy ponadnormatywne)                       180 PLN brutto
za przejazd odcinkami (za każdy odcinek osobno)

pododcinek Buk - Poznań 

KAT I (motocykle i pojazdy o dwóch osiach)           7 PLN brutto
KAT V (pojazdy ponadnormatywne)                       70 PLN brutto

pododcinek Września- Słupca

KAT I (motocykle i pojazdy o dwóch osiach)           8 PLN brutto
KAT V (pojazdy ponadnormatywne)                       80 PLN brutto

Szczegóły dotyczące aktualnych stawek znajdują się na stronach internetowych koncesjonariusza płatnej autostrady A2, spółki Autostrada Wielkopolska SA www.autostrada-a2.pl oraz operatora, spółki Autostrada Eksploatacja SA www.aesa.pl.

Autostrada Wielkopolska SA

Autostrada Eksploatacja SA